Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne

Tilannekatsauksessa tarkastellaan suomalaisen yleis- ja harrasteilmailun turvallisuutta onnettomuuksien, niissä kuolleiden lukumäärän ja vakavien vaaratilanteiden näkökulmasta. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Yleiskatsaus 2022

Suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa onnettomuuksia tapahtui 4, eli alle puolet vuosien 2013-2021 keskiarvosta.
1 onnettomuus johti lentäjän kuolemaan. Myös vuonna 2021 tapahtui 1 kuolemaan johtanut onnettomuus.

Vakavia vaaratilanteita tapahtui 18, eli hieman aiempien vuosien keskiarvoa enemmän. Kokonaisuutena viime vuosina yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne on kuitenkin kehittynyt hyvään suuntaan.

Tason 2 mittareilla (onnettomuuksien yleisimmät syytekijät) tarkasteltuna viime vuonna tapahtui hivenen aiempia vuosia enemmän CFIT-tapauksia (Ulkoinen linkki) sekä yhteentörmäyksiä rullauksen aikana (GCOL (Ulkoinen linkki)). Näistä voit lukea lisää kyseisissä osioissa. Positiivisina huomioina ilmassa tapahtuneiden läheltä piti-tilanteiden (Ulkoinen linkki) määrä oli keskimääräistä pienempi. Samoin ilma-aluksen hallinnan menetys-tilanteiden (Ulkoinen linkki) määrä oli vain n. kolmasosa vuosien 2013-2021 keskiarvosta.

Suomalaisilla lentoasemilla yleis- ja harrasteilmailun (ml. lentotyö) operaatioiden määrä oli vuonna 2022 vajaat 10 prosenttia vuotta 2021 pienempi ja n. 35% pienempi kuin vuonna 2019.
Suuri osa yleis- ja harrasteilmailusta tapahtuu valvomattomilla lentopaikoilla, ja tästä saadaan tarkemmat tiedot keväälla 2023 kun ilma-alusten vuosittainen lentotuntitilasto (Ulkoinen linkki)valmistuu. Alustavan arvion perusteella lentotuntimäärät eivät merkittävästi poikkeaisi edellisestä vuodesta. 

Huom. tässä katsauksessa ei käsitellä riippu- ja varjoliidon tai laskuvarjourheilun tilannetta.

Onnettomuudet

Vuonna 2022 tapahtui 4 onnettomuutta, eli alle puolet vuosien 2013-2021 keskiarvosta (9,6). Onnettomuuksien lukumäärällä arvioituna vuosi sujuikin poikkeuksellisen hyvin. Valitettavasti onnettomuuksissa kuitenkin menehtyi 1 henkilö. Kyseisestä onnettomuudesta tarkemmin alempana.

Viime vuoden onnettomuuksista 3 tapahtui yleisilmailussa ja 1 harrasteilmailussa. Pääosa tapahtui laskeutumisen aikana. Laskeutuminen on aiempinakin vuosina ollut se lennon vaihe, jolloin onnettomuus useimmiten tapahtuu.

Harrasteilmailun (ultrakevyt, purjelento) onnettomuuksien määrä (1 onnettomuus) vuonna 2022 oli poikkeuksellisen pieni, sillä vuosina 2013-2021 harrasteilmailussa onnettomuuksia tapahtui keskimäärin 6,3 vuodessa. Harrasteilmailun onnettomuuksien määrä on ollut selvässä laskussa viime vuosina. 

Viime vuoden onnettomuudessa purjekone osui maastolaskun lopussa puustoon ja kone vaurioitui korjauskelvottomaksi, mutta lentäjä selvisi ilman suurempia vammoja.


Yleisilmailussa taas onnettomuuksien määrä (3) oli likimain vuosien 2013-2021 keskiarvon (3,2) tasolla. Yksi onnettomuuksista johti kuolemaan. Yleisilmailussa ei viime vuosilta ole nähtävissä vastaavaa laskua onnettomuusmäärissä kuin harrasteilmailussa.

