Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Traficom Etusivu

Tutustu viestintäpalveluja ja -verkkoja koskeviin tilastoihin

Viestintäpalveluja sekä -verkkoja koskevat sisällöt

Tutustu liikennejärjestelmäanalyysiin

Analyysi tarjoaa Suomen liikennejärjestelmän strategisen tason kokonaiskuvan. Siinä ovat mukana kaikki keskeisimmät liikennejärjestelmän osat sekä valtakunnallisen Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden seurantamittaristo, joka koostuu liikennejärjestelmän tilannetta kuvaavista keskeisistä mittareista. Analyysiä päivitetään jatkuvasti ja siitä löytyy mm. tietoa maailmanpoliittisen tilanteen vaikutuksista.

Traficom

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12 -suunnitelman päivittäminen on alkanut liikenne- ja viestintäministeriön johdolla. Valmistelun keskeisenä tietopohjana toimii Liiken...

Traficom

Valtion tukemien maakuntalentojen tavoitteena on ollut markkinaehtoiseen reittilentoliikenteeseen paluu koronan romahdutettua kysynnän. Palautuminen on ollut melko hidasta, ja hallitus on päättänyt...

Traficom

Suomen rautateiden turvallisuustilanne pysyi hyvänä myös vuonna 2022. Matkustajaturvallisuus säilyi erinomaisella tasolla ja tasoristeysonnettomuuksien määrä oli yli 70-vuotisen seurantahistorian a...

Traficom

Ennakkotilastojen mukaan tammi-elokuussa menehtyi Suomessa veneillessä 22 ihmistä. Kuolleista valtaosa on keski-iän ylittäneitä miehiä. Veneen huolellisella syyshuollolla lisäät veneen kunnon säily...