Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne

Tilannekatsauksessa tarkastellaan suomalaisen yleis- ja harrasteilmailun turvallisuutta onnettomuuksien, niissä kuolleiden lukumäärän ja vakavien vaaratilanteiden näkökulmasta. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Yleiskatsaus Q2/2023

Suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa tapahtui toisella neljänneksellä 1 onnettomuus. Aiempina vuosina vastaavaan aikaan keskimäärin tapahtui 3 onnettomuutta, joten tämän vuoden toinen neljännes sujui suhteellisen hyvin.  
Vakavia vaaratilanteita tapahtui 5, eli vuosien 2013-2022 keskiarvoa (6,2) vähemmän. 

Myös koko ensimmäinen vuosipuolisko sujui aiempia vuosia paremmin niin onnettomuuksien kuin vakavien vaaratilanteiden määrällä mitattuna. Onnettomuuksia tapahtui vain 1, kun aiempina vuosina vastaavaan aikaan niitä on ollut keskimäärin 3,3. Vakavia vaaratilanteita taas tapahtui 6, pidemmän ajan keskiarvon ollessa 7,9. 

Yleis- ja harrasteilmailussa myös tason 2 mittareilla (onnettomuuksien yleisimmät syytekijät) arvioiden vuosi on sujunut turvallisesti sillä kaikkia tason 2 tapauksia on ollut aiempia vuosia vähemmän. 

Yleis- ja harrasteilmailun operaatioiden määrä suomalaisilla lentoasemilla oli edelleen (13%) edellistä vuotta pienempi toisella neljänneksellä, ja 22% pienempi koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 
Suuri osa yleis- ja harrasteilmailusta tapahtuu valvomattomilla lentopaikoilla. Tästä saadaan tiedot kerran vuodessa, kun ilma-alusten vuosittainen lentotuntitilasto (Ulkoinen linkki)valmistuu. Viime vuoden tilastot valmistuivat keväällä ja niiden mukaan lentotuntimäärät v. 2022 olivat selvästi edellisiä vuosia pienemmät. Toisaalta yleis- ja harrasteilmailun lentotunti-ilmoitusten ilmoitusaktiivisuus jäi selvästi aiempia vuosia pienemmäksi, mikä vaikuttaa tilastojen luotettavuuteen.

Onnettomuudet

Toisella neljänneksellä tapahtui 1 onnettomuus.
Vuosina 2013-2022 onnettomuuksia tapahtui vastaavana aikana keskimäärin 3, eli tämä jakso sujui aiempia vuosia paremmin. 
Onnettomuus tapahtui Nummelassa, kun purjekone-hinauskoneyhdistelmä joutui yllättävään erittäin voimakkaaseen sadekuuroon heti lentoonlähdön jälkeen. Hinauskone joutui irrottamaan purjekoneen matalalla korkeudella, välttääkseen itse puihin törmäyksen. Irrotuksen jälkeen hinauskone selvisi tilanteesta, mutta purjekone ei pystynyt enää nousemaan vaan vajosi metsään. Tilanteesta selvittiin ilman vakavampia loukkaantumisia, mutta purjekone vaurioitui merkittävästi.

Kyseessä oli myös koko ensimmäisen vuosipuoliskon ainoa onnettomuus. Tilastollisesti vuosi sujuikin hyvin, sillä aiempina vuosina vastaavaan aikaan onnettomuuksia on tapahtunut keskimäärin 3. 

Onnettomuuksia ja vakavia vaaratilanteita suhteutetaan vuosittain suomalaisten ilma-alusten omistajilta kerättävään lentotuntitietoon. Vuoden 2022 lentotuntitiedot lentotuntitilastot (Ulkoinen linkki) julkaistiin keväällä.