Viime vuoden onnettomuuksissa ei ole nähtävissä yhteisiä tekijöitä. Yhdessä laskutelineet osuivat lentoonlähdön yhteydessä kiitotien päässä olleeseen maa-aineskasaan, toisessa polttoaine loppui kesken lennon ja kone osui pakkolaskun yhteydessä sähkölinjaan. Kolmannen, huhtikuussa Tikkakoskella kuolemaan johtaneen onnettomuuden tutkinta (Ulkoinen linkki)
on vielä kesken.


Kokonaisuutena yleis- ja harrasteilmailun turvallisuus on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana parempaan suuntaan erityisesti jos tilannetta arvioidaan kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrällä. Yhtenä käännekohtana oli vuoden 2014 laskuvarjohyppykoneen onnettomuus, jossa menehtyi 8 henkilöä. Onnettomuuden jälkeen käynnistettiin laajamittainen harrasteilmailun turvallisuuden kehitysprojekti (Ulkoinen linkki), jossa kehitettiin erilaisia työkaluja ja tukitoimintoja kehittämään esimerkiksi lentokerhojen turvallisuudenhallintaa ja ilmailijoiden asenteita entistä turvallisuushakuisempaan suuntaan.

Vaikka tilanne on aiempiin vuosiin verrattuna kokonaisuutena parantunut, niin on hyvä pitää mielessä, että saavutettuun turvallisuustasoon ei voi tuudittautua, vaan turvallisuus on tehtävä joka päivä uudestaan.
Y
leis- ja harrasteilmailussa myös vakavan vaaratilanteen, onnettomuuden ja kuolemaan johtaneen onnettomuuden ero on usein hiuksenhieno.
Esimerkiksi vuosina 2019 & 2020 onnettomuuksia oli selvästi keskiarvoa enemmän kun taas vakavia vaaratilanteita oli vähemmän. Onnettomuuksista kuitenkin selvittiin ilman kuolonuhreja.
Vuosina 2021 ja 2022 taas onnettomuuksien määrä jäi selvästi keskiarvoa pienemmäksi ja vakavien vaaratilanteiden määrä suuremmaksi. Kuitenkin molempina vuosina yksi henkilö menehtyi onnettomuuksissa.


Onnettomuuksia ja vakavia vaaratilanteita suhteutetaan vuosittain suomalaisten ilma-alusten omistajilta kerättävään lentotuntitietoon. Vuoden 2022 lentotuntitiedot lentotuntitilastot (Ulkoinen linkki) kerätään kevään 2023 aikana.

Alustavan arvion mukaan yleis- ja harrasteilmailun lentotuntien määrä ei merkittävästi poikkea vuodesta 2021, jolloin yleisilmailussa lennettiin n. 45000 ja harrasteilmailussa n. 22000 lentotuntia.
Arvioituihin lentotunteihin suhteutettuna v. 2022 yleisilmailussa tapahtui laskennallisesti n.6,7 ja harrasteilmailussa n.4,4 onnettomuutta per 100 000 lentotuntia.
Vuosien 2013-2021 keskiarvo yleisilmailussa oli 8,9 onnettomuutta ja harrasteilmailussa 25,6 onnettomuutta per 100 000 lentotuntia. Näin alustavasti arvioituna viime vuosi siis olisi sujunut keskiarvoa paremmin erityisesti harrasteilmailussa. 

Menehtyneet

Vuonna 2022 ilmailuonnettomuuksissa menehtyi 1 henkilö, kun experimental-tyyppinen lentokone syöksyi maahan Tikkakoskella ja lentäjä menehtyi. OTKESin tutkinta (Ulkoinen linkki)tapauksesta on kesken.
Vuosina 2013-2021 kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien keskiarvo oli n. 1,8 vuodessa ja onnettomuuksissa menehtyneitä oli keskimäärin n. 2,7 vuodessa. 

