Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne

Tilannekatsauksessa tarkastellaan kaupallisen lentokuljetuksen turvallisuutta onnettomuuksien, niissä kuolleiden lukumäärän ja vakavien vaaratilanteiden näkökulmasta. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne 2022

Vuosi 2022 sujui suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa jälleen kokonaisuutena turvallisesti.
Onnettomuuksia ei tapahtunut. Vakavia vaaratilanteita tapahtui likimain saman verran kuin aiempinakin vuosina. Pääosan niistä aiheuttivat jälleen ilmassa tapahtuneet läheltä piti-tilanteet (Ulkoinen linkki) dronejen kanssa.

Suomalaisen kaupallisen ilmakuljetuksen liikennemäärä oli n. kaksinkertainen koronapandemiavuosien 2020 ja 2021 keskiarvoon verrattuna. Vuoteen 2019 verrattaessa lukemat olivat kuitenkin edelleen n. 20% matalammat. Kaiken kaupallisen ilmakuljetuksen (suomalainen ja ulkomainen) määrät suomalaisilla lentoasemilla olivat lähes 80% suuremmat kuin vuosina 2020-2021 keskimäärin, mutta n. 30 % vuotta 2019 pienemmät.

Ukrainan sota aiheutti merkittäviä muutoksia lentoreitteihin Venäjän ilmatilan sulkeutuessa. Ilma-alusten satelliittinavigointijärjestelmien häiriöitä havaittiin erityisesti konfliktialueiden läheisyydessä. Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA julkaisi aiheesta tiedotuksen (Ulkoinen linkki)maaliskuussa. Myös Suomessa julkaistiin maaliskuun alussa lentäjiä GPS-häiriöstä varoittava NOTAM-tiedote, joka peruttiin 15.3.2022.

Euroopan lentoturvallisuusviranomaiset olivat v. 2020 aloittaneet työn koronapandemiaan liittyvien turvallisuusuhkien arvioimiseksi ja mitigoimiseksi. Vuonna 2021 painopiste oli siirtynyt liikenteen uudelleen käynnistämisen mukanaan tuomien uhkien huomiointiin ja tätä jatkettiin v. 2022. Vuoden aikana useimmista rajoituksista luovuttiin. Tämän työn perusteella julkaistiin runsaasti erilaista materiaalia tukemaan ilmailualan riskienhallintaa. Tutustu Traficomin julkaisemiin koronatiedotteisiin  (Ulkoinen linkki)sekä EASAn COVID-19-sivustoon (Ulkoinen linkki).

Vuoden aikana havaittiin kasvua ilmoituksissa epäasiallisesti käyttäytyvistä matkustajista lentoasemilla tai lentokoneessa. Yleisiä tapahtumatyyppejä olivat humalatila ja sen tuomat lieveilmiöt. Kehityssuunta oli huolestuttava ja maailmanlaajuinen. Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA julkaisi heinäkuussa 2022 'Ready to Fly'- kampanjan (Ulkoinen linkki) jolla pyrittiin häirikkömatkustajien vähentämiseen. 

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna vuonna 2022 kaupallisessa ilmakuljetuksessa (ilma-aluksilla, joilla saa kuljettaa 14 matkustajaa tai enemmän) tapahtui 12 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa menehtyi 225 henkeä. Lukemat eivät merkittävästi poikenneet 5 vuoden keskiarvosta (11 onnettomuuta ja 257 menehtynyttä). Vuoden vakavin onnettomuus tapahtui maaliskuussa, kun kiinalaisen lentoyhtiön Boeing 737 törmäsi vuoreen ja 132 ihmistä kuoli.   
Lähde: 
Aviation Safety Network (Ulkoinen linkki)

Onnettomuudet 2022

Vuonna 2022 suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei tapahtunut onnettomuuksia.

Helmikuussa ruotsalaiselle lääkärihelikopterille tapahtui onnettomuus Ahvenanmaalla, ja tästä OTKES aloitti tutkinnan (Ulkoinen linkki).
Joulukuussa 2022 aikana OTKES julkaisi tutkintaselostuksen (Ulkoinen linkki)vuonna joulukuussa 2021 ulkomaiselle liikelentokoneelle Kemin lentoasemalla tapahtuneesta onnettomuudesta. Kyseisessä tapauksessa lentokone lähti yllättäen liikkeelle lämmityskäytön yhteydessä ja törmäsi asematason valotolppaan. 
Lentokoneen pysäyttäminen ei onnistunut, koska hydraulinen jarrujärjestelmä oli epäkunnossa.

Onnettomuudet suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ovat yleisesti ottaen erittäin harvinaisia. Vuonna 2020 tapahtui onnettomuus, kun matkustamohenkilökunnan jäsen putosi ilma-aluksen avoimesta ovesta ja loukkaantui. Tästä OTKES teki tutkinnan L2020-01. (Ulkoinen linkki)
Tätä ennen aikataulunmukaisessa suomalaisessa reittiliikenteessä tapahtui onnettomuus vuonna 2005, ja muussa kaupallisessa ilmakuljetuksessa (yleisölennätys) lokakuussa 2016.