Yleis- ja harrasteilmailun lentotuntien määrä v. 2022 laski selvästi vuodesta 2021. Tilastojen mukaan v. 2022 yleisilmailussa lennettiin n. 33000 ja harrasteilmailussa n. 11500 lentotuntia, kun v. 2021 lukemat olivat 45000 ja 22000.   
Tilastoituihin lentotunteihin suhteutettuna v. 2022 yleisilmailussa tapahtui laskennallisesti n. 9,1 ja harrasteilmailussa n. 8,7 onnettomuutta per 100 000 lentotuntia.
Vuosien 2013-2021 keskiarvo yleisilmailussa oli 8,9 onnettomuutta ja harrasteilmailussa 25,6 onnettomuutta per 100 000 lentotuntia. Näin arvioituna viime vuosi siis sujui yleisilmailussa keskiarvon tasalla ja harrasteilmailussa selvästi keskiarvoa paremmin. 

On syytä huomioida, että koneiden omistajat toimittivat lentotunti-ilmoituksia huomattavasti edellisvuotta vähemmän, mikä vaikuttaa tilastojen luotettavuuteen.

Menehtyneet

Ei kuolemaan johtaneita onnettomuuksia toisella neljänneksellä eikä koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 

Vuonna 2022 tapahtui 1 kuolemaan johtanut onnettomuus, josta OTKESin tekemä tutkinta L2022-02 (Ulkoinen linkki) julkaistiin kesäkuussa 2023. Onnettomuus tapahtui 17.4.2022 Tikkakoskella harrasterakenteiselle Monnet Sonerai I-lentokoneelle. Tutkinnan mukaan muutama minuutti lentoonlähdön jälkeen lentokoneen moottoriin tuli käyntihäiriö ja se pysähtyi. Ohjaaja pyrki takaisin lentokenttäalueelle, mutta joutui tekemään pakkolaskun metsään ja menehtyi törmäyksessä puihin. Tutkinnan mukaan moottori todennäköisesti sammui kaasuttimeen tai imuputkistoon kertyneen jään tai kondensoituneen polttoaineen takia. 
Jäätäminen on yksi talvilentämisen oleellisimpia huomioitavia asioita. Traficomin syksyisin julkaisemassa yleis- ja harrasteilmailijoille suunnatussa talvitoimintatiedotteessa (Ulkoinen linkki)on runsaasti tietoa aiheeseen liittyen. Tiedotetta päivitetään vuosittain hyödyntäen esimerkiksi OTKESin tutkinnan havaintoja ja suosituksia.

Voit tutustua onnettomuustilastoihin vuodesta 2005 alkaen interaktiivisella, päivittyvällä raportilla täällä. (Ulkoinen linkki)

Viime vuoden lentotuntimäärän perusteella yleis- ja harrasteilmailussa tapahtui v. 2022 laskennallisesti n. 2,3 kuolemaan johtanutta onnettomuutta per 100 000 lentotuntia. Onnettomuuksissa menehtyneitä oli laskennallisesti myös n. 2,3 per 100 000 lentotuntia.
Vuosien 2013-2021 keskiarvo oli n. 2,2 kuolemaan johtanutta onnettomuutta ja 3,9 onnettomuuksissa menehtynyttä per 100 000 lentotuntia. Viime vuosi siis sujui näin arvioituna keskiarvon tasolla.

Listaus onnettomuuksista 2023 (ml. ulkomaiset Suomessa)

  1. Huhtikuu 2023: Purjekone-hinauskoneyhdistelmä joutui lentoonlähdön jälkeen matalalla korkeudella alueelle nopeasti syntyneeseen syöksyvirtaukseen ja voimakkaaseen sadekuuroon Nummelassa. Hinausyhdistelmä ei pystynyt säilyttämään korkeutta ja hinauskone joutui irroittamaan hinattavan purjekoneen. Purjekone teki pakkolaskun metsään pian irroituksen jälkeen. Purjekone vaurioitui merkittävästi ja koneessa olleet lennonopettaja ja lento-oppilas loukkaantuivat. 

