Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Ilma-alusten hallinnan menetys lennon aikana (LOC-I)

Tilannekatsauksessa tarkastellaan Ilma-alusten hallinnan menetystä lennon aikana, niiden lukumääriä ja tapaustyyppejä. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tilakuva 2022

Vuonna 2022 raportoitiin 31 ilma-aluksen hallinnan menetys-tilannetta. Määrä oli selvästi vuosien 2013-2021 keskiarvon (17,7) yläpuolella. Suurin osa (27) oli dronetoiminnassa tapahtuneita tilanteita.

Miehitetyssä ilmailussa hallinnan menetyksiä raportoitiin 3, mikä oli alle puolet vuosien 2013-2021 keskiarvosta (7,8). Tapaukset jakautuivat tasan yleisilmailun, harrasteilmailun ja kaupallisen ilmakuljetuksen osa-alueille.
2 miehitetyn ilmailun tapauksista luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi. Tämä määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvon tasalla. Toisaalta yhtäkään miehitetyn ilmailun tilanteista ei luokiteltu onnettomuudeksi, kun tyypillisesti vuosina 2013-2021 hallinnan menetys-tilanteet ovat johtaneet n. 5 onnettomuuteen vuodessa.

Kaupallisessa ilmakuljetuksessa hallinnan menetys-tilanteet ovat harvinaisia. Viime vuoden tapauksessa oli kyseessä hetkellinen hallinnan menetys helikopteritoiminnassa, josta ei aiheutunut lentoturvallisuusvaikutuksia.

Yleis- ja harrasteilmailussa hallinnan menetys-tilanteita oli 2, 1 yleis- ja 1 harrasteilmailussa. Määrät olivat vain n. kolmasosa vuosien 2013-2021 keskiarvosta. Molemmat luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi. Yleisilmailun tapauksessa experimental-lentokoneen polttoaineen syöttö häiriintyi ja kone lopuksi sakkasi matalalta. Harrasteilmailun tapauksessa purjekonetta hinanneen yleisilmailulentokoneen moottori vikaantui ja hinauksessa ollut purjekone vajosi suurella pystynopeudella täyden vesipainolastin johdosta kiitotielle ja vaurioitui. Hinauskone onnistui laskeutumaan jäljellä olleelle kiitotielle ilman vaurioita.

On huomioitava, että joistain tapauksista, kuten huhtikuun Tikkakosken onnettomuudesta, on edelleen OTKESin tutkinta kesken. Mikäli tutkinnassa käy ilmi, että kyseessä oli hallinnan menetys, tapahtumatyyppiä tarkennetaan. Joka tapauksessa hallinnan menetys-tilanteiden määrä on ollut miehitetyssä ilmailussa pienessä laskussa jo pitkään.

Suurin osa viime vuoden hallinnan menetys-tilanteista raportoitiin siis dronetoiminnassa, yhteensä 27 tapausta, eli edellisvuotta (19) enemmän ja n. kaksinkertaisesti vuosien 2016-2021 keskiarvoon (13,7) verrattuna. Myötävaikuttavina tekijöinä olivat niin tekniset vikaantumiset, käyttäjän virheet, kuin säätekijätkin. Kasvanut raportointiaktiivisuus on ollut myös yksi tekijä tapausmäärien kasvuun.

LOC-I-tilanteisiin myötävaikuttavia tapaustyyppejä

Alempana tarkemmin kuvattujen laserhäirinnän, lintutörmäysten ja tulipalot & savuhavainnot-tapausten lisäksi muita ilma-aluksen hallinnan menetykseen mahdollisesti myötävaikuttavia ja seurattavia tapaustyyppejä ovat mm. ilma-aluksen nopeusrajojen alitukset tai ylitykset, jättöpyörteestä johtuneet vaaratilanteet, jäänpoiston- ja ehkäisyn puutteet, ohjainjärjestelmäviat sekä erilaiset ilma-aluksen kuormaukseen liittyvät poikkeamat, kuten kuorman asettelu kuormausohjeen vastaisesti tai virheet kuorman kiinnittämisessä tai painolaskelmissa.

