Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne

Tilannekatsauksessa tarkastellaan suomalaisen yleis- ja harrasteilmailun turvallisuutta onnettomuuksien, niissä kuolleiden lukumäärän ja vakavien vaaratilanteiden näkökulmasta. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Yleiskatsaus Q3/2022

Suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa (määritelmät täällä (Ulkoinen linkki)) vuoden kolmannella neljänneksellä tapahtui 1 onnettomuus. Vuosien 2013-2021 keskiarvo oli 4,8, joten tämä jakso sujui näin arvioituna selvästi keskimääräistä turvallisemmin. Kyseisessä onnettomuudessa purjekone osui maastolaskun päätteeksi puustoon ja kone vaurioitui korjauskelvottomaksi, lentäjän selvitessä lyhyellä sairaalakäynnillä.

Koko vuonna Q3 loppuun mennessä on tapahtunut 4 onnettomuutta, eli selvästi vuosien 2013-2021 keskiarvoa (8,7) vähemmän. 1 onnettomuuksista valitettavasti johti lentäjän kuolemaan huhtikuussa. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tapahtuneesta tutkinnan L2022-02 (Ulkoinen linkki). Tätä edeltävä kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui syyskuussa 2021.

Kolmannella neljänneksellä tapahtui 7 vakavaa vaaratilannetta. Määrä oli likimain vuosien 2013-2021 keskiarvon (6,2) tasalla.
Koko vuonna Q3 loppuun mennessä on tapahtunut 16 vakavaa vaaratilannetta, eli hieman vuosien 2013-2021 keskiarvoa (13,9) enemmän.

Tason 2 mittareilla arvioituna kolmannella neljänneksellä ja koko vuonna on tapahtunut hieman aiempia vuosia enemmän CFIT-tapauksia (Ulkoinen linkki) sekä yhteentörmäyksiä rullauksen aikana (GCOL (Ulkoinen linkki)). Näistä voit lukea lisää kyseisissä osioissa. Positiivisina huomioina ilmassa tapahtuneiden läheltä piti-tilanteiden (Ulkoinen linkki) määrä oli huomattavasti keskimääräistä pienempi. Samoin ilma-aluksen hallinnan menetys-tilanteiden (Ulkoinen linkki) määrä on pysynyt pienenä.

Yleis- ja harrasteilmailun operaatiomäärät suomalaisille lentoasemilla kolmannella neljänneksellä olivat hieman edellisvuotta pienemmät ja n. 59% vuoden 2019 tasosta. Q1-Q3-jakson operaatiomäärät olivat n. 65% vuoden 2019 määristä. Verrattuna tämän vuoden toisen neljänneksen tilanteeseen määrissä oli pientä laskua.

Onnettomuudet

Kolmannen neljänneksen ainoa onnettomuus siis tapahtui harrasteilmailussa purjelentokoneelle. Onnettomuuksien määrä oli kuitenkin huomattavasti vuosien 2013-2021 keskiarvon alapuolella.

Myös koko vuoden onnettomuusmäärä Q3 loppuun mennessä (4) oli n. puolet vuosien 2013-2021 keskiarvosta. Vuosi onkin näin arvioiden sujunut varsin hyvin.
Valitettavasti huhtikuussa Jyväskylässä tapahtui kuolemaan johtanut onnettomuus, kun experimental-lentokone syöksyi maahan ja lentäjä menehtyi. Tästä on käynnissä OTKESin tutkinta L2022-02 (Ulkoinen linkki).

Tämän vuoden onnettomuuksista ei ole havaittavissa yhteisiä tekijöitä.

Onnettomuuksia ja vakavia vaaratilanteita suhteutetaan vuosittain suomalaisten ilma-alusten omistajilta kerättävään lentotuntitietoon. Vuoden 2021 tilastot (Ulkoinen linkki)valmistuivat keväällä.

Yleisilmailun lentotuntien määrä jonkin verran nousi vuodesta 2020. Harrasteilmailun tuntien määrä pysyi likimain samana. Vuonna 2021 yleisilmailussa lennettiin n. 45000 ja harrasteilmailussa n. 22000 lentotuntia.
Lentotunteihin suhteutettuna v. 2021 yleisilmailussa tapahtui siis n.4,5 ja harrasteilmailussa n.18 onnettomuutta per 100 000 lentotuntia.
Vuosien 2013-2020 keskiarvo yleisilmailussa oli 9,4 onnettomuutta ja harrasteilmailussa 26,5 onnettomuutta per 100 000 lentotuntia. Näin arvioituna viime vuosi siis sujui keskiarvoa paremmin. 

Menehtyneet

Kolmannella neljänneksellä ei tapahtunut kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Huhtikuussa tapahtui vuoden ainoa kuolemaan johtanut onnettomuus.