Vakavat vaaratilanteet

Toisella neljänneksellä tapahtui 5 vakava vaaratilanne. Vuosina 2013-2022 vastaavana aikana tapahtui keskimäärin 6,2 vakavaa vaaratilannetta, eli jakso sujui hieman aiempia vuosia paremmin näin mitattuna. 

3 tapauksista kävi yleisilmailussa ja 1 harrasteilmailussa, lisäksi yhdessä tapauksessa olivat osallisena sekä yleis- että harrasteilmailun ilma-alukset. Yleisilmailussa määrät olivat aiempien vuosien keskiarvon tasolla ja harrasteilmailussa keskiarvon alapuolella. 

Koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtui 6 vakavaa vaaratilannetta, pidemmän ajan keskiarvon ollessa 7,9. Useimmissa tapauksissa oli kyse laskeutumisen tai lähestymisen yhteydessä käyneestä vaaratilanteesta, tyypillisesti läheltä piti-tilanteesta toisen ilma-aluksen kanssa. 

Voit tutustua vakava vaaratilanne-tilastoihin vuodesta 2005 alkaen interaktiivisella, päivittyvällä raportilla täällä (Ulkoinen linkki).

Viime vuoden lentotuntimäärien perusteella v. 2022 yleisilmailussa tapahtui n. 30 ja harrasteilmailussa n. 78 vakavaa vaaratilannetta per 100 000 lentotuntia.
Vuosien 2013-2021 keskiarvo yleisilmailussa oli n. 25,7 ja harrasteilmailussa 28,8 vakavaa vaaratilannetta per 100 000 lentotuntia. Viime vuosi sujui näin arvioituna yleisilmailussa hieman ja harrasteilmailussa selvästi keskiarvoa heikommin.

Listaus vakavista vaaratilanteista 2023 (ml. ulkomaiset Suomessa)

  1. Maaliskuu: Experimental-lentokoneen suksi vaurioitui osuessaan jäälle tehdyssä laskussa lumen alla olleeseen jäisen kohtaan. Tämän seurauksena kone kallistui eteenpäin ja vaurioitti potkuria mutta pahemmilta seurauksilta vältyttiin.
  2. Huhtikuu: Ultrakevyen lentokoneen jäälle tehdyn laskeutumisen laskukiidossa nokkapyörä ja päätelineet painuivat pehmenneeseen pintaan nousten uudestaan kantavalle pinnalle minkä jälkeen rullauksessa nokkapyörä taittui koneen alle ja pyörivän potkurin lavat osuivat jäähän. Tämän seurauksena potkuri vaurioitui. 
  3. Huhtikuu: Läheltä piti-tilanne yleisilmailulentokoneen ja ulkomaisen pienkoneen välillä ulkomailla Slovakiassa.
  4. Huhtikuu: Läheltä piti-tilanne yleisilmailukoulukoneen ja ulkomaisen ultrakevyen lentokoneen välillä laskukierroksessa ulkomailla.
  5. Kesäkuu: Yleisilmailukoulukone teki kovan laskun minkä jälkeen kone suistui ulos kiitotieltä. Vaurioilta kuitenkin vältyttiin.
  6. Kesäkuu: Koululennolla ollut helikopteri oli leijunnassa kiitotien alkupäässä samaan aikaan kun purjekone oli tulossa laskuun samalle kiitotielle. Helikopterin lentäjät eivät havainneet laskeutuvaa purjekonetta ja purjekoneen lentäjä havaitsi kopterin vasta hyvin lyhyellä loppuosalla. Törmäykseltä vältyttiin, kun purjekoneen lentäjä teki väistöliikkeen ulos kiitotieltä ja ohitti kopterin muutaman metrin etäisyydeltä. 

Ladattavat liitetiedostot

Katsaus edellisen vuoden turvallisuustilanteeseen:

Aikaisempien vuosien turvallisuuskatsaukset löydät kootusti täältä