Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Ilmatilaloukkaukset

Tilannekatsauksessa tarkastellaan ilmatilaloukkauksia, niiden lukumääriä ja tapaustyyppejä. Tietoja päivitetään vähintään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Ilmatilaloukkauksen määritelmä

Ilmatilaloukkauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa ilma-alus lentää valvottuun ilmatilaan, rajoitettuun (kielto(P)- tai rajoitusalue(R)) ilmatilaan tai ADIZ (Air Defence Identification Zone)-vyöhykkeelle ilman vaadittavaa selvitystä. Myös lentäminen AFIS-elimen ilmatilaan ilman vaadittua radioyhteyttä tai dronen lennättäminen ilman vaadittua lupaa luokitellaan ilmatilaloukkaukseksi.

Ilmatilaloukkaukset 2022

Viime vuonna Suomessa ilmatilaloukkauksia raportoitiin 159 kappaletta. Määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvon (149) yläpuolella. Suhteessa lentoasemien operaatioiden määrään ilmatilaloukkauksia oli myös jonkin verran keskiarvoa enemmän.

Valvottu ilmatila

Viime vuonna ilmatilaloukkauksia valvottuun ilmatilaan raportoitiin 110. Määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvon tasalla, mutta selvästi muutamaa viime vuotta korkeammalla. Kesä-elokuussa oli viime vuonna selvästi muutamaa aiempaa vuotta enemmän ilmatilaloukkauksia. Aiheuttajana näissä oli useimmiten yleisilmailu ja kohteena Helsinki-Vantaan ilmatila.

Tyypillisiä syitä ilmatilaloukkauksille olivat navigaatiovirheet, mitkä aiheuttivat lennon tunkeutumisen lähestymisalueen puolelle joko sen alareunasta tai sivusta.

Kieltoalueet

Ilmatilaloukkaukset voivat kohdistua kieltoalueille (joita on perustettu esimerkiksi ydinvoimaloiden ympärille).

Kieltoalueille lennettiin viime vuonna 5 kertaa luvattomasti. Määrä oli hivenen pidemmän aikavälin yläpuolella. Tyypillisin paikka viime vuonna oli P15 Hanhikivi.

Rajoitusalueet

Ilmatilaloukkaukset voivat kohdistua rajoitusalueille (perustetaan suojaamaan ilmailua vaaralliselta toiminnalta, kuten ammunnoilta tai räjäytyksiltä).

Tällaisille alueille lennettiin viime vuonna 20 kertaa. Määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvon tasalla. Suosituimpia kohteita olivat R113 Huovinrinne ja R53 Utö.

Muut kuin valvottuun ilmatilaan tai kielto- tai rajoitusalueille tehdyt luvattomat lennot kohdistuivat sotilasharjoitusalueisiin.

Ilmatilaloukkausten valvonta ja lisätietoja

Valvottuun ilmatilaan suuntautuneet ilmatilaloukkaukset kasvattavat ilma-alusten välisen yhteentörmäyksen mahdollisuutta. Toisaalta lentäminen luvatta rajoitusalueelle, jossa tapahtuu ammuntaa, räjäytyksiä tai muuta ilmailulle vaarallista toimintaa, on ilmeinen vaara yksittäisen ilma-aluksen kannalta. Kieltoalueiden tarkoituksena on suojata valtiollisesti tärkeitä kohteita kuten valtioneuvoston rakennuksia ja ydinvoimaloita. 

Rajoitus- ja kieltoalueiden lisäksi voidaan julkaista vaara-alueita (D) sellaisia tilanteita varten, jossa alueella tapahtuu vilkasta ilmailutoimintaa tai miehittämätöntä ilmailua näköyhteyden ulkopuolella tai muuta ilmailulle vaarallista toimintaa, josta on lentoturvallisuuden kannalta syytä tiedottaa. Vaara-alueelle voi kuitenkin ilma-aluksen päällikön harkinnan perusteella lentää ilman erillistä lupaa, joten ne eivät rajoita ilmatilan käyttöä vastaavasti kuin rajoitus- tai kieltoalueet. Näissäkin tapauksissa on hyvä ennen lentoa alueelle selvittää toiminnan luonne ja yhteydenottomahdollisuudet alueen varanneeseen tahoon. 

Kieltoalueet ovat jatkuvasti aktiivisia. Muita ilmatiloja aktivoidaan tarpeen mukaan (esim. valvottu ilmatila aktivoidaan kun lentoasemalla on lentotoimintaa ja rajoitettu ilmatila kun ilmailulle vaarallinen toiminta aloitetaan). Rajoitus- ja kieltoalueet voivat olla tilapäisiä tai pysyviä. 

Ilmatilaloukkausten tilanteesta ja niiden estämisestä kerrottiin tarkemmin huhtikuussa 2022 julkaistussa turvallisuustiedotteessa (Ulkoinen linkki).

Itsepalveluraportti

Traficom julkaisee ilmatilaloukkausten tiedot itsepalveluraporttina, jossa käyttäjä voi itse valita muuttujat, joiden perusteella luvut haluaa näytettävän. Itsepalveluraporttiin pääsee klikkaamalla alla olevaa kuvaa tai suoraan tästä linkistä (Ulkoinen linkki) (Sivu avautuu Microsoftin App.Powerbi -palveluun).