Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Ilmatilaloukkaukset

Tilannekatsauksessa tarkastellaan ilmatilaloukkauksia, niiden lukumääriä ja tapaustyyppejä. Tietoja päivitetään vähintään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Ilmatilaloukkauksen määritelmä

Ilmatilaloukkauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa ilma-alus lentää valvottuun ilmatilaan, rajoitettuun (kielto(P)- tai rajoitusalue(R)) ilmatilaan tai ADIZ (Air Defence Identification Zone)-vyöhykkeelle ilman vaadittavaa selvitystä. Myös lentäminen AFIS-elimen ilmatilaan ilman vaadittua radioyhteyttä tai dronen lennättäminen ilman vaadittua lupaa luokitellaan ilmatilaloukkaukseksi.

Ilmatilaloukkaukset Q3/2022

Kolmannella neljänneksellä Suomessa raportoitiin 62 ilmatilaloukkausta. Määrä oli hieman vuosien 2013-2021 keskiarvon (56,3) yläpuolella.

Koko vuonna Q3 loppuun mennessä ilmatilaloukkauksia on raportoitu 140 kappaletta. Määrä on vuosien 2013-2021 keskiarvon (126,1) yläpuolella.

Valvottu ilmatila

Suurin osa kolmannen neljänneksen tapauksista tapauksista (40) oli lentoja valvottuun ilmatilaan ilmaan vaadittua lupaa tai selvitystä. Määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvon (41,2) tasalla. Pääosa kohdistui Helsinki-Vantaan tai Jyväskylän ilmatilaan. Eniten ilmatilaloukkauksia aiheutti yleisilmailu.

Koko vuonna Q3 loppuun mennessä ilmatilaloukkauksia valvottuun ilmatilaan on raportoitu 98. Määrä on likimain vuosien 2013-2021 keskiarvon tasalla. Alkuvuonna määrät olivat keskiarvon yläpuolella, joten tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan. Myös koko vuoden osalta yleisilmailu on aiheuttanut eniten ilmatilaloukkauksia. Tyypillisiä syitä ilmatilaloukkauksille ovat navigaatiovirheet, mikä johtaa lennon lähestymisalueen puolelle joko sen alareunasta tai sivusta.

Kieltoalueet

Ilmatilaloukkaukset voivat kohdistua kieltoalueille (joita on perustettu esimerkiksi ydinvoimaloiden ympärille).

Kieltoalueille lennettiin 2 kertaa kolmannen neljänneksen aikana.
Vuoden aikana Q3 loppuun mennessä on ollut 5 luvatonta lentoa kieltoalueelle.
Tyypillisin paikka on aiempina vuosina ollut EFP20 eli Loviisan ydinvoimalan kieltoalue. Tämän vuoden loukkaukset ovat osuneet alueelle P15 Hanhikivi ja P25 Olkiluoto sekä P20 Loviisa.

Rajoitusalueet

Ilmatilaloukkaukset voivat kohdistua rajoitusalueille (perustetaan suojaamaan ilmailua vaaralliselta toiminnalta, kuten ammunnoilta tai räjäytyksiltä).

Tällaisille alueille lennettiin kolmannella neljänneksellä luvatta 8 kertaa. Määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvossa.
Koko vuonna Q3 loppuun mennessä on rajoitusalueille lennetty 14 kertaa. Määrä on vuosien 2013-2021 keskiarvon tasalla. Lennot ovat suuntautuneet varsin tasaisesti eri rajoitusalueille ympäri Suomea.

Muut kuin valvottuun ilmatilaan tai kielto- tai rajoitusalueille tehdyt luvattomat lennot kohdistuivat sotilasharjoitusalueisiin.

Ilmatilaloukkausten valvonta ja lisätietoja

Valvottuun ilmatilaan suuntautuneet ilmatilaloukkaukset kasvattavat ilma-alusten välisen yhteentörmäyksen mahdollisuutta. Toisaalta lentäminen luvatta rajoitusalueelle, jossa tapahtuu ammuntaa, räjäytyksiä tai muuta ilmailulle vaarallista toimintaa, on ilmeinen vaara yksittäisen ilma-aluksen kannalta. Kieltoalueiden tarkoituksena on suojata valtiollisesti tärkeitä kohteita kuten valtioneuvoston rakennuksia ja ydinvoimaloita. 

Rajoitus- ja kieltoalueiden lisäksi voidaan julkaista vaara-alueita (D) sellaisia tilanteita varten, jossa alueella tapahtuu vilkasta ilmailutoimintaa tai miehittämätöntä ilmailua näköyhteyden ulkopuolella tai muuta ilmailulle vaarallista toimintaa, josta on lentoturvallisuuden kannalta syytä tiedottaa. Vaara-alueelle voi kuitenkin ilma-aluksen päällikön harkinnan perusteella lentää ilman erillistä lupaa, joten ne eivät rajoita ilmatilan käyttöä vastaavasti kuin rajoitus- tai kieltoalueet. Näissäkin tapauksissa on hyvä ennen lentoa alueelle selvittää toiminnan luonne ja yhteydenottomahdollisuudet alueen varanneeseen tahoon. 

Kieltoalueet ovat jatkuvasti aktiivisia. Muita ilmatiloja aktivoidaan tarpeen mukaan (esim. valvottu ilmatila aktivoidaan kun lentoasemalla on lentotoimintaa ja rajoitettu ilmatila kun ilmailulle vaarallinen toiminta aloitetaan). Rajoitus- ja kieltoalueet voivat olla tilapäisiä tai pysyviä. 

Itsepalveluraportti

Traficom julkaisee ilmatilaloukkausten tiedot itsepalveluraporttina, jossa käyttäjä voi itse valita muuttujat, joiden perusteella luvut haluaa näytettävän. Itsepalveluraporttiin pääsee klikkaamalla alla olevaa kuvaa tai suoraan tästä linkistä (Ulkoinen linkki) (Sivu avautuu Microsoftin App.Powerbi -palveluun).