Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Muiden ilmailun osa-alueiden turvallisuustilanne

Tilannekatsauksessa tarkastellaan mm. lennonvarmistuksen, maahuolinnan ja maa-ajoneuvojen turvallisuuspoikkeamia. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Lennonvarmistus Q2/2023

Lennonjohdon aiheuttamia porrastuksen alituksia Suomessa tapahtui 7 toisella neljänneksellä. Lukumäärä oli vuosien 2013-2022 keskiarvon alapuolella.

Suurimmassa osassa tapauksista tapahtumapaikkana oli Helsinki-Vantaa tai Rovaniemi. Pääosa tapauksista oli porrastuksen alituksia ilma-alusten ja erilaisten ilmatila-alueiden välillä tai pyörrevanaporrastusminimin alituksia. 
Porrastuksen alitukset eivät aiheuttaneet varsinaisia vaaratilanteita.

Koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla porrastuksen alituksia tapahtui 14, mikä myös jäi aiempien vuosien keskiarvon alapuolelle. Ensimmäisen vuosipuoliskon alituksista puolet tapahtui Helsinki-Vantaalla ja seuraavaksi eniten Rovaniemellä. 
 
Toisella neljänneksellä tapahtui 2 kiitotiepoikkeamaa, joissa suomalaisen lennonjohdon toiminta oli ollut myötävaikuttavana tekijänä. Koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtui 3 vastaavaa tapausta. Määrät olivat likimain samalla tasolla kuin pidemmällä aikavälillä keskimäärin. Tapaukset eivät aiheuttaneet vakavampia vaaratilanteita. 

Lentopaikkatoiminta Q2/2023

Toisella neljänneksellä tapahtui 7 ajoneuvojen aiheuttamaa kiitotiepoikkeamaa lentoasemilla.
Määrä oli selvästi vuosien 2013-2022 keskiarvon yläpuolella. Myös koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla määrä (15) oli keskiarvon yläpuolella.  
Tapahtuneet kiitotiepoikkeamat eivät aiheuttaneet varsinaisia vaaratilanteita.
Finavian kentillä otettiin 1.1.2023 lähtien käyttöön uusi turvaverkko jossa lennonjohtaja vilkuttaa kiitotievaloja kolme kertaa avatessaan lennonjohdon.
 
Valvomattomilta lentopaikoilta ei raportoitu ajoneuvojen aiheuttamia kiitotiepoikkeamia. 

Maahuolinta Q2/2023

Maahuolintatoiminta ei toisen neljänneksen aikana ollut osallisena onnettomuuksissa tai vakavissa vaaratilanteissa, kuten ei myöskään koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tyypillisestikin maahuolinta on harvoin aiheuttanut tällaisia tilanteita.

Maahuolintatoimintaan liittyvät tapaukset ovat tyypillisesti ilmoituksia erilaisista maahuolintakaluston ilma-aluksille aiheuttamista kolhuista, painolaskelmien virheistä tai lastauksen yhteydessä tapahtuneista poikkeamista.

Dronet Q2/2023

Dronetoimintaan liittyviä tapauksia oli toisella neljänneksellä hieman aiempia vuosia enemmän. Myös koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla dronetoimintaan liittyvien tapausten määrä oli hieman edellisvuosia suurempi. 

Suurin osa liittyi edelleen dronejen lennättämiseen luvatta liian korkealla tai väärässä paikassa, esimerkiksi liian lähellä lentoasemaa. 

Dronet olivat Suomessa toisella neljänneksellä osallisena kolmessa läheltä piti-tilanteessa miehitetyn ilmailun kanssa. Määrä oli hieman aiempien vuosien keskiarvon alapuolella ja tapaukset eivät aiheuttaneet merkittäviä vaaratilanteita. Koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla läheltä piti-tilanteita tapahtui 4, mikä oli samoin hieman keskiarvon alapuolella.

Ulkomailla tapahtui 5 dronen aiheuttamaa läheltä piti-tilannetta, joissa toisena osapuolena oli suomalainen ilma-alus. Tämä määrä taas oli aiempia vuosia suurempi. 1 Lontoossa käynyt tapaus luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi. Koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla ulkomailla tapahtui 6 dronen aiheuttamaa läheltä piti-tilannetta, joissa suomalainen ilma-alus oli toisena osapuolena.

Useimmissa läheltä piti-tilanteissa niin Suomessa kuin ulkomailla dronea oli lennätetty selkeästi väärässä paikassa erittäin lähellä kiitotietä, samaan aikaan kun sille oli tulossa muita ilma-aluksia. 
Tapauksissa oli nähtävissä selkeää piittaamattomuutta tai ymmärtämättömyyttä lentoturvallisuudesta.
 
Vuoden 2021 alusta tuli voimaan Euroopan laajuinen dronetoimintaa koskeva sääntely, jonka toivotaan parantavan tilannetta. Sen myötä dronen lennättäjiä koskevat mm. rekisteröintivelvoite sekä koulutusvaatimukset.
Suomessa saatavilla on Aviamaps-karttasovellus josta on helposti tarkastettavissa ilmatilarajoitukset lennätyspaikalla.
Tarkempaa tietoa sääntelystä ja dronetoiminnasta löytyy Traficomin ylläpitämältä www.droneinfo.fi-sivustolta (Ulkoinen linkki).

Ammattimaiset dronetoimijat raportoivat toisella neljänneksellä kahdesta omassa toiminnassa tapahtuneesta hallinnan menetys-tilanteesta. Määrä oli aiempia vuosia pienempi. Dronetoimijoiden raportointimäärä oli edellisvuosien tasolla. 

Ladattavat liitetiedostot

Katsaus edellisen vuoden turvallisuustilanteeseen:

Aikaisempien vuosien turvallisuuskatsaukset löydät kootusti täältä