Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Ilma-alusten törmäys maastoon tai vastaavat läheltä piti-tilanteet (CFIT/near-CFIT)

Tilannekatsauksessa tarkastellaan Ilma-alusten törmäyksiä maastoon ja vastaavien läheltä piti-tilanteiden syitä ja tapaustyyppejä. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tilakuva 2023

Vuonna 2023 raportoitiin 8 CFIT-tapausta tai "near-CFIT"-tapausta, eli tilannetta jossa ohjaajan hallinnassa oleva ilma-alus törmäsi maastoon tai esteeseen tai tapahtui läheltä piti-tilanne. Määrä oli likimain vuosien 2013-2022 keskiarvon (8,7) tasalla. 3 tapausta kävi miehitetyssä ilmailussa ja loput dronetoiminnassa.

Miehitetyssä ilmailussa tapausten määrä oli n. puolet vuosien 2013-2022 keskiarvosta. 
CFIT-tapaukset kuitenkin usein johtavat vakaviin seurauksiin, ja niin myös viime vuonna, jolloin 2 vuoden tapauksista luokiteltiin onnettomuuksiksi ja 1 vakavaksi vaaratilanteeksi. Toinen onnettomuuksista johti kuolemaan, kun Selänpäässä taitolentoa suorittanut yleisilmailulentokone syöksyi maahan ja lentäjä menehtyi. Tapaus on toistaiseksi arvioitu CFIT-tyyppiseksi. Syytekijä päivitetään OTKESin tapauksesta aloittaman tutkinnan (Ulkoinen linkki)valmistuttua, mikäli käy ilmi että kyseessä olikin esimerkiksi ilma-aluksen hallinnan menetys.

Toisessa CFIT-tyyppisessä onnettomuudessa hinauslentokone-purjekone-yhdistelmä joutui lentoonlähdön jälkeen matalalla korkeudella alueelle nopeasti syntyneeseen syöksyvirtaukseen ja voimakkaaseen sadekuuroon Nummelassa. Hinausyhdistelmä ei pystynyt säilyttämään korkeutta ja hinauskone joutui irrottamaan hinattavan purjekoneen. Purjekone teki pakkolaskun metsään pian irrotuksen jälkeen. Purjekone vaurioitui merkittävästi ja koneessa olleet lennonopettaja ja lento-oppilas loukkaantuivat.

Vakavassa vaaratilanteessa taas helikopteri joutui tekemään väistöliikkeen mastoon osumisen estämiseksi. Mastossa oli vaadittavat lentoestevalot, mutta ne olivat mahdollisesti kuuraantuneet siinä määrin, että niiden näkyvyys ei ollut paras mahdollinen. Nykyisin käytettävät LED-valot tuottavat vähemmän lämpöä kuin aiemmin käytetyt valotyypit.

Dronetoiminnan CFIT-tapausten määrä oli aiempien vuosien keskiarvon tasalla. Tyypillisesti näissä oli kyse dronen törmäyksestä esteeseen, kuten puuhun tai rakennukseen. Seurauksena oli dronen vaurioituminen, mutta ihmisiä ei tapauksissa loukkaantunut. 

CFIT-tilanteisiin myötävaikuttavia tapaustyyppejä

CFIT-tilanteisiin mahdollisesti myötävaikuttavia seurattavia tapahtumia ovat esimerkiksi korkeusmittarin väärä paineasetus, estetietojen puutteellisuus ja virheet ja puutteet ilmailukartoissa. Lisäksi seurataan ilmoituksia ilma-aluksen maastovaroitusjärjestelmän (GPWS) varoituksista.

Näistä tapahtumatyypeistä viime vuonna aiempien vuosien keskiarvon yli olivat ilmoitukset estetietojen puutteista sekä karttatietojen puutteista.

Merkittävästi yli aiempien vuosien keskiarvon olivat ilmoitukset estetietojen puutteista
Vuoden aikana aiheina olivat ilmoitukset esimerkiksi luvattomista nostureista lentoasemien läheisyydessä sekä ilmoitukset lentoestevalojen puutteista esimerkiksi mastoissa ja tuulivoimaloissa. Lentoestevalojen näkyvyyteen liittyi myös helikopteritoiminnassa tapahtunut vakava vaaratilanne. Traficomin sivuilta (Ulkoinen linkki) löytyy lisätietoa lentoesteistä ja niihin liittyvien lupien hakemisesta.
1.10.2023 lentoesterekisterin ylläpito ja lentoesteisiin liittyvien lausuntojen pyyntö siirtyi Traficomin vastuulle. Tämän uuden prosessiin käyttöönottoon liittyen tehtiin useita ilmoituksia loppuvuonna, mikä nostikin kokonaismäärän keskiarvon yläpuolelle.

Jonkin verran yli keskiarvon saatiin ilmoituksia erilaisista karttatietojen puutteista, joko julkaistuissa ilmailukartoissa tai ilma-alusten karttatietokannoissa. Tyypillisessä tapauksessa todettiin, että esimerkiksi jostain lähestymiskartasta puuttui tietoja tai ilma-aluksen tietokannan kartassa oli virhe. Tapauksista ei koitunut vakavampia seurauksia.

Keskiarvon tasalla olivat ilmoitukset korkeusmittarin väärästä paineasetuksesta. Suomessa määrissä ei siis nähty merkittäviä muutoksia, mutta aihe on tunnistettu Euroopan tasolla nousevana riskitekijänä. EASA julkaisi 9.3.2023 aiheesta tiedotteen (Ulkoinen linkki), jossa kerrottiin väärän paineasetuksen riskeistä ja annettiin suosituksia riskin pienentämiseksi. 

Väärä paineasetus voi aiheuttaa selvityskorkeuden ylityksiä tai alituksia, jotka taas ovat myötävaikuttavia tekijöitä ilmassa tapahtuviin läheltä piti-tilanteisiin. Lähestymisen aikana väärä paineasetus taas voi aiheuttaa sen, että lähestyminen suoritetaan joko liian korkealla tai matalalla. Liian matalalla tehty lähestyminen voi johtaa CFIT-tilanteeseen.

Ladattavat liitetiedostot

Katsaus edellisten vuosien turvallisuustilanteeseen:

Aikaisempien vuosien turvallisuuskatsaukset löydät kootusti täältä