Ilmatilaloukkaukset

Tilannekatsauksessa tarkastellaan ilmatilaloukkauksia, niiden lukumääriä ja tapaustyyppejä. Tietoja päivitetään kerran kuukaudessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Ilmatilaloukkauksen määritelmä

Ilmatilaloukkauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa ilma-alus lentää valvottuun ilmatilaan, rajoitettuun (kielto(P)- tai rajoitusalue(R)) ilmatilaan tai ADIZ (Air Defence Identification Zone)-vyöhykkeelle ilman vaadittavaa selvitystä. Myös lentäminen AFIS-elimen ilmatilaan ilman vaadittua radioyhteyttä tai dronen lennättäminen ilman vaadittua lupaa luokitellaan ilmatilaloukkaukseksi.

Ilmatilaloukkaukset Q1/2022

Ensimmäisellä neljänneksellä Suomessa raportoitiin 23 ilmatilaloukkausta. Määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvon (17,9) yläpuolella. Myös suhteessa lentoasemien operaatioiden määrään lukema oli pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

Valvottu ilmatila

Suurin osa tapauksista (19) oli lentoja valvottuun ilmatilaan ilmaan vaadittua lupaa tai selvitystä. Määrä oli selvästi vuosien 2013-2021 keskiarvon (13,7) yläpuolella. Pääosa kohdistui Helsinki-Vantaan ja Rovaniemen ilmatilaan. Eniten ilmatilaloukkauksia aiheuttivat yleisilmailu ja sotilasilmailu. Dronet tekivät kolme ilmatilaloukkausta, ja yksi näistä aiheutti myös läheltä piti-tilanteen miehityn ilma-aluksen kanssa. Lisäksi raportoitiin muutamasta tapauksesta, joissa venäläinen ilma-alus oli lentänyt Suomen ilmatilaan Ukraina-tilanteen johdosta määritettyjen rajoitteiden vastaisesti. 

Valvotun ilmatilan lisäksi ilmatilaloukkaukset voivat kohdistua myös kieltoalueille (joita on perustettu esimerkiksi ydinvoimaloiden ympärille) sekä rajoitusalueille (perustetaan suojaamaan ilmailua vaaralliselta toiminnalta, kuten ammunnoilta tai räjäytyksiltä).

Kieltoalueet

Kieltoalueille ei lennetty kertaakaan ensimmäisen neljänneksen aikana. Tämä on poikkeuksellista, sillä yleensä vastaavana aikana on ainakin muutamia kertoja näille alueille lennetty. Tyypillisin paikka on ollut EFP20 eli Loviisan ydinvoimalan kieltoalue.

Rajoitusalueet

Myöskään rajoitusalueille ei lennetty kertaakaan ensimmäisen neljänneksen aikana. Tämä on yhtä lailla poikkeuksellista, sillä myös näille alueille on tyypillisesti alkuvuonnakin muutamia kertoja lennetty.

Ensimmäisen neljänneksen muut kuin valvottuun ilmatilaan tai kielto- tai rajoitusalueille tehdyt luvattomat lennot kohdistuivat sotilasharjoitusalueisiin.

Ilmatilaloukkausten valvonta ja lisätietoja

Valvottuun ilmatilaan suuntautuneet ilmatilaloukkaukset kasvattavat ilma-alusten välisen yhteentörmäyksen mahdollisuutta. Toisaalta lentäminen luvatta rajoitusalueelle, jossa tapahtuu ammuntaa, räjäytyksiä tai muuta ilmailulle vaarallista toimintaa, on ilmeinen vaara yksittäisen ilma-aluksen kannalta. Kieltoalueiden tarkoituksena on suojata valtiollisesti tärkeitä kohteita kuten valtioneuvoston rakennuksia ja ydinvoimaloita. 

Rajoitus- ja kieltoalueiden lisäksi voidaan julkaista vaara-alueita (D) sellaisia tilanteita varten, jossa alueella tapahtuu vilkasta ilmailutoimintaa tai miehittämätöntä ilmailua näköyhteyden ulkopuolella tai muuta ilmailulle vaarallista toimintaa, josta on lentoturvallisuuden kannalta syytä tiedottaa. Vaara-alueelle voi kuitenkin ilma-aluksen päällikön harkinnan perusteella lentää ilman erillistä lupaa, joten ne eivät rajoita ilmatilan käyttöä vastaavasti kuin rajoitus- tai kieltoalueet. Näissäkin tapauksissa on hyvä ennen lentoa alueelle selvittää toiminnan luonne ja yhteydenottomahdollisuudet alueen varanneeseen tahoon. 

Kieltoalueet ovat jatkuvasti aktiivisia. Muita ilmatiloja aktivoidaan tarpeen mukaan (esim. valvottu ilmatila aktivoidaan kun lentoasemalla on lentotoimintaa ja rajoitettu ilmatila kun ilmailulle vaarallinen toiminta aloitetaan). Rajoitus- ja kieltoalueet voivat olla tilapäisiä tai pysyviä. 

Itsepalveluraportti

Traficom julkaisee ilmatilaloukkausten tiedot itsepalveluraporttina, jossa käyttäjä voi itse valita muuttajat, joiden perusteella luvut haluaa näytettävän. Itsepalveluraporttiin pääsee klikkaamalla alla olevaa kuvaa tai suoraan tästä linkistä (Ulkoinen linkki) (Sivu avautuu Microsoftin App.Powerbi -palveluun).