Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Tilannekatsauksessa tarkastellaan Ilma-alusten hallinnan menetystä lennon aikana, niiden lukumääriä ja tapaustyyppejä. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tilakuva 2023

Vuonna 2023 raportoitiin 15 tapausta, joissa ilma-aluksen hallinta oli menetetty lennon aikana. Määrä oli vuosien 2013-2022 keskiarvon(18,3) alapuolella ja n. puolet edellisvuoden lukemasta. Suurin osa oli dronetoiminnassa tapahtuneita tilanteita kuten aiempinakin vuosina. 

Miehitetyssä ilmailussa hallinnan menetyksiä raportoitiin 6, mikäli hieman alle vuosien 2013-2022 keskiarvon (7,6). Tilanteet kävivät harrasteilmailussa, kaupallisessa ilmakuljetuksessa ja yleisilmailussa. 1 tapauksista luokiteltiin onnettomuudeksi ja 1 vakavaksi vaaratilanteeksi. Onnettomuuksien osalta määrät olivat selvästi aiempien vuosien keskiarvon(n. 5) alapuolella, vakavien vaaratilanteiden osalta likimain keskiarvossa. 

Kaupallisessa ilmakuljetuksessa hallinnan menetys-tilanteet ovat harvinaisia. Vuoden aikana tapahtui 2 tämän tyyppistä tilannetta. Tapauksissa oli kyse hyvin hetkellisestä hallinnan menetyksestä, joka johtui ukkospilvessä tai sen läheisyydessä esiintyneestä yllättävästä laskevasta ilmavirtauksesta. 

Yleis- ja harrasteilmailussa hallinnan menetys-tapauksia oli 4, eli vuosien 2013-2022 keskiarvoa (6) vähemmän. 
1 tapauksista johti onnettomuuteen, kun ultrakevyen hallinta menetettiin moottorin sammumisen johdosta ja se teki pakkolaskun männikköön. 1 taas luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi, ja siinä koululennolla olleen yleisilmailukoneen siipi osui kiitotiehen laskun yhteydessä yllättävän tuulenpuuskan aiheuttaman kallistuksen seurauksena.

Yleis- ja harrasteilmailussa hallinnan menetys-tilanteiden määrä on ollut laskussa jo pitkään. Kokonaisturvallisuuden kannalta suunta onkin hyvä, sillä lennon aikaiset hallinnan menetykset johtavat helposti onnettomuuksiin. Tämän tyyppisissä onnettomuuksissa myös törmäysenergiat ovat suuria, minkä vuoksi niissä usein menetetään ihmishenkiä.

Viime vuonna Selänpäässä taitolennolla tapahtuneesta kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta on OTKESin tutkinta (Ulkoinen linkki)vielä kesken. Kyseinen tapaus on toistaiseksi luokiteltu CFIT-tilanteeksi, mutta mikäli tutkinnassa käy ilmi, että kyseessä oli hallinnan menetys, tapahtumatyyppiä tarkennetaan. 

Dronetoiminnassa raportoitiin suurin osa viime vuoden hallinnan menetyksistä, 9 tapausta. Tämä määrä oli kuitenkin selvästi alle keskiarvon ja n. kolmasosa edellisen vuoden lukemista. Suuressa osassa tapauksista oli kyseessä DJI Matrice 300 RTK-tyyppisen laitteen hallinnan menetys vaihtelevista syistä. Dronetoiminnassa tilastoissa on jonkin verran epävarmuutta, sillä lennättäjiä on suuri määrä ja tietoisuus raportointikriteereistä todennäköisesti on vaihtelevalla tasolla. Raportointikriteereihin on myös odotettavissa tarkennuksia Euroopan lentoturvallisuusvirastolta vuoden 2024 aikana.  

LOC-I-tilanteisiin myötävaikuttavia tapaustyyppejä

Alempana tarkemmin kuvattujen laserhäirinnän, lintutörmäysten ja tulipalot & savuhavainnot-tapausten lisäksi muita ilma-aluksen hallinnan menetykseen mahdollisesti myötävaikuttavia ja seurattavia tapaustyyppejä ovat mm. ilma-aluksen nopeusrajojen alitukset tai ylitykset, jättöpyörteestä johtuneet vaaratilanteet, jäänpoiston- ja ehkäisyn puutteet, ohjainjärjestelmäviat sekä erilaiset ilma-aluksen kuormaukseen liittyvät poikkeamat, kuten kuorman asettelu kuormausohjeen vastaisesti tai virheet kuorman kiinnittämisessä tai painolaskelmissa.

