Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne

Tilannekatsauksessa tarkastellaan suomalaisen yleis- ja harrasteilmailun turvallisuutta onnettomuuksien, niissä kuolleiden lukumäärän ja vakavien vaaratilanteiden näkökulmasta. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Yleiskatsaus Q1/2022

Suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa ei ensimmäisellä neljänneksellä tapahtunut onnettomuuksia. Vuosien 2013-2021 ensimmäisillä neljänneksillä on tapahtunut laskennallisesti keskimäärin 0,4 onnettomuutta vuosittain.

Vakavia vaaratilanteita tapahtui yksi. Määrä oli alle puolet aiempien vuosien määrästä. Tilanteessa ultrakevyt joutui tekemään pakkolasku pellolle moottorin sammuttua. 

Yleis- ja harrasteilmailun operaatiomäärät suomalaisilla lentoasemilla olivat hivenen edellisvuotta suuremmat ja n. 75% vuoden 2019 tasosta.

Onnettomuudet

Alkuvuosi on yleis- ja harrasteilmailussa hiljaisempaa aikaa ja pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei juuri onnettomuuksia ole tapahtunut, kuten ei tänäkään vuonna.

Onnettomuuksia ja vakavia vaaratilanteita suhteutetaan vuosittain suomalaisten ilma-alusten omistajilta kerättävään lentotuntitietoon. Vuoden 2021 tilastot valmistuvat kevään aikana. Vuoden 2020 lentotuntitilastot ovat nähtävissä täällä (Ulkoinen linkki). Alustavan arvion mukaan yleis- ja harrasteilmailun lentotuntien määrä ei merkittävästi poikkea vuodesta 2020, jolloin yleisilmailussa lennettiin n. 37000 ja harrasteilmailussa n. 22000 lentotuntia. Arvioituihin lentotunteihin suhteutettuna v. 2021 yleisilmailussa tapahtui siis n.6 ja harrasteilmailussa n.18 onnettomuutta per 100 000 lentotuntia. Vuosien 2013-2020 keskiarvo yleisilmailussa oli 9,4 onnettomuutta ja harrasteilmailussa 26,5 onnettomuutta per 100 000 lentotuntia. Näin arvioituna viime vuosi siis sujui keskiarvoa paremmin. 

Menehtyneet

Ei kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ensimmäisellä neljänneksellä.

Edellinen kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui syyskuussa 2021, kun experimental-koneen hallinta menetettiin lähestymisen aikana, jolloin 1 henkilö menehtyi ja toinen loukkaantui vakavasti. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tästä tutkinnan L2021-03 (Ulkoinen linkki), joka on vielä kesken. Alustavien tietojen mukaan koneen ohjaaja sai sairaskohtauksen lennon aikana.

Voit tutustua onnettomuustilastoihin vuodesta 2005 alkaen interaktiivisella, päivittyvällä raportilla täällä. (Ulkoinen linkki)

Listaus onnettomuuksista Q1/2022

  1. Ei onnettomuuksia

Vakavat vaaratilanteet

Ensimmäisellä neljänneksellä tapahtui 1 vakava vaaratilanne. Vuosien 2013-2021 keskiarvo on n. 1,8 vakavaa vaaratilannetta, joten tämä vuosi on sujunut myös näin arvioituna hieman aiempia vuosia turvallisemmin. Tämän vuoden toistaiseksi ainoassa vakavassa vaaratilanteessa ultrakevyt joutui tekemään pakkolasku pellolle moottorin sammuttua. 

Voit tutustua vakava vaaratilannetilastoihin vuodesta 2005 alkaen interaktiivisella, päivittyvällä raportilla täällä. (Ulkoinen linkki)

Onnettomuuksia ja vakavia vaaratilanteita suhteutetaan vuosittain suomalaisten ilma-alusten omistajilta kerättävään lentotuntitietoon. Vuoden 2021 tilastot valmistuvat keväällä. Vuoden 2020 lentotuntitilastot ovat nähtävissä täällä (Ulkoinen linkki).  Alustavan arvion mukaan yleis- ja harrasteilmailun lentotuntien määrä ei merkittävästi poikkea vuodesta 2020, jolloin yleisilmailussa lennettiin n. 37000 ja harrasteilmailussa n. 22000 lentotuntia. Arvioituihin lentotunteihin suhteutettuna v. 2021 yleisilmailussa tapahtui siis n.30 ja harrasteilmailussa n.31 vakavaa vaaratilannetta per 100 000 lentotuntia. Vuosien 2013-2020 keskiarvo yleisilmailussa oli 26 vakavaa vaaratilannetta ja harasteilmailussa 28,4 onnettomuutta per 100 000 lentotuntia. Näin arvioituna viime vuosi sujui hieman keskiarvoa heikommin. 

Listaus vakavista vaaratilanteista 2021

  1. Tammikuu 2022: Ultrakevyt teki pakkolaskun pellolle moottorin sammuttua.