Edellinen kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui syyskuussa 2021 Hyvinkäällä. 
Syyskuussa 2022 Onnettomuustutkintakeskus julkaisi tämän onnettomuuden tutkinnan (Ulkoinen linkki). Onnettomuuslento oli kertauskoulutuslento, jossa opettaja istui takaistuimella ja koulutettava etupenkillä. Tutkintaselostuksen mukaan pakkolaskuharjoituksen aikana 78-vuotias koulutettava sai sairaskohtauksen, joka johti nopeaan toimintakyvyttömyyteen. Ilma-aluksen hallinta menetettiin ja se törmäsi maahan ennen kiitotietä. Koulutettava menehtyi ja lennonopettaja loukkaantui vakavasti.

OTKESin tutkinnassa annettiin 3 suositusta. Yksi osoitettiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille ja siinä kiinnitettiin huomiota siihen seikkaan, että onnettomuuskoneen takaohjaamossa ei ollut mittareita eikä sivuperäsinpolkimia eikä se ollut soveltuva kertauskoululennolle. Harrasterakenteisilla ja experimental-ilma-aluksissa suoritettavilla koululennoilla ilma-aluksella on oltava ilmailuviranomaisen antama erillishyväksyntä koulutuskäyttöön. Traficom julkaisikin 13.12.2022 muutoksen  (Ulkoinen linkki)ilmailumääräykseen OPS M2-11, jossa huomioitiin OTKESin suositus.
Muut 2 suositusta kohdistettiin Euroopan lentoturvallisuusvirastolle ja ICAOlle ja niissä kiinnitettiin huomiota ikääntyvien lentäjien määrään ja iäkkäiden lentäjien terveydentilan arviointiin ilmailulääketieteelliseltä kannalta.

Alustavan lentotuntimääräarvion perusteella yleis- ja harrasteilmailussa tapahtui viime vuonna laskennallisesti n. 1,5 kuolemaan johtanutta onnettomuutta per 100 000 lentotuntia. Onnettomuuksissa menehtyneitä oli laskennallisesti myös n. 1,5 per 100 000 lentotuntia.
Vuosien 2013-2021 keskiarvo oli n. 2,2 kuolemaan johtanutta onnettomuutta ja 3,9 onnettomuuksissa menehtynyttä per 100 000 lentotuntia.

Voit tutustua onnettomuustilastoihin vuodesta 2005 alkaen interaktiivisella, päivittyvällä raportilla täällä. (Ulkoinen linkki)

Listaus onnettomuuksista 2022 (ml. ulkomaiset Suomessa)

 1. Huhtikuu 2022: Experimental-lentokone Monnet Sonerai I syöksyi maahan Tikkakoskella, ja lentäjä menehtyi. OTKES tutkinta.
 2. Toukokuu 2022: Yleisilmailukoneen laskutelineet osuivat lentoonlähdön yhteydessä kevytlentopaikan kiitotien päässä olleeseen maa-aineskasaan. Laskutelineet vaurioituvat mutta kone sai suoritettua laskun toiselle lentopaikalle.
 3. Toukokuu 2022: Palohavaintolennolla olleen ilma-aluksen polttoaine loppui kesken lennon ja moottori sammui. Lentäjä teki pakkolaskun läheiselle pellolle mutta laskun yhteydessä osui sähkölinjaan. Koneessa olleet selvisivät ilman vammoja mutta kone vaurioitui pahoin. 
 4. Elokuu 2022: Purjekone osui maastolaskun päätteeksi puustoon ja kone vaurioitui korjauskelvottomaksi, lentäjän selvitessä lyhyellä sairaalakäynnillä.

Vakavat vaaratilanteet

Vuonna 2022 vakavia vaaratilanteita suomalaisessa yleis- tai harrasteilmailussa tapahtui 18, eli vuosien 2013-2020 keskiarvoa (15,7) enemmän. 9 tapauksista kävi yleisilmailussa ja 9 harrasteilmailussa.
Lisäksi ulkomaiselle yleisilmailuhelikopterille tapahtui 1 vakava vaaratilanne.

