Muiden ilmailun osa-alueiden turvallisuustilanne

Tilannekatsauksessa tarkastellaan mm. lennonvarmistuksen, maahuolinnan ja maa-ajoneuvojen turvallisuuspoikkeamia. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tilakuva Q1/2022

Lennonvarmistus

Lennonjohdon aiheuttamia porrastuksen alituksia tapahtui ensimmäisellä neljänneksellä kuusi. Määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvoa (8,7) vähemmän. Operaatiomääriin suhteutettuna määrä oli likimain pidemmän aikavälin keskiarvon tasalla. Kolme tapauksista oli ilma-alusten välisen porrastusminimin alituksia, yksi pyörrevanaporrastuksen alitus ja kaksi ilma-aluksen ja ilmatilavarauksen välisiä alituksia.

Kotimainen lennonvarmistus ei aiheuttanut yhtään kiitotiepoikkeamaa ensimmäisellä neljänneksellä. Tyypillisestikin vastaavaan aikaan aiempina vuosina on ollut vain yksittäisiä tällaisia tapauksia.

Maa-ajoneuvot

Maa-ajoneuvot aiheuttivat 11 kiitotiepoikkeamaa. Määrä oli kaksinkertainen vuosien 2013-2021 keskiarvoon (5,3) verrattuna. Suhteutettuna operaatioiden määrään lukema oli yli kolminkertainen pidemmän aikavälin keskiarvoon verrattuna. Vuoden ensimmäiset kuukaudet olivat jälleen varsin lumisia joka puolella Suomea ja tällöin tietysti kunnossapidon ajoneuvoilla on tarve päästä useasti kiitotielle. Tänä vuonna kiitotiepoikkeamien määrä kuitenkin pääsi varsin suureksi. Tarkempaa tietoa kiitotiepoikkeamista ja tilanteen kehittymisestä täällä (Ulkoinen linkki).

Maahuolinta

Maahuolintatoiminta ei alkuvuonna aiheuttanut merkittäviä poikkeamatilanteita. Maahuolintatoimijoilta sen sijaan saatiin melko paljon ilmoituksia liukkaudesta lentoasemien asematasoilla. Näistä lisää tietoa GCOL-osiossa (Ulkoinen linkki).

Drone

Dronet aiheuttivat Suomessa alkuvuoden aikana yhden läheltä piti-tilanteen miehitetyn ilmailun kanssa. Määrä oli samaa tasoa aiempien vuosien kanssa. Lisää tietoa läheltä piti-tilanteista täällä. Lisäksi dronetoimijat raportoivat laitteiden hallinnan menetyksistä samaan tahtiin kuin edellisinäkin vuosina. Lisää tietoa hallinnan menetyksistä täällä  (Ulkoinen linkki)