Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox)

Tilannekatsauksessa tarkastellaan yhteentörmäyksiä ja läheltä piti -tilanteita ilmassa, niiden lukumääriä ja syitä. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tilakuva Q2/2022

Suomessa tai suomalaisille ilma-aluksille ulkomailla raportoitiin tapahtuneen 24 läheltä piti-tilannetta toisen neljänneksen aikana. Kokonaismäärä oli hieman vuosien 2013-2021 keskiarvon (19) yläpuolella.
Jos tarkastellaan vain Suomessa tapahtuneita tilanteita, oli määrä (13) kuitenkin vuosien 2013-2021 keskiarvon (15,2) alapuolella.
Ulkomailla tapahtuneita tilanteita (11) taas oli lähes kaksinkertaisesti vuosien 2013-2021 keskiarvoon (5,8) verrattuna.

Koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla läheltä piti-tilanteita tapahtui 36, joista 17 Suomessa (vuosien 2013-2021 keskiarvo 21,4) ja ulkomailla 19 (keskiarvo 8,0). Suomessa tilanne siis kehittyi hyvään suuntaan, kun taas ulkomailla suomalaiset ilma-alukset joutuivat läheltä piti-tilanteeseen aiempia vuosia useammin. 

4 vuosipuoliskon tapauksista luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi. 3 näistä tapahtui toisella vuosineljänneksellä. 2 tapausta kävi Helsingissä ja 1 ulkomailla. Kaikissa toisen vuosineljänneksen tapauksissa aiheuttajana oli väärässä paikassa lennätetty drone.

Kaupallinen ilmakuljetus

Kaupallinen ilmakuljetus oli toisella neljänneksellä osallisena 13 läheltä piti-tilanteessa (vuosien 2013-2021 keskiarvo 5,8) ja koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla 23 tilanteessa (keskiarvo 7,2). Ensimmäisen vuosipuoliskon tapauksista 9 kävi Suomessa ja loput ulkomailla. Sekä Suomen että ulkomaiden osalta määrä oli selkeästi pidemmän aikavälin keskiarvojen yläpuolella.

Määrän kasvua selittää suurelta osin dronetoiminnan määrän kasvu, mutta ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli myös normaalia enemmän lennonjohdon aiheuttamia porrastuksen alituksia, joiden seurauksena kaupallisen ilmakuljetuksen lentokoneet päätyivät liian lähelle toisiaan.

Yleis- ja harrasteilmailu

Suomessa yleis- ja harrasteilmailun raportoitiin olleen toisella neljänneksellä osallisena vain kahteen läheltä piti-tilanteeseen. Määrä oli huomattavasti vuosien 2013-2021 keskiarvon (7,4) alapuolella. Nämä tapaukset olivat myös koko ensimmäisen vuosipuoliskon ainoat, joten määrä jäi huomattavasti pidemmän aikavälin keskiarvon 8,8 alapuolelle. Aiempina vuosina on tyypillinen tapaus ollut läheltä piti-tilanne valvomattoman lentopaikan laskukierroksessa, mutta tänä vuonna tällaisia on raportoitu vain 1.
Näiden tietojen perusteella tämän indikaattorin tilanne olisi siis kehittynyt aivan merkittävästi parempaan suuntaan.

Ulkomailla suomalainen yleis- tai harrasteilmailu olivat osallisena 3 läheltä piti-tilanteessa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tämä määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvon (2) yläpuolella.

Dronet

Dronet aiheuttivat Suomessa toisella neljänneksellä 2 läheltä piti-tilannetta ja koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 3. Määrät olivat pidemmän aikavälin keskiarvojen alapuolella. 2 toisen neljänneksen tapauksista luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi. Näissä toukokuussa käyneissä tilanteissa dronea oli lennätetty liian lähellä lähellä Helsinki-Vantaan kiitotietä.

Vaikka dronejen aiheuttamien läheltä piti-tilanteiden kokonaismäärä on selvästi laskenut, niin vuosittain niiden aiheuttamia vakavia vaaratilanteita edelleen tapahtuu. Useimmiten näissä on kyseessä täysin tahallinen toiminta. Kenellekään ei pitäisi olla epäselvää, että dronen lennättäminen lähellä lentoaseman kiitotietä muun lentoliikenteen seassa ei missään tapauksessa ole sallittua. 

Ulkomailla dronet aiheuttivat suomalaisille ilma-aluksille 4 läheltä piti-tilannetta toisella neljänneksellä ja 7 koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toinen neljännes sujui aiempien vuosien tahtiin lukumäärällisesti mutta ensimmäisen vuosipuoliskon määrät olivat selvästi pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella. 1 tämän vuoden ulkomailla käyneistä tapauksista luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi.

Lennonjohto

Lennonjohdon aiheuttamia ilma-alusten välisiä porrastuksen alituksia (ei sisältäen pyörrevanaporrastuksen alituksia tai ilma-aluksen ja ilmatilojen välisten porrastusminimien alituksia) tapahtui toisella vuosineljänneksellä Suomessa 9, eli huomattavasti vuosien 2013-2021 keskiarvoa (4,9) enemmän.  Tapahtumapaikkana oli tyypillisesti Helsinki-Vantaan ilmatila.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla porrastuksen alituksia tapahtui 12 (keskiarvo 9,1). 10 näistä tapahtui Helsinki-Vantaalla. Alitukset olivat tyypillisesti varsin pieniä eivätkä aiheuttaneet vaaratilanteita. Suhteessa operaatioihin porrastusten alitusten määrä oli selvästi keskiarvon yläpuolella.

Läheltä piti-tilanteisiin myötävaikuttavia tapaustyyppejä

Omassa osiossaan tarkemmin kuvattujen ilmatilaloukkausten (Ulkoinen linkki) lisäksi muita läheltä piti-tilanteisiin mahdollisesti myötävaikuttavia seurattavia tapahtumia ovat esimerkiksi selvityskorkeuden läpäisyt, poikkeamiset reitistä sivuttaisuunnassa, transponderiviat sekä virheelliset reagoinnit TCAS-käskyyn.

Selvityskorkeuden läpäisyjä raportoitiin selväsi aiempien vuosien keskiarvoa enemmän. Tämä jo ensimmäisellä neljänneksellä havaittu kasvu jatkui myös toisella neljänneksellä. Kasvua vaikuttaisi tapahtuneen yleisilmailussa tyypillisesti koulutustoiminnassa (alueina Tampere, Pori ja Turku), sotilasilmailussa (Rovaniemi ja Jyväskylä) ja kaupallisessa ilmakuljetuksessa. Useissa tapauksissa oli esimerkiksi sään väistön vuoksi noustu selvityskorkeuden yläpuolelle, tai korkeusmittari oli jäänyt väärään asetukseen.

Myös poikkeamisia reitistä sivuttaissuunnassa raportoitiin keskiarvoa enemmän. Näitä tapahtui erityisesti kaupallisessa ilmakuljetuksessa. Tilanteet olivat hyvin monenlaisia, mm. oli lennetty vääriä lähtöreittejä (SID), lähestymisvaiheessa ei ollut liitytty suuntasäteeseen selvityksen mukaisesti tai esimerkiksi oli väistetty sääolosuhteita.
Myös transponderivikoja tai virheellistä käyttöä raportoitiin keskiarvoa enemmän. Nämä tapahtuivat usein sotilasilmailussa tai kaupallisessa ilmakuljetuksessa.