Harrasteilmailun vakavien vaaratilanteiden määrä (9) oli vuosien 2013-2021 keskiarvon (6,9) yläpuolella. Suurin osa tapahtui touko-syyskuussa valvomattomilla lentopaikoilla laskeutumisen tai lentoonlähdön yhteydessä, eli vuosi oli tältä osin hyvin tyypillinen aiempiin verrattuna. Tapaustyypit vaihtelivat, mutta suurimpina olivat moottoriviat ja läheltä piti-tilanteet ilmassa.

Yleisilmailussa vakavien vaaratilanteiden määrä (9) oli likimain vuosien 2013-2021 keskiarvon (9,8) tasalla. Tilanteet tapahtuivat pääosin huhti-elokuussa ja tapahtumapaikkoina olivat niin valvotut kuin valvomattomat lentopaikat. Suurin osa tapahtui laskeutumisen yhteydessä. Tapahtumatyypit olivat hyvin vaihtelevia teknisistä vioista kiitotieltä suistumisiin ja oven irtoamiseen lennon aikana. Suurimpana oli nähtävissä moottorin vikaantuminen tai sammuminen eri syistä. Tyypillisimmin kyseessä oli polttoaineen saantiin liittyvä ongelma, joko polttoaineen loppuminen, väärän polttoainetankin valinta tai muuten polttoaineen syötön vika.

Voit tutustua vakava vaaratilannetilastoihin vuodesta 2005 alkaen interaktiivisella, päivittyvällä raportilla täällä (Ulkoinen linkki).

Onnettomuuksia ja vakavia vaaratilanteita suhteutetaan vuosittain suomalaisten ilma-alusten omistajilta kerättävään lentotuntitietoon. Vuoden 2022 lentotuntitiedot lentotuntitilastot (Ulkoinen linkki) kerätään kevään 2023 aikana.

Alustavan arvion mukaan yleis- ja harrasteilmailun lentotuntien määrä ei merkittävästi poikkea vuodesta 2021, jolloin yleisilmailussa lennettiin n. 45000 ja harrasteilmailussa n. 22000 lentotuntia.
Arvioituihin lentotunteihin suhteutettuna v. 2022 yleisilmailussa tapahtui n. 22 ja harrasteilmailussa n. 40 vakavaa vaaratilannetta per 100 000 lentotuntia.
Vuosien 2013-2021 keskiarvo yleisilmailussa oli n. 25,7 ja harrasteilmailussa 28,8 vakavaa vaaratilannetta per 100 000 lentotuntia. Näin alustavasti arvioituna viime vuosi siis olisi sujunut yleisilmailussa hieman keskiarvoa paremmin mutta harrasteilmailussa selvästi keskiarvoa heikommin.

Listaus vakavista vaaratilanteista 2022 (ml. ulkomaiset Suomessa)