Yllämainituista tapaustyypeistä vuonna 2023 keskiarvoa enemmän raportoitiin erilaisista ilma-alusten nopeusrajojen alituksista tai ylityksistä. Useissa tapauksissa kyseessä oli kaupallista ilmakuljetusta harjoittanut lentokone, mutta tapaukset eivät aiheuttaneet vakavampia seurauksia. Hyvin tyypillisesti sääolosuhteiden kuten turbulenssin tai tuulenpuuskan johdosta nopeus ylitti hetkellisesti määritetyt raja-arvot. Suuri osa tapauksista kävi lähestymisvaiheessa, jolloin esimerkiksi ilma-aluksen nopeus hetkellisesti ylitti laippojen käyttöön määritellyt nopeusrajat. Myös lennon reittivaiheesta raportoitiin useita tilanteita, joissa kovassa myötätuulessa raja-arvot hetkellisesti ylitettiin. 

Jonkin verran keskiarvoa enemmän raportoitiin myös ilma-aluksen kuormaukseen liittyviä tapauksia. Näissä tilanteissa oli esimerkiksi ilma-aluksen todellinen kuormaus tehty eri tavalla kuin kuormausohje edellyttää, kuorma oli virheellisesti tai puutteellisesti sidottu tai todellinen kuorman paino ja painolaskelmaan kirjattu paino erosivat toisistaan. Tapaukset eivät kuitenkaan aiheuttaneet vakavampia seurauksia. Monessa tapauksessa puute esimerkiksi kuorman sidonnassa havaitaan vasta määränpäässä (tyypillisesti Helsinki-Vantaalla), kun konetta aletaan purkaa. Varsinainen virhetoiminto on siis saatettu tehdä lähtökentällä, useimmiten ulkomailla.

Positiivisena huomiona vuodelta 2023 voi todeta, että jäänpoiston- ja ehkäisyn puutteita raportoitiin selvästi edellisvuotta vähemmän, ja lukema oli nyt keskiarvon tasalla. Lentokoneen pinnoille kertyvä jää voi merkittävästi vaikuttaa koneen lento-ominaisuuksiin, ja pahimmillaan johtaa koneen hallinnan menetykseen.
Traficom julkaisi syksyllä 2023 päivitykset talvitoimintatiedotteisiin, joissa on myös jäätämistä ja sen ehkäisyä kuvattu hyvin kattavasti. Lentoyhtiöille suunnattu tiedote (Ulkoinen linkki)ja yleis- ja harrasteilmailijoiden tiedote (Ulkoinen linkki).

Laserhäirintä

Katsauksen laserhäirintätapausten tilanteeseen löydät täältä  .

Lintutörmäykset

Katsaus lintutörmäysten tilanteeseen sekä tarkempi interaktiivinen raportti tapauksista täällä  (Ulkoinen linkki)

Tulipalot ja savuhavainnot ilma-aluksissa

Yksi Traficomin seuraamista ilma-alusten hallinnan menetykseen liittyvistä indikaattoreista ovat tulipalot tai savuhavainnot ilma-aluksissa. Ilma-aluksessa tapahtuva tulipalo on tilanne, joka saattaa nopeasti johtaa ilma-aluksen hallinnan menetykseen ja tuhoutumiseen.

Vuonna 2023 raportoitiin 10 savuhavaintotapausta, eli juuri vuosien 2013-2022 keskiarvon verran. Useimmissa tapauksissa oli havaittu savun hajua ohjaamossa tai matkustamossa, mutta ei varsinaista tulipaloa. Turvallisuuden varmistamiseksi monissa näistä tapauksista lento keskeytettiin ja tehtiin lasku lähimmälle sopivalle lentopaikalle. Yhdessä toisen neljänneksen tapauksessa savunmuodostus oli siinä määrin vahvaa, että matkustajat evakuoitiin ulos koneesta.

Viime vuonna raportoitiin runsaasti tapauksia, joissa matkustaja oli tupakoinut koneen wc-tiloissa. Näihin tapauksiin luetaan myös sähkötupakoiden käyttö. Tapaukset eivät aiheuttaneet vakavampia seurauksia, mutta tulipalovaaran vuoksi niin tavallinen kuin sähkötupakointi on kiellettyä. Edellisenä vuonna yksi tupakointitapaus johti tulipaloon koneen wc-tiloissa. Tulipalo saatiin onneksi sammutettua nopeasti.

Traficom julkaisi lokakuussa tiedotteen (Ulkoinen linkki)koskien häiriköiviä matkustajia. Yksi tällaisen toiminnan muoto on myös koneessa tupakointi. 

Tieto.traficomista löytyy myös vuosineljänneksittäin päivitettävä katsaus häiriköintiin liittyviin tapaustyyppeihin (Ulkoinen linkki).

Ladattavat liitetiedostot

Katsaus edellisten vuosien turvallisuustilanteeseen:

Aikaisempien vuosien turvallisuuskatsaukset löydät kootusti täältä