Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Muiden ilmailun osa-alueiden turvallisuustilanne

Tilannekatsauksessa tarkastellaan mm. lennonvarmistuksen, maahuolinnan ja maa-ajoneuvojen turvallisuuspoikkeamia. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tilakuva Q3/2022

Lennonvarmistus

Lennonjohdon aiheuttamia porrastuksen alituksia Suomessa (sisältäen niin ilma-alusten väliset kuin pyörrevanaporrastusten sekä ilma-alusten ja ilmatilojen väliset porrastusten alitukset) tapahtui kolmannella neljänneksellä 4. Määrä jäi vuosien 2013-2021 keskiarvon (7,7) alapuolelle. Myös operaatioiden määrään suhteutettuna porrastuksen alituksia tapahtui hivenen keskiarvoa vähemmän. Kaikki tilanteet tapahtuivat Helsinki-Vantaalla.

Koko vuonna porrastuksen alituksia on Q3 loppuun mennessä tapahtunut yhteensä 22, eli jonkin verran pidemmän aikavälin keskiarvoa (25,1) vähemmän. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla määrät olivat keskiarvoa korkeammat, joten kolmas neljännes on tältä osin sujunut aiempaa paremmin. Porrastuksen alitukset eivät ole aiheuttaneet merkittäviä vaaratilanteita.

Kotimainen lennonvarmistus ei aiheuttanut yhtään kiitotiepoikkeamaa kolmannella neljänneksellä. Koko vuonna on toistaiseksi tapahtunut 3 lennonvarmistuksen aiheuttamaa kiitotiepoikkeamaa. Määrä on likimain pidemmän aikavälin keskiarvon tasalla.

Maa-ajoneuvot

Maa-ajoneuvojen aiheuttamia kiitotiepoikkeamia oli kolmannella neljänneksellä 1, eli alle puolet vuosien 2013-2021 keskiarvosta. Kyseinen kiitotiepoikkeama tapahtui lentoasemalla.

Koko vuoden aikana kiitotiepoikkeamia on Q3 loppuun mennessä tapahtunut 15, eli vuosien 2013-2021 keskiarvoa (10,4) enemmän.
5 näistä tapahtui valvomattomilla lentopaikoilla. Lentoasemilla tapahtui 10 kiitotiepoikkeamaa, eli jonkin verran vuosien keskiarvoa (8,2) enemmän. Myös suhteessa operaatiomäärään tapahtumia oli keskiarvoa enemmän. Kokonaismäärää nostavat tammikuussa tapahtuneet 5 kiitotiepoikkeamaa.

Maahuolinta

Maahuolinta aiheutti kolmannella neljänneksellä yhden GCOL (Ulkoinen linkki)-tapauksen, kun hinaustraktorin kuljettaja unohti siirtää matkustajasillan kauemmaksi koneesta ennen hinauksen aloitusta. Tämän seurauksena hinaussilta alkoi raahautua koneen avoimen oven mukana.

Dronet

Dronet aiheuttivat kolmannella neljänneksellä 11 läheltä piti-tilannetta miehitetyn ilmailun kanssa. 5 tilannetta kävi Suomessa ja loput ulkomailla. 1 Suomen tapauksista ja 1 ulkomailla käyneistä luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi. Läheltä piti-tilanteiden määrät olivat selvästi aiempien vuosien keskiarvoa korkeammat niin Suomessa kuin ulkomailla.

Koko vuonna dronet ovat Q3 loppuun mennessä aiheuttaneet 21 läheltä piti-tilannetta, joista 8 Suomessa ja 13 ulkomailla. Suomen osalta lukemat ovat likimain vuosien 2016-2021 keskiarvon tasolla. Ulkomaiden lukemat taas ovat yli kaksinkertaiset keskiarvoon verrattuna.

Yhteensä 5 tämän vuoden tapauksista on luokiteltu vakavaksi vaaratilanteeksi, hieman aiempia vuosia useammin. 3 vakavaa vaaratilannetta on käynyt Suomessa ja 2 ulkomailla. Määrät ovat likimain aiempien vuosien keskiarvon tasalla.

Lisäksi dronetoimijat raportoivat laitteiden hallinnan menetyksistä samaan tahtiin kuin edellisinäkin vuosina. Lisää tietoa hallinnan menetyksistä täällä  (Ulkoinen linkki)