Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP)

Tilannekatsauksessa tarkastellaan kiitotiepoikkeamia Suomessa. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tilakuva Q3/2022

Kolmannella neljänneksellä raportoitiin Suomesta 13 kiitotiepoikkeamaa, eli tapausta jossa ilma-alus, ajoneuvo tai henkilö on virheellisesti kiitotiellä tai sen suoja-alueella. Määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvon (17,3) alapuolella.

Koko vuonna Q3 loppuun mennessä on raportoitu 43 kiitotiepoikkeamaa, hieman vuosien 2013-2021 keskiarvoa 48,3 vähemmän. Suhteutettuna operaatioiden määriin lentoasemilla, kiitotiepoikkeamia oli kuitenkin hieman keskiarvoa enemmän.

Ilma-alukset

Ilma-aluksen aiheuttamia kiitotiepoikkeamia tapahtui kolmannella neljänneksellä 8, selvästi vuosien 2013-2021 keskiarvoa (12,9) vähemmän. Kaikki tapaukset kävivät lentoasemilla, ja suurimmassa osassa kone teki lentoonlähdön tai laskun ilman vaadittavaa selvitystä. Tapauksista ei kuitenkaan aiheutunut merkittävämpiä vaaratilanteita koska muuta liikennettä ei ollut.  

Koko vuoden aikana Q3 loppuun mennessä on tapahtunut 20 ilma-aluksen aiheuttamaa kiitotiepoikkeamaa. Määrä oli selvästi vuosien 2013-2021 keskiarvon (34) alapuolella, myös suhteessa operaatioiden määriin jäätiin keskiarvon alapuolelle. Kuten aiempinakin vuosina, useimmiten joko yleisilmailu tai sotilasilmailu on ollut kiitotiepoikkeaman aiheuttajana. Yleisilmailunkin kiitotiepoikkeamien määrä oli keskiarvon alapuolella. Sotilasilmailussa määrä oli likimain keskiarvon tasalla.

Kokonaismäärän laskuun ovat vaikuttaneet vähentyneet kaupallisen ilmakuljetuksen ja harrasteilmailun kiitotiepoikkeamat. Suomalainen kaupallinen ilmakuljetus on vuoden aikana aiheuttanut Suomessa vain yhden kiitotiepoikkeaman ja ulkomailla 2. Lukemat ovat pidemmän aikavälin keskiarvon tasalla.

Ajoneuvot

Ajoneuvot aiheuttivat kolmannella neljänneksellä vain yhden kiitotiepoikkeaman (vuosien 2013-2021 keskiarvo 2,7). Koko vuoden aikana Q3 loppuun mennessä kiitotiepoikkeamia on ollut 15, eli keskiarvoa (10,7) enemmän. Ensimmäisellä neljänneksellä tapahtui paljon kiitotiepoikkeamia erityisesti Helsinki-Vantaalla ja Rovaniemellä, mikä nosti kokonaislukemaa.

Loppuvuonna kiitotiepoikkeamia ei saisi enää juurikaan tapahtua, jotta kokonaismäärissä pysyttäisiin pidemmän aikavälin keskiarvon tasalla.

Henkilöt

Henkilöt aiheuttivat kolmannella neljänneksellä yhden kiitotiepoikkeamaksi luokitellun tilanteen (vuosien 2013-2021 keskiarvo 4,1). Kyseisessä tapauksessa purjekone oli tekemässä laskua Hyvinkäällä, kun lentäjä havaitsi ulkoilijan kävelevän kiitotien yli. Ulkoilija havaitsi lähestyvän purjekoneen ja riensi juoksujalkaa pois kiitotieltä.

Koko vuonna henkilöt ovat aiheuttaneet Q3 loppuun mennessä 3 kiitotiepoikkeamaa. Vuosien 2013-2021 keskiarvo on 11,7, joten tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan. Tyypillisesti nämä tapaukset käyvät valvomattomilla lentopaikoilla, joilla alueen rajojen valvonta on vaikeaa.
Lentopaikan pitäjien "työkalupakissa" tällaisten tapausten estämiseksi on mm. varoituskylttien sijoittaminen kentälle kriittisiin paikkoihin ja tiedottaminen esim. paikallislehdissä. Myös fyysistä suojausta (esim. portit tai aidat) voi mahdollisuuksien mukaan käyttää.

Lennonjohto

Lennonjohto ei myötävaikuttanut yhteenkään kiitotiepoikkeamaan Suomessa kolmannella neljänneksellä. Vuosina 2013-2021 onkin ollut vain yksittäisiä tapauksia, joten jakso sujui aiempien vuosien tapaan.

Koko vuoden aikana käyneet kiitotiepoikkeamat tapahtuivat toisella neljänneksellä. Kokonaismäärä Q3 loppuun mennessä on nyt likimain vuosien 2013-2021 keskiarvon tasalla.

Traficomin toimenpiteet kiitotiepoikkeamien vähentämiseksi

Traficom on julkaissut useita turvallisuustiedotteita kiitotiepoikkeamiin liittyen vuosien varrella. Vuonna 2013 lähetettiin kaikille ilmailulupakirjan haltijoille tiedote (Ulkoinen linkki) ja 2018 marraskuussa julkaistiin turvallisuustiedote (Ulkoinen linkki), jossa mm. muistutettiin tyypillisistä kiitotiepoikkeamatapauksista. Lokakuussa 2019 julkaistussa turvallisuustiedotteessa (Ulkoinen linkki) käytiin läpi kesän 2019 tapahtumia, ml. kiitotiepoikkeamia. Myös kesäkuussa 2020 julkaistiin turvallisuustiedote (Ulkoinen linkki), jossa yhtenä aiheena oli kiitotieturvallisuus. Tiedotteet sisältävät edelleen hyödyllisiä vinkkejä kiitotiepoikkeamien välttämiseksi.

Eurooppalaiset ilmailujärjestöt päivittivät vuoden 2017 lopussa suunnitelmaa kiitotiepoikkeamien estämiseksi (European Plan for Prevention of Runway Incursions EAPPRI (Ulkoinen linkki)). EAPPRI sisältää lukuisia suosituksia ja kaikkien osapuolien olisikin hyvä käydä dokumentti läpi ja pyrkiä toteuttamaan suositukset siinä määrin kuin mahdollista. Traficom toimitti syyskuussa 2018 ilmailuorganisaatioille kyselyn, jolla selvitettiin suositusten toteutustilannetta Suomessa. Saatujen vastausten perusteella n. 80% EAPPRIn suosituksista oli joko toteutettu tai tullaan toteuttamaan.