Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Häiriköivät matkustajat

Tilannekatsauksessa tarkastellaan tapauksia, jossa matkustajat ovat käyttäytyneet epäasiallisesti tai häiriköineet lentoasemalla tai ilma-aluksessa. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Häiriköivät matkustajat

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO määrittelee häiriköivän matkustajan seuraavasti: matkustaja, joka ei noudata sääntöjä lentoasemalla tai ilma-aluksessa, tai lentoaseman henkilöstön tai ilma-aluksen miehistön antamia käskyjä/ohjeita ja tämän johdosta häiritsee järjestystä lentoasemalla tai ilma-aluksessa. 

Tässä katsauksessa lentoaseman osalta tarkastellaan henkilöitä, jotka ovat saapumassa tai lähtemässä lentoasemalla matkustajana, ei esimerkiksi lentoasemalle matkustajaa saattamaan tulleita tai muuten satunnaisesti lentoasemalla oleskelevia henkilöitä. 

Ilmoitukset häiriköivistä matkustajista Q3/2023

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä raportoitiin yhteensä 68 tapausta, joissa matkustaja oli käyttäynyt häiritsevästi suomalaisella lentoasemalla tai suomalaisessa ilma-aluksessa. Vuosien 2019-2022 keskiarvo vastaavalta ajalta oli 47,5 tapausta, joten määrä oli selvästi keskiarvoa korkeampi. 

Koko vuonna Q1-Q3-jaksolla tapauksia oli 184, aiempien vuosien keskiarvo ollessa 125. Suhteutettuna operaatiomääriin suomalaisilla lentoasemilla häiriköintiä tapahtui likimain saman verran kuin keskimäärin vuosina 2019-2022. 

Kolmannella neljänneksellä kuten koko Q1-Q3-jaksolla suurin osa tilanteista tapahtui jälleen ilma-aluksessa, lennon reittivaiheen aikana. Reittivaihe oli aiempinakin vuosina tyypillinen vaihe, jolloin häiriköintiä tapahtui. Lennon lähestymis-, lentoonlähtö- ja rullausvaiheessa tapaukset ovat selkeästi harvinaisempia, joskin tänä vuonna laskeutumisvaiheessa tapahtui häiriköintiä selvästi aiempia vuosia useammin. Mitään tiettyä reittiä ei ollut nähtävissä poikkeuksellisen usein toistuvana, vaan häiriötapauksia tapahtui ympäri reittiverkostojen.

Varsinaisen lennon aikana tapahtuvien tilanteiden jälkeen yleisimmin häiriköintiä tapahtui siinä vaiheessa, kun matkustajien siirtyminen lentokoneeseen oli käynnissä tai käynnistymässä. Nämä tilanteet usein tapahtuivatkin lentoaseman puolella lähtöportilla tai sen läheisyydessä. 

Suomen lentoasemilla käyneistä tilanteista Helsinki-Vantaalla tapahtui ylivoimaisesti suurin osa, koska kyseessä on myös matkustajamääriltään selvästi vilkkain lentoasema.  

Tapahtumatyypit

Lennon aikana tapahtuva häirikkökäyttäytyminen voidaan jakaa kolmeen tyypilliseen ilmenemismuotoon: 

  1. Suurimpana ryhmänä näistä on häiritsevä käytös (verbaalinen häirintä, liiallinen päihtymystila, tupakointi). Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä raportoitiin 40 ja koko vuonna Q1-Q3-jaksoilla yhteensä 116 tämäntyyppistä tapausta. 
  2. Toinen merkittävä tapaustyyppi on henkilökunnan ohjeiden noudattamatta jättäminen (turvavyön merkkivalon huomioimatta jättäminen, annettujen turvallisuusohjeiden ja käskyjen noudattamatta jättäminen, turvavälineisiin kajoaminen), joita raportoitiin kolmannella neljänneksellä 25 tapausta ja koko vuonna 59. 
  3. Vakavimpana ilmenemismuotona on fyysinen väkivalta. Tällaisia tapauksia raportoitiin kolmannella neljänneksellä 3 ja yhteensä koko vuonna 9.

Lentokoneen wc-tiloissa tupakointi on myös riskitekijä lentokoneessa tapahtuvaan tulipaloon, jonka seuraukset voivat olla hyvin vakavat ja voivat pahimmillaan johtaa ilma-aluksen hallinnan menetykseen. Näiden tapausten kehitystä on tarkemmin seurattu Ilma-alusten hallinnan menetys lennon aikana (LOC-I) (Ulkoinen linkki) -sivulla. 

Lentoasemilla tyypillinen tilanne liittyi päihtymykseen tai verbaaliseen häirintään. Esimerkiksi vitsailu pommista otetaan aina vakavasti ilmailussa ja tilanne käsitellään joka kerta todellisena uhkana. Seurauksena tällaisista puheista on useimmiten lennolta pääsyn epääminen ja poliisin paikalle kutsuminen (lentoasemalta poisto ja mahdollisesti sakko). 

Matkustajan on hyvä muistaa, että lentoasemalla ja lentokoneessa vain hän itse on vastuussa omasta käyttäytymisestään sekä sen mahdollisista seuraamuksista. Häirikkökäyttäytymistä ei voida, eikä tulla hyväksymään.

Ladattavat liitetiedostot