Tapauksia suhteutetaan mm. ilma-alusten omistajilta kerättävien lentotuntitietojen perusteella. Vuoden 2022 lentotuntitilastot (Ulkoinen linkki) kerätään kevään 2023 aikana.
Alustavan arvion mukaan kaupallisen ilmakuljetuksen lentotunnit n. kaksinkertaistuivat vuonna 2022 edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin lentotunteja olisi ollut n. 240 000.
Vuonna 2022 ei siis onnettomuuksia tapahtunut, mutta vuosien 2013-2021 keskiarvo oli 0,2 onnettomuutta per 100 000 lentotuntia.


Voit tutustua onnettomuustilastoihin vuodesta 2005 alkaen interaktiivisella, päivittyvällä raportilla täällä  (Ulkoinen linkki)


Listaus onnettomuuksista 2022 (ml. ulkomaiset Suomessa)

  1. Helmikuu 2022: Ulkomainen lääkärihelikopteri liukui laskeutumisen jälkeen päin läheistä rakennusta Ahvenanmaalla.

Vakavat vaaratilanteet 2022

Vuonna 2022 vakavia vaaratilanteita suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa tapahtui 5. Määrä oli hivenen vuosien 2013-2021 keskiarvon (6,0) alapuolella.

Kaikki tapaukset olivat ilmassa tapahtuneita läheltä piti-tilanteita.
Neljässä oli kyse läheltä piti-tilanteesta dronen kanssa ja yhdessä pienkoneen kanssa. 3 tapauksista kävi ulkomailla ja 2 Helsinki-Vantaalla. Ulkomailla tapahtuneisiin tilanteisiin Traficomin vaikutusmahdollisuudet ovat rajatut, mutta niistä tiedotetaan aina paikallisia viranomaisia, jotta he voivat ryhtyä tarpeellisiin toimiin. Viime vuosina suurimman osan vakavista vaaratilanteista ovat aiheuttaneet reittikoneiden ja dronejen väliset läheltä piti-tilanteet ilmassa. Tältä osin viime vuosi siis oli aiempien vuosien kaltainen. Lue lisää läheltä piti-tilanteiden kehityksestä täällä (Ulkoinen linkki).

Ulkomaiselle kaupalliselle ilmakuljetukselle Suomessa tapahtui viime vuonna 1 vakava vaaratilanne, kun toinen lentäjistä inkapasitoitui lennon aikana.

Onnettomuustutkintakeskus julkaisi vuonna 2022 kaksi tutkintaa ulkomaisille koneille Suomessa vuonna 2021 tapahtuneista vakavista vaaratilanteista. Toisessa oli kyse brittiläisen matkustajalentokoneen suorittamasta lentoonlähdöstä väärällä tehoasetuksella Kuusamossa (
Iso-Britannian turvallisuustutkintaviranomaisen tekemä tutkinta (Ulkoinen linkki), OTKES valtuutettuna edustajana) ja toisessa ruotsalaisen matkustajalentokoneen moottorihäiriöstä (Ulkoinen linkki)lentoonlähdön jälkeen Helsingissä.

Vuoden 2022 lentotuntitiedot lentotuntitilastot (Ulkoinen linkki) kerätään kevään 2023 aikana.
Alustavan arvion mukaan kaupallisen ilmakuljetuksen lentotunnit n. kaksinkertaistuivat vuonna 2022 edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin lentotunteja olisi ollut n. 240 000.
Arvion perusteella vakavia vaaratilanteita olisi tapahtunut n. 2,1 per 100 000 lentotuntia.
Vuosien 2013-2021 keskiarvo oli n. 2,4 vakavaa vaaratilannetta, joten alustavasti vuosi 2022 olisi sujunut likimain aiempien vuosien tasolla.

Voit tutustua vakaviin vaaratilanteisiin vuodesta 2005 alkaen interaktiivisella, päivittyvällä raportilla täällä  (Ulkoinen linkki)


Listaus vakavista vaaratilanteista 2022 

  1. Maaliskuu 2022: Suomalainen liikennelentokone ja ulkomainen pienkone ohittivat toisensa läheltä liikennelentokoneen lähestymisen aikana Saksassa.
  2. Toukokuu 2022: Suomalaisen liikennelentokoneen ja dronen välinen läheltä piti-tilanne ulkomailla. 
  3. Toukokuu 2022: Suomalaisen liikennelentokoneen ja dronen välinen läheltä piti-tilanne Helsinki-Vantaalla.
  4. Toukokuu 2022: Suomalaisen liikennelentokoneen ja dronen välinen läheltä piti-tilanne Helsinki-Vantaalla. Dronea lennätetty kiitotien kynnyksen yläpuolella. 
  5. Heinäkuu 2022: Läheltä piti-tilanne liikennelentokoneen ja dronen välillä ulkomailla.