Ilma-alusten törmäys maastoon tai vastaavat läheltä piti-tilanteet (CFIT/near-CFIT)

Tilannekatsauksessa tarkastellaan Ilma-alusten törmäyksiä maastoon ja vastaavien läheltä piti-tilanteiden syitä ja tapaustyyppejä. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tilakuva Q1/2022

Ensimmäisen neljänneksen aikana ei raportoitu yhdestäkään CFIT tai near-CFIT-tyyppisestä tapauksesta. Tällaisia tapauksia on tyypillisesti vuoden ensimmäisten kuukausien aikana raportoitu yksittäisiä, vuosien 2013-2021 keskiarvon ollessa 1,7.

CFIT-tilanteisiin myötävaikuttavia tapaustyyppejä

CFIT-tilanteisiin mahdollisesti myötävaikuttavia seurattavia tapahtumia ovat esimerkiksi korkeusmittarin väärä paineasetus, estetietojen puutteellisuus, virheet ja puutteet ilmailukartoissa sekä ilma-aluksen maastovaroitusjärjestelmän (GPWS) varoitukset.

Ensimmäisellä neljänneksellä estetietojen puutteellisuuteen liittyviä ilmoituksia tuli kahdeksan, vuosien 2013-2021 keskiarvoa (4,6) enemmän. Suurin osa näistä koski ilmoituksia puuttuvista lentoestevaloissa korkeissa mastoissa. Traficomin sivuilta (Ulkoinen linkki) löytyy lisätietoa lentoesteistä ja niihin liittyvien lupien hakemisesta.