Sitä edellinen kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui 27.9.2021 Hyvinkäällä. Syyskuussa 2022 valmistui OTKESin tutkinta L2021-03 (Ulkoinen linkki) tästä onnettomuudesta.
Onnettomuuslento oli kertauskoulutuslento, jossa opettaja istui takaistuimella ja koulutettava etupenkillä. Tutkintaselostuksen mukaan pakkolaskuharjoituksen aikana 78-vuotias koulutettava sai sairaskohtauksen, joka johti nopeaan toimintakyvyttömyyteen. Ilma-aluksen hallinta menetettiin ja se törmäsi maahan ennen kiitotietä. Koulutettava menehtyi ja lennonopettaja loukkaantui vakavasti.

OTKESin tutkinnassa annettiin 3 suositusta. Yksi osoitettiin Liikenne- ja viestintävirastolle ja siinä kiinnitettiin huomiota siihen seikkaan, että onnettomuuskoneen takaohjaamossa ei ollut mittareita eikä sivuperäsinpolkimia eikä se ollut soveltuva kertauskoululennolle. Harrasterakenteisilla ja experimental-ilma-aluksissa suoritettavilla koululennoilla ilma-aluksella on oltava ilmailuviranomaisen antama erillishyväksyntä koulutuskäyttöön.
Muut 2 suositusta kohdistettiin Euroopan lentoturvallisuusvirastolle ja ICAOlle ja niissä kiinnitettiin huomiota ikääntyvien lentäjien määrään ja iäkkäiden lentäjien terveydentilan arviointiin ilmailulääketieteelliseltä kannalta.

Voit tutustua onnettomuustilastoihin vuodesta 2005 alkaen interaktiivisella, päivittyvällä raportilla täällä. (Ulkoinen linkki)

Listaus onnettomuuksista Q1-Q3/2022

 1. Huhtikuu 2022: Experimental-lentokone Monnet Sonerai II syöksyi maahan Tikkakoskella, ja lentäjä menehtyi. OTKES tutkinta.
 2. Toukokuu 2022: Yleisilmailukoneen laskutelineet osuivat lentoonlähdön yhteydessä kevytlentopaikan kiitotien päässä olleeseen maa-aineskasaan. Laskutelineet vaurioituvat mutta kone sai suoritettua laskun toiselle lentopaikalle.
 3. Toukokuu 2022: Palohavaintolennolla olleen ilma-aluksen polttoaine loppui kesken lennon ja moottori sammui. Lentäjä teki pakkolaskun läheiselle pellolle mutta laskun yhteydessä osui sähkölinjaan. Koneessa olleet selvisivät ilman vammoja mutta kone vaurioitui pahoin. 
 4. Elokuu 2022: Purjekone osui maastolaskun päätteeksi puustoon ja kone vaurioitui korjauskelvottomaksi, lentäjän selvitessä lyhyellä sairaalakäynnillä.

Vakavat vaaratilanteet

Kolmannella neljänneksellä tapahtui 7 vakavaa vaaratilannetta. Määrä oli likimain vuosien 2013-2021 keskiarvon (6,2) tasalla.

4 tapauksista kävi harrasteilmailussa ja 3 yleisilmailussa. 2 harrasteilmailun tapauksessa oli kyseessä läheltä piti-tilanne, toisessa dronen ja ultrakevyen ja toisessa kahden ultrakevyen välillä.
1 tapauksessa polttoaineen vähyyden johdosta ultrakevyen moottori sammui mikä johti pakkolaskuun ja yhdestä ultrakevyen pakkolaskusta ei ole saatu lentäjän ilmoitusta, joten sen tarkemmista syistä ei ole tietoa.

Yleisilmailun tapauksissa yhdessä experimental-lentokoneen moottorille ei mennyt polttoainetta ja moottori sammui, toisessa experimentalin siipeen ja runkoon tuli murtumia laskun yhteydessä ja kolmannessa koulukoneen matkustamon ovi irtosi lennon aikana. Tästä viimeisestä tapauksesta OTKES aloitti tutkinnan L2022-03. (Ulkoinen linkki)

Koko vuoden aikana Q3 loppuun mennessä suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa on tapahtunut 16 vakavaa vaaratilannetta. Määrä on hivenen vuosien 2013-2021 keskiarvon yläpuolella. Yleis- ja harrasteilmailussa tilanteita on molemmissa ollut 8.

Suurin osa on tapahtunut valvomattomilla lentopaikoilla. Tapahtumatyypit ovat olleet varsin vaihtelevia. Suurimpana on nähtävissä moottorin vikaantuminen tai sammuminen eri syistä. Tyypillisimmin kyseessä on ollut polttoaineen saantiin liittyvä ongelma, joko polttoaineen loppuminen, väärän polttoainetankin valinta tai muuten polttoaineen syötön vika.

Voit tutustua vakava vaaratilannetilastoihin vuodesta 2005 alkaen interaktiivisella, päivittyvällä raportilla täällä. (Ulkoinen linkki)

Lentotunteihin suhteutettuna v. 2021 yleisilmailussa tapahtui n.24 ja harrasteilmailussa n.31 vakavaa vaaratilannetta per 100 000 lentotuntia.
Vuosien 2013-2020 keskiarvo yleisilmailussa oli 26 vakavaa vaaratilannetta ja harrasteilmailussa 28,4 onnettomuutta per 100 000 lentotuntia. Näin arvioituna viime vuosi sujui hieman keskiarvoa heikommin harrasteilmailussa, mutta yleisilmailussa likimain pidemmän aikavälin keskiarvon tasolla.

