Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP)

Tilannekatsauksessa tarkastellaan kiitotiepoikkeamia Suomessa. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tilakuva Q1/2022

Ensimmäisellä neljänneksellä raportoitiin Suomesta 17 kiitotiepoikkeamaa, eli tapausta jossa ilma-alus tai ajoneuvo oli virheellisesti kiitotiellä. Määrä oli vuosien 2013-2021 keskiarvon (14,3) yläpuolella. Kiitotiepoikkeamat eivät kuitenkaan aiheuttaneet vaaratilanteita. Suhteutettuna lentoasemien operaatiomääriin kiitotiepoikkeamia oli selvästi keskiarvoa enemmän.

Ilma-alukset

Ilma-aluksen aiheuttamia kiitotiepoikkeamia tapahtui kuusi. Määrä oli hieman vuosien 2013-2021 keskiarvon (8,1) alapuolella. Suhteutettuna operaatiomääriin tapauksia oli kuitenkin hieman pidemmän aikavälin keskiarvoa enemmän.

Pääosa poikkeamista tapahtui yleisilmailussa lentokoulutustoiminnassa. Tyypillisesti joko suoritettiin lentoonlähtö tai rullattiin odotuspaikkamerkintöjen yli ilman selvitystä.

Ajoneuvot

Ajoneuvot aiheuttivat yhteensä 11 kiitotiepoikkeamaa. Määrä oli kaksinkertainen vuosien 2013-2021 keskiarvoon (5,3) verrattuna. Tapauksista 10 kävi lentoasemilla ja 1 valvomattomalla lentopaikalla.

Lentoasemilla tapahtuneiden tilanteiden määrä oli alkuvuoden aikana selvästi edellisiä vuosia suurempi, ja suhteutettuna operaatioiden määrään yli kaksinkertainen. Tilanteet eivät aiheuttaneet vaaratilanteita. Talviaikaan lentoaseman kunnossapidolla on luonnollisesti tarve päästä useammin kiitotielle auraamaan ja puhdistamaan kiitotietä. Kiitotielle ajo kuitenkin aina vaatii lennonjohdon tai AFIS-elimen luvan ja alkuvuoden aikana unohduksia luvan pyytämisessä on tapahtunut useita. Monissa tapauksissa ajoneuvo oli jo työskennellyt kiitotiellä ja poistui sieltä hetkeksi. Palatessa kiitotielle uuden luvan pyytäminen unohtui. Monissa tapauksissa