Viime vuonna raportoitiin aiempia vuosia selvästi enemmän jäänpoiston- ja ehkäisyn puutteita. Ilmoitukset koskivat esimerkiksi jollain tavoin puutteellisesti tehtyä jäänpoisto/estoaineen levitystä tai vääräntyyppisen seoksen käyttöä tai muuta poikkeamaa jäänpoistomenettelyissä. Lentokoneen pinnoille kertyvä jää voi merkittävästi vaikuttaa koneen lento-ominaisuuksiin, ja pahimmillaan johtaa koneen hallinnan menetykseen. Huolestuttavia tapauksia olivat muutamat ulkomaisia koneita koskevat ilmoitukset, joissa miehistö oli lähdössä lennolle vaikka siivet olivat selvästi lumen peitossa. Maahuolintayrityksen suositusten jälkeen jäänpoistokäsittely kuitenkin tehtiin.
Traficom julkaisi lokakuussa 2022 turvallisuustiedotteita, joissa käsiteltiin erityisesti talvitoimintaa, ml. jäätämisen vaikutuksia. 
Täältä  (Ulkoinen linkki) löydät ulkomaisille lentoyhtiöille suunnatun tiedotteen ja täältä (Ulkoinen linkki)  (Ulkoinen linkki)yleis- ja harrasteilmailijoille tarkoitetun.

Viime vuonna raportoitiin kuormaukseen liittyviä tapaustyyppejä keskiarvoa enemmän.
Tapausten määrien kasvu johtunee ainakin osittain liikennemäärien kasvusta.
On myös syytä todeta, että monessa tapauksessa puute esimerkiksi kuorman sidonnassa havaitaan vasta määränpäässä (tyypillisesti Helsinki-Vantaalla), kun konetta aletaan purkaa. Varsinainen virhetoiminto on siis saatettu tehdä lähtökentällä, useimmiten ulkomailla.

Laserhäirintä

Katsauksen laserhäirintätapausten tilanteeseen löydät täältä  .

Lintutörmäykset

Katsaus lintutörmäysten tilanteeseen sekä tarkempi interaktiivinen raportti tapauksista täällä  (Ulkoinen linkki)

Tulipalot ja savuhavainnot ilma-aluksissa

Yksi Traficomin seuraamista ilma-alusten hallinnan menetykseen liittyvistä indikaattoreista ovat tulipalot tai savuhavainnot ilma-aluksissa. Ilma-aluksessa tapahtuva tulipalo on tilanne, joka saattaa nopeasti johtaa ilma-aluksen hallinnan menetykseen ja tuhoutumiseen.

Viime vuonna raportoitiin 8 savuhavaintotapausta, eli hivenen vuosien 2013-2021 keskiarvoa vähemmän.

Useimmissa tapauksissa oli havaittu savun hajua ohjaamossa tai matkustamossa, mutta ei varsinaista tulipaloa. Turvallisuuden varmistamiseksi monissa näistä tapauksista lento keskeytettiin ja tehtiin lasku lähimmälle sopivalle lentopaikalle.
Yhdessä viime vuoden ensimmäisen neljänneksen tapauksessa lentokoneen wc-tiloissa oli tupakoitu ja roska-astia oli syttynyt tuleen. Tuli saatiin kuitenkin sammutettua nopeasti. Tällaiset wc-tiloissa tupakoinnista seuranneet tapaukset ovat onneksi olleet viime vuosina erittäin harvinaisia. Tupakointihan koneessa on ankarasti kiellettyä juuri tulipalovaaran vuoksi.

Onnettomuustutkintakeskus julkaisi tammikuussa 2022 tutkintansa (Ulkoinen linkki)lokakuussa 2021 matkustajalentokoneessa tehdystä savuhavainnosta. Tutkinnassa todettiin, että lentokoneen huolto-organisaation suorittamien tutkimusten perusteella savun hajun syyksi paljastui moottorin sisäinen öljyvuoto.