Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne

Tilannekatsauksessa tarkastellaan kaupallisen lentokuljetuksen turvallisuutta onnettomuuksien, niissä kuolleiden lukumäärän ja vakavien vaaratilanteiden näkökulmasta. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Yleiskatsaus Q1/2022

Vuoden ensimmäinen neljännes kokonaisuudessaan sujui suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa turvallisesti. Onnettomuuksia ei tapahtunut. Vakavia vaaratilanteita oli edellisvuosien keskiarvoa vähemmän.

Maaliskuun aikana Suomessa ja ulkomailla suomalaisten ilma-alusten havainnoimana on raportoitu runsaasti aiempia vuosia enemmän häiriöitä koneiden satelliittinavigointiin käyttämissä GPS-signaaleissa.

Kaupallisen ilmakuljetuksen operaatioiden määrä suomalaisilla lentoasemilla oli ensimmäisellä neljänneksellä yli kaksinkertainen vuoden 2021 vastaavaan aikaan verrattuna. Operaatiomäärät olivat silti edelleen selvästi vuoden 2019 tason alapuolella. Ukrainan tilanteen johdosta tammi-helmikuun kasvu taittui maaliskuussa.

Tason 2 mittareilla arvioituna alkuvuonna oli selvästi aiempia vuosia enemmän ilmassa tapahtuneita läheltä piti-tilanteita, joissa suomalainen kaupallinen ilma-alus oli osallisena. Suuressa osassa näistä toisena osapuolena oli drone ja tapahtumapaikkana ulkomaat. Lisää tietoa MAC-osiossa (Ulkoinen linkki).

Maailmanlaajuisesti ensimmäinen neljännes on sujunut kaupallisessa ilmakuljetuksessa (ilma-aluksilla joilla saa kuljettaa 14 matkustajaa tai enemmän) viiden vuoden keskiarvon tasalla. Maailmalla on tapahtunut kaksi onnettomuutta, joissa on kuollut 146 henkeä.

Viiden vuoden keskiarvona on ollut kolme onnettomuutta, joissa 124 kuolonuhria. Vakavin tämän vuoden tapauksista kävi 21.3.2022 Kiinassa, kun Boeing 737-tyyppinen reittilennolla ollut matkustajakone törmäsi toistaiseksi tuntemattomasta syystä tapahtuneen jyrkän syöksyn jälkeen vuoreen.

Onnettomuudet Q1/2022

Ensimmäisellä neljänneksellä ei suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa tapahtunut onnettomuuksia.

Ulkomaiselle kaupalliselle ilmakuljetukselle tapahtui yksi onnettomuus, kun tehtävällä ollut lääkärihelikopteri liukui laskeutumisen jälkeen päin läheistä rakennusta Ahvenanmaalla Fiskön saarella. OTKES aloitti tästä tutkinnan L2022-01 (Ulkoinen linkki)

Onnettomuudet suomalaisessa kaupallisessa ilmaliikenteessä ovat yleisesti ottaen erittäin harvinaisia, joskin vuonna 2020 tapahtui onnettomuus, kun matkustamohenkilökunnan jäsen putosi ilma-aluksen avoimesta ovesta ja loukkaantui. Tästä OTKES teki tutkinnan L2020-01 (Ulkoinen linkki).  Tätä ennen aikataulunmukaisessa suomalaisessa reittiliikenteessä tapahtui onnettomuus vuonna 2005, ja muussa kaupallisessa ilmakuljetuksessa (yleisölennätys) lokakuussa 2016.

Suomalaisten ilma-alusten lentotuntitilastot  (Ulkoinen linkki)vuodelta 2021 kerätään alkuvuoden aikana. Alustavan arvion mukaan kaupallisen ilmakuljetuksen lentotunnit pysyvät likimain samalla tasolla kuin v. 2020 eli n.113 000 lentotuntia. Viime vuonna ei onnettomuuksia siis tapahtunut, mutta vuosien 2013-2020 keskiarvo oli 0,2 onnettomuutta per 100 000 lentotuntia.

Voit tutustua onnettomuustilastoihin vuodesta 2005 alkaen interaktiivisella, päivittyvällä raportilla täällä  (Ulkoinen linkki)


Listaus onnettomuuksista Q1/2022

  1. Helmikuu 2022: Ulkomainen lääkärihelikopteri liukui laskeutumisen jälkeen päin läheistä rakennusta Ahvenanmaalla.

Vakavat vaaratilanteet Q1/2022

Vakavia vaaratilanteita tapahtui ensimmäisellä neljänneksellä yksi. Määrä jäi hieman vuosien 2013-2021 keskiarvon(1,44) alapuolelle. Kyseisessä tapauksessa suomalainen liikennelentokone sai yhteentörmäysvaaravaroituksen ulkomaisesta pienkoneesta alkunousun aikana Saksassa, ja koneet ohittivat toisensa varsin läheltä.

Alkuvuoden aikana tapahtui lisäksi ulkomaiselle kaupalliselle ilmakuljetukselle yksi vakavaksi vaaratilanteeksi luokiteltu tapaus, jossa miehistön jäsen inkapasitoitui lähestymisen aikana. Toinen ohjaaja sai kuitenkin koneen tuotua turvallisesti laskuun.

Viime vuonna ulkomaisille ilma-aluksille Suomessa tapahtuneista vakavista vaaratilanteista Onnettomuustutkintakeskuksella on edelleen kesken tutkinta L2021-04 (Ulkoinen linkki) Helsingissä 25.11.2021 tapahtuneesta Fokker F50-lentokoneen moottorihäiriöstä lentoonlähdössä sekä tutkinta L2021-05 (Ulkoinen linkki) 5.12.2021 Kemissä tapahtuneesta Cessna Citation C56X-lentokoneen törmäyksestä valopylvääseen asematasolla. Lisäksi Iso-Britannian turvallisuustutkintaviranomainen aloitti tutkinnan L2021-A1 (Ulkoinen linkki) 1.12.2021 brittiläisen Boeing 737-lentokoneen lentoonlähdöstä väärällä tehoasetuksella Kuusamossa.

Suomalaisten ilma-alusten lentotuntitilastot (Ulkoinen linkki) vuodelta 2021 valmistuvat kevään aikana. Alustavan arvion mukaan kaupallisen ilmakuljetuksen lentotunnit pysyvät likimain samalla tasolla kuin v. 2020 eli n.113 000 lentotuntia. Arvion perusteella vakavia vaaratilanteita tapahtui n. 5,3 per 100 000 lentotuntia. Vuosien 2013-2020 keskiarvo oli 2,4 vakavaa vaaratilannetta per 100 000 lentotuntia. Tältä osin viime vuosi siis sujui aiempia vuosia heikommin.

Listaukseen kaikista vakavista vaaratilanteista voit tutustua päivittyvässä raportissa täällä (Ulkoinen linkki)

Listaus vakavista vaaratilanteista 2021

  1. Maaliskuu 2022: Suomalainen liikennelentokone ja ulkomainen pienkone ohittivat toisensa läheltä liikennelentokoneen lähestymisen aikana Saksassa.