Listaus vakavista vaaratilanteista Q1-Q3/2022 (ml. ulkomaiset Suomessa)

 1. Tammikuu 2022: Ultrakevyt teki pakkolaskun pellolle moottorin sammuttua.
 2. Huhtikuu 2022: Yleisilmailukoulukone suistui läpilaskun yhteydessä kiitotieltä nurmikon puolelle. Myötävaikuttavana tekijänä tuulenpuuska, joka heilautti konetta vasemmalle.
 3. Huhtikuu 2022: Experimental-lentokoneen moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen, kierrosten ja öljynpaineen menetys. Onnistunut lasku järven jäälle.
 4. Toukokuu 2022: Ultrakevyen lähestymisen aikana koneen siipi osui ennen kiitotietä kasvavien puiden latvoihin. Myötävaikuttavana tekijänä puuskainen tuuli, mikä lisäsi koneen vajoamaa ennen kiitotiealueen alkua. Siipeen pieniä vaurioita.
 5. Toukokuu 2022: Laskuvarjohyppääjä laskeutui suoraan laskeutuvan yleisilmailulentokoneen eteen, joka teki ylösvedon väistääkseen hyppääjää.
 6. Toukokuu 2022: Ultrakevyt ilma-alus oli tekemässä laskua pellolle, mutta kosketus tapahtui jo ennen suunniteltua kynnystä. Kone kärsi potkuri- ja laskutelinevaurioita. Myötävaikuttavana tekijänä lentäjän virhearvio koneen liito-ominaisuuksista maavaikutuksessa.
 7. Toukokuu 2022: Laskuvarjohyppykoneen moottori sammui koneen ollessa nousussa pudotuskorkeuteen. Laskuvarjohyppääjät pudotettiin ja lentäjä totesi hetkeä myöhemmin polttoainehanan kääntyneen tyhjän tankin puolelle. Moottori käynnistyi kun valinta korjattiin ja kone laskeutui normaalisti. 
 8. Toukokuu 2022: Yleisilmailukoneen laskukierros jäi lyhyeksi ja kone tuli loppuosalle normaalia korkeammalla ja suuremmalla nopeudella. Laskeutumista joudutettiin mutta kosketus tapahtui kiitotien puolivälissä. Lentäjä päätti tehdä ylösvedon, jonka rotaatio tapahtui varsin lähellä kiitotien loppua. Kone osui kiitotien päässä olevaan pajukkoon mutta lentäjä sai pidettyä koneen hallinnassa ja pääsi tekemään onnistuneen laskun. 
 9. Kesäkuu 2022: Experimental-lentokoneen kuomun lukitus petti myötätuuliosalla. Lentäjä ei saanut kuomua takaisin kiinni ja tuli välittömästi laskuun. Lasku onnistui mutta  ohjattavuus maassa oli heikentynyt ja kone ajautui ulos kiitotieltä missä yhteydessä koneen potkuri ja telineet vaurioituivat.
 10. Kesäkuu 2022: Ulkomainen yleisilmailuhelikopteri lensi läheltä nosturia lähestymisen aikana valvomattomalle lentopaikalle
 11. Kesäkuu 2022: Purjekonetta hinanneen yleisilmailulentokoneen moottori vikaantui ja hinauksessa ollut purjekone vajosi suurella pystynopeudella täyden vesipainolastin johdosta kiitotielle ja vaurioitui. Hinauskone onnistui laskeutumaan jäljellä olleelle kiitotielle ilman vaurioita.
 12. Heinäkuu 2022: Ultrakevyt joutui tekemään pakkolaskun pellolle.
 13. Heinäkuu 2022: Experimental-lentokoneen moottori sammui laskukierroksessa eikä kone liitänyt kentälle saakka vaan vajosi sakkasi maahan muutaman metrin korkeudesta. Lentäjä selvisi ilman loukkaantumisia, kone vaurioitui. Moottorille saakka ei jostain syystä mennyt polttoainetta, vaikka toisen siiven tankissa sitä vielä oli.
 14. Heinäkuu 2022: Experimental-lentokoneen siipeen ja runkoon tuli murtumia laskun yhteydessä.
 15. Elokuu 2022: Läheltä piti-tilanne ultrakevyen lentokoneen ja dronen välillä loppuosalla.
 16. Elokuu 2022: Yleisilmailukoulukoneen ovi irtosi lennon reittivaiheen aikana. Lentäjä sai tuotua koneen laskuun ilman muita vaurioita. OTKES tutkinta.
 17. Syyskuu 2022: Läheltä piti-tilanne kahden ultrakevyen välillä valvomattoman lentopaikan laskukierroksessa.
 18. Syyskuu 2022: Experimental-lentokoneen moottorille ei mennyt polttoainetta ja moottori sammui. Lentäjä sai tehtyä pakkolaskun suolle. Lentäjän arvion mukaan moottori oli vetänyt ilmaa loppuliu'un aikana.