 1. Tammikuu 2022: Ultrakevyt teki pakkolaskun pellolle moottorin sammuttua.
 2. Huhtikuu 2022: Yleisilmailukoulukone suistui läpilaskun yhteydessä kiitotieltä nurmikon puolelle. Myötävaikuttavana tekijänä tuulenpuuska, joka heilautti konetta vasemmalle.
 3. Huhtikuu 2022: Experimental-lentokoneen moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen, kierrosten ja öljynpaineen menetys. Onnistunut lasku järven jäälle.
 4. Toukokuu 2022: Ultrakevyen lähestymisen aikana koneen siipi osui ennen kiitotietä kasvavien puiden latvoihin. Myötävaikuttavana tekijänä puuskainen tuuli, mikä lisäsi koneen vajoamaa ennen kiitotiealueen alkua. Siipeen pieniä vaurioita.
 5. Toukokuu 2022: Laskuvarjohyppääjä laskeutui suoraan laskeutuvan yleisilmailulentokoneen eteen, joka teki ylösvedon väistääkseen hyppääjää.
 6. Toukokuu 2022: Ultrakevyt ilma-alus oli tekemässä laskua pellolle, mutta kosketus tapahtui jo ennen suunniteltua kynnystä. Kone kärsi potkuri- ja laskutelinevaurioita. Myötävaikuttavana tekijänä lentäjän virhearvio koneen liito-ominaisuuksista maavaikutuksessa.
 7. Toukokuu 2022: Laskuvarjohyppykoneen moottori sammui koneen ollessa nousussa pudotuskorkeuteen. Laskuvarjohyppääjät pudotettiin ja lentäjä totesi hetkeä myöhemmin polttoainehanan kääntyneen tyhjän tankin puolelle. Moottori käynnistyi kun valinta korjattiin ja kone laskeutui normaalisti. 
 8. Toukokuu 2022: Yleisilmailukoneen laskukierros jäi lyhyeksi ja kone tuli loppuosalle normaalia korkeammalla ja suuremmalla nopeudella. Laskeutumista joudutettiin mutta kosketus tapahtui kiitotien puolivälissä. Lentäjä päätti tehdä ylösvedon, jonka rotaatio tapahtui varsin lähellä kiitotien loppua. Kone osui kiitotien päässä olevaan pajukkoon mutta lentäjä sai pidettyä koneen hallinnassa ja pääsi tekemään onnistuneen laskun. 
 9. Kesäkuu 2022: Experimental-lentokoneen kuomun lukitus petti myötätuuliosalla. Lentäjä ei saanut kuomua takaisin kiinni ja tuli välittömästi laskuun. Lasku onnistui mutta  ohjattavuus maassa oli heikentynyt ja kone ajautui ulos kiitotieltä missä yhteydessä koneen potkuri ja telineet vaurioituivat.
 10. Kesäkuu 2022: Ulkomainen yleisilmailuhelikopteri lensi läheltä nosturia lähestymisen aikana valvomattomalle lentopaikalle
 11. Kesäkuu 2022: Purjekonetta hinanneen yleisilmailulentokoneen moottori vikaantui ja hinauksessa ollut purjekone vajosi suurella pystynopeudella täyden vesipainolastin johdosta kiitotielle ja vaurioitui. Hinauskone onnistui laskeutumaan jäljellä olleelle kiitotielle ilman vaurioita.
 12. Heinäkuu 2022: Ultrakevyt joutui tekemään pakkolaskun pellolle.
 13. Heinäkuu 2022: Experimental-lentokoneen moottori sammui laskukierroksessa eikä kone liitänyt kentälle saakka vaan vajosi sakkasi maahan muutaman metrin korkeudesta. Lentäjä selvisi ilman loukkaantumisia, kone vaurioitui. Moottorille saakka ei jostain syystä mennyt polttoainetta, vaikka toisen siiven tankissa sitä vielä oli.
 14. Heinäkuu 2022: Experimental-lentokoneen siipeen ja runkoon tuli murtumia laskun yhteydessä.
 15. Elokuu 2022: Läheltä piti-tilanne ultrakevyen lentokoneen ja dronen välillä loppuosalla.
 16. Elokuu 2022: Yleisilmailukoulukoneen ovi irtosi lennon reittivaiheen aikana. Lentäjä sai tuotua koneen laskuun ilman muita vaurioita. OTKES tutkinta.
 17. Syyskuu 2022: Läheltä piti-tilanne kahden ultrakevyen välillä valvomattoman lentopaikan laskukierroksessa.
 18. Syyskuu 2022: Experimental-lentokoneen moottorille ei mennyt polttoainetta ja moottori sammui. Lentäjä sai tehtyä pakkolaskun suolle. Lentäjän arvion mukaan moottori oli vetänyt ilmaa loppuliu'un aikana.
 19. Syyskuu 2022: Ultrakevyen kovan laskun yhteydessä nokkapyörä irtosi ja lasku tapahtui nokkatelineelle.