Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP)

Tilannekatsauksessa tarkastellaan kiitotiepoikkeamia Suomessa. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tilakuva 2023

Vuonna 2023 raportoitiin Suomesta 59 kiitotiepoikkeamaa eli tapausta jossa ilma-alus, ajoneuvo tai henkilö oli virheellisesti kiitotiellä tai sen suoja-alueella. Määrä oli vuosien 2013-2022 keskiarvon (59,1) tasalla. Suhteutettuna operaatiomääriin lentoasemilla kiitotiepoikkeamia oli kuitenkin keskiarvoa enemmän. 

1 viime vuoden tapauksista luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi. Määrä oli aiempien vuosien keskiarvon alapuolella. Kyseinen tilanne tapahtui valvomattomalla lentopaikalla helikopterin ja purjekoneen välillä. Kiitotiepoikkeamat eivät ole Suomessa aiheuttaneet onnettomuuksia. 

Kiitotiepoikkeama on määritelmän mukaan tilanne, jossa ilma-alus, ajoneuvo tai henkilö on kiitotiellä tai sen suoja-alueella luvatta tai muuten virheellisesti. Valvomattomilla lentopaikoilla ei ole lennonjohtoa, joka antaisi luvan kiitotielle. Myös valvomattomilla tapahtuneita tilanteita on luokiteltu kiitotiepoikkeamiksi, jos on arvioitu toisen ilma-aluksen, ajoneuvon tai kuten tässä tapauksessa, henkilön, päätyneen kiitotielle jollain tavoin merkittävän virheellisesti.

Ilma-alukset

Viime vuonna Suomessa tapahtui 31 ilma-aluksen aiheuttamaa kiitotiepoikkeamaa. Määrä oli vuosien 2013-2022 keskiarvon (36,6) alapuolella. Ilma-alusten aiheuttamien kiitotiepoikkeamien määrä on kokonaisuutenakin ollut pienessä laskussa viimeisten kymmenen vuoden aikana. 

Suurin osa viime vuoden poikkeamista tapahtui yleisilmailussa tai sotilasilmailussa, mutta määrät pysyivät keskiarvon tasalla tai hieman sen alapuolella. Harrasteilmailussa kiitotiepoikkeamien määrä kasvoi selvästi edellisvuoteen verrattuna, mutta pysyi pidemmän ajan keskiarvon tasalla. Kaupallisessa ilmakuljetuksessa kiitotiepoikkeamat ovat harvinaisia ja viime vuonna niitä tapahtui 2, mikä oli aiempien vuosien tasolla ja keskiarvon alapuolella.

Tapahtumapaikkoina viime vuonna olivat lentoasemat ja valvomattomat lentopaikat varsin tasaisesti, mutta Jyväskylässä, Rovaniemellä ja Kuopiossa tapahtui eniten. Suurimmassa osassa kone teki lentoonlähdön tai laskun ilman vaadittavaa selvitystä. 

Vuoden ainoassa vakavassa vaaratilanteessa osallisena olivat yleisilmailuhelikopteri ja harrasteilmailupurjekone ja sen tapahtumapaikkana oli Hyvinkään valvomaton lentopaikka. Kyseisessä tapauksessa koululennolla ollut helikopteri oli leijunnassa kiitotien alkupäässä samaan aikaan kun purjekone oli tulossa laskuun samalle kiitotielle. Helikopterin lentäjät eivät havainneet laskeutuvaa purjekonetta ja purjekoneen lentäjä havaitsi kopterin vasta hyvin lyhyellä loppuosalla. Törmäykseltä vältyttiin, kun purjekoneen lentäjä teki väistöliikkeen ulos kiitotieltä ja ohitti kopterin muutaman metrin etäisyydeltä. 

Ajoneuvot

Viime vuonna ajoneuvot aiheuttivat yhteensä 21 kiitotiepoikkeamaa lentoasemilla. Määrä oli hivenen edellisvuotta suurempi ja vuosien 2013-2022 keskiarvon (15,1) yläpuolella. Myös suhteutettuna operaatioiden määrään lentoasemilla tapauksia oli selvästi keskiarvoa enemmän. 

Suurin osa tapauksista kävi tammi-helmikuussa sekä marras-joulukuussa. Eniten tapauksia oli Jyväskylässä ja Tampere-Pirkkalassa. 
Talviaikaan kunnossapidolla on usein tarve päästä puhdistamaan kiitotietä. Monissa kiitotiepoikkeamassa oli kyse siitä, että tällaisessa toiminnassa tarvittavan luvan pyytäminen unohtui syystä taikka toisesta. Joissain tapauksissa kiitotiellä oli jo ollut yksi harja-ajoneuvo ja toinen oli liittynyt mukaan ilman tarvittavaa lupaa kiitotielle. Maakuntakentillä joissain tapauksissa myös lennonjohdon pätkityt aukiolot olivat myötävaikuttavana tekijänä kuljettajan tilannetietoisuuden herpaantumisessa lennonjohdon aukiolon suhteen, mikä myötävaikutti siihen, että kiitotielle unohdettiin pyytää selvitys. 

Ajoneuvojen aiheuttamien kiitotiepoikkeamien määrä oli hyvässä laskussa vielä vuonna 2021, mutta 2022 määrä lähti jälleen nousuun ja kasvu jatkui myös viime vuonna. Lentoasemilla on tehty tai ollaan tekemässä erilaisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi..

Henkilöt

Vuonna 2023 henkilöt aiheuttivat 3 kiitotiepoikkeamaa. Vuosien 2013-2022 keskiarvo oli 15,1. Tilanne onkin kehittynyt parempaan suuntaan muutamana viime vuonna.

Kaikki tapaukset kävivät valvomattomilla lentopaikoilla, joilla alueen rajojen valvonta on vaikeaa. Viime vuonna sijainteina olivat Nummela ja Immola. Viime vuosina pääosa näistä tapauksista onkin käynyt Nummelan lentopaikalla. Esimerkiksi yhdessä viime vuoden tapauksessa Nummelassa koneen laskun aikana kiitotiellä oli kolme koiran ulkoiluttajaa. Lentäjä kuitenkin havaitsi kävelijät hyvissä ajoin ja ehti tehdä ylösvedon.

Lentopaikan pitäjien "työkalupakissa" tällaisten tapausten estämiseksi on mm. varoituskylttien sijoittaminen kentälle kriittisiin paikkoihin ja tiedottaminen esim. paikallislehdissä. Myös fyysistä suojausta (esim. portit tai aidat) voi mahdollisuuksien mukaan käyttää.

Lennonjohto

Vuonna 2023 lennonjohto myötävaikutti 5 kiitotiepoikkeaman tapahtumiseen. Määrä oli likimain vuosien 2013-2022 keskiarvon (4,7) tasalla ja myös suhteessa operaatioiden määrään lentoasemilla keskiarvossa. Tapaukset eivät aiheuttaneet merkittävää riskiä. Suurin osa tapahtui Tampere-Pirkkalassa. Vuosina 2013-2022 tapahtumapaikkana on useimmiten ollut Helsinki-Vantaa, Tampere-Pirkkala tai Jyväskylä, mutta tapahtumapaikoissa on paljon vuotuista vaihtelua.
Lennonjohdon myötävaikuttamat kiitotiepoikkeamat ovat viime vuosina olleet varsin harvinaisia. 

Traficomin toimenpiteet kiitotiepoikkeamien vähentämiseksi

Traficom on julkaissut useita turvallisuustiedotteita kiitotiepoikkeamiin liittyen vuosien varrella. Vuonna 2013 lähetettiin kaikille ilmailulupakirjan haltijoille tiedote (Ulkoinen linkki) ja 2018 marraskuussa julkaistiin turvallisuustiedote (Ulkoinen linkki), jossa mm. muistutettiin tyypillisistä kiitotiepoikkeamatapauksista. Lokakuussa 2019 julkaistussa turvallisuustiedotteessa (Ulkoinen linkki) käytiin läpi kesän 2019 tapahtumia, ml. kiitotiepoikkeamia. Myös kesäkuussa 2020 julkaistiin turvallisuustiedote (Ulkoinen linkki), jossa yhtenä aiheena oli kiitotieturvallisuus. Tiedotteet sisältävät edelleen hyödyllisiä vinkkejä kiitotiepoikkeamien välttämiseksi.

Eurooppalaiset ilmailujärjestöt päivittivät vuoden 2017 lopussa suunnitelmaa kiitotiepoikkeamien estämiseksi (European Plan for Prevention of Runway Incursions EAPPRI (Ulkoinen linkki)). EAPPRI sisältää lukuisia suosituksia ja kaikkien osapuolien olisikin hyvä käydä dokumentti läpi ja pyrkiä toteuttamaan suositukset siinä määrin kuin mahdollista. Traficom toimitti syyskuussa 2018 ilmailuorganisaatioille kyselyn, jolla selvitettiin suositusten toteutustilannetta Suomessa. Saatujen vastausten perusteella n. 80% EAPPRIn suosituksista oli joko toteutettu tai tullaan toteuttamaan. 

Ladattavat liitetiedostot

Katsaus edellisen vuoden turvallisuustilanteeseen:

Aikaisempien vuosien turvallisuuskatsaukset löydät kootusti täältä