Lintutörmäykset

Tilannekatsauksessa tarkastellaan ilmailun lintutörmäyksiä ja niiden aiheuttamia vaaratilanteita. Tietoja päivitetään kerran kuukaudessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Lintutörmäykset

Lintutörmäyksellä tarkoitetaan ilma-aluksen törmäystä lentävään eläimeen (useimmiten lintuun, mutta joskus myös muun lajin edustajaan, kuten lepakkoon). Suurin osa lintutörmäyksistä ei aiheuta vaaratilannetta tai vaikuta lennon kulkuun, mutta niitäkin tapahtuu. Pahimmillaan törmäys lintuun voi johtaa ilma-aluksen hallinnan menetykseen. 

Tilakuva Q2/2022

Lintutörmäysten arvioidaan aiheuttavan vuosittain maailmanlaajuisesti noin miljardin euron kustannukset mm. korjauskustannusten ja myöhästymisten muodossa. Uusien lintulajien siirtyessä yhä kauemmas pohjoiseen ja kaluston kehittyessä hiljaisemmaksi ja nopeammaksi myös lintutörmäysten todennäköisyys jatkossa kasvanee. Myös raportointiaktiivisuus lintutörmäyksistä on parantunut viime vuosien aikana.

Ensimmäisellä neljänneksellä Suomessa tai suomalaisille ilma-aluksille ulkomailla raportoitiin tapahtuneen 15 lintutörmäystä. Määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvon (13,5) yläpuolella. Suomessa lintutörmäyksiä raportoitiin 11, selvästi enemmän kuin vuosien 2013-2021 keskiarvo (6,4). Suurin osa tapauksista raportoitiin Helsinki-Vantaalta. Tapaukset eivät aiheuttaneet merkittäviä vaaratilanteita. Lintutörmäysten varsinaista tapahtumapaikkaa ei kaikissa tapauksissa pysty varmasti määrittelemään, esimerkiksi jos koneen laskeutumisen jälkeen maassa havaitaan lintutörmäyksen jälkiä koneen pinnoissa. Tällaisissä tapauksissa tapahtumapaikaksi on kirjattu havaintopaikka. 

Suhteessa lentoasemien operaatiomääriin lintutörmäyksiä tapahtui selvästi vuosien 2013-2021 keskiarvoa enemmän.

Itsepalveluraportti

Traficom julkaisee lintutörmäystiedot itsepalveluraporttina, jossa käyttäjä voi itse valita muuttajat, joiden perusteella luvut haluaa näytettävän. Itsepalveluraporttiin pääsee klikkaamalla alla olevaa kuvaa tai suoraan tästä linkistä (Ulkoinen linkki) (Sivu avautuu Microsoftin App.Powerbi -palveluun)