Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Tilannekatsauksessa tarkastellaan tapauksia, jossa matkustajat ovat käyttäytyneet epäasiallisesti tai häiriköineet lentoasemalla tai ilma-aluksessa. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Häiriköivät matkustajat

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO määrittelee häiriköivän matkustajan seuraavasti: matkustaja, joka ei noudata sääntöjä lentoasemalla tai ilma-aluksessa, tai lentoaseman henkilöstön tai ilma-aluksen miehistön antamia käskyjä/ohjeita ja tämän johdosta häiritsee järjestystä lentoasemalla tai ilma-aluksessa. 

Tässä katsauksessa lentoaseman osalta tarkastellaan henkilöitä, jotka ovat saapumassa tai lähtemässä lentoasemalla matkustajana, ei esimerkiksi lentoasemalle matkustajaa saattamaan tulleita tai muuten satunnaisesti lentoasemalla oleskelevia henkilöitä. 

Ilmoitukset häiriköivistä matkustajista Q1/2024

Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä raportoitiin yhteensä 69 tapausta, joissa matkustaja oli käyttäynyt häiritsevästi suomalaisella lentoasemalla tai suomalaisessa ilma-aluksessa. Vuosien 2019-2023 keskiarvon vastaavalla ajalla oli 44,2 tapausta, eli määrä oli edelleen selvästi keskiarvoa korkeampi. Myös edellisvuoteen verrattuna määrä kasvoi. Suhteutettuna kaupallisen ilmakuljetuksen operaatiomääriin suomalaisilla lentoasemilla häiriköintiä tapahtui likimain saman verran kuin keskimäärin vuosein 2019-2023 ensimmäisillä neljänneksillä. 

Suurin osa ensimmäisen neljänneksen tapauksista tapahtui ilma-aluksissa siinä vaiheessa, kun matkustajat olivat siirtymässä lentoasemalta lentokoneeseen. Aiempina vuosina suurin osa tilanteista on käynyt lennon reittivaiheen aikana. Näissä tilanteissa matkustaja oli esimerkiksi käyttäytynyt uhkaavasti tai häiritsevästi tai ollut merkittävän päihtynyt, ja tämän takia hänet poistettiin koneesta jo ennen lähtöä. 

Suomen lentoasemilla käyneistä tilanteista Helsinki-Vantaalla tapahtui ylivoimaisesti suurin osa, koska kyseessä on myös matkustajamääriltään selvästi vilkkain lentoasema.  

Tapahtumatyypit

Lennon aikana tapahtuva häirikkökäyttäytyminen voidaan jakaa kolmeen tyypilliseen ilmenemismuotoon: 

  1. Suurimpana ryhmänä näistä on häiritsevä käytös (verbaalinen häirintä, liiallinen päihtymystila, tupakointi). Q1/2024 raportoitiin 41 tämäntyyppistä tapausta. 
  2. Toinen merkittävä tapaustyyppi on henkilökunnan ohjeiden noudattamatta jättäminen (turvavyön merkkivalon huomioimatta jättäminen, annettujen turvallisuusohjeiden ja käskyjen noudattamatta jättäminen, turvavälineisiin kajoaminen), joita raportoitiin Q1/2024 22 tapausta
  3. Vakavimpana ilmenemismuotona on fyysinen väkivalta. Tällaisia tapauksia raportoitiin Q1/2024 6 tapausta. Tällaisten tapausten määrä oli selvästi keskiarvon yläpuolella.

Lentokoneen wc-tiloissa tupakointi on myös riskitekijä lentokoneessa tapahtuvaan tulipaloon, jonka seuraukset voivat olla hyvin vakavat ja voivat pahimmillaan johtaa ilma-aluksen hallinnan menetykseen. Näiden tapausten kehitystä on tarkemmin seurattu Ilma-alusten hallinnan menetys lennon aikana (LOC-I) (Ulkoinen linkki) -sivulla. 

Lentoasemilla tyypillinen tilanne liittyi päihtymykseen tai verbaaliseen häirintään. Esimerkiksi vitsailu pommista otetaan aina vakavasti ilmailussa ja tilanne käsitellään joka kerta todellisena uhkana. Seurauksena tällaisista puheista on useimmiten lennolta pääsyn epääminen ja poliisin paikalle kutsuminen (lentoasemalta poisto ja mahdollisesti sakko). 

Matkustajan on hyvä muistaa, että lentoasemalla ja lentokoneessa vain hän itse on vastuussa omasta käyttäytymisestään sekä sen mahdollisista seuraamuksista. Häirikkökäyttäytymistä ei voida, eikä tulla hyväksymään.

Ladattavat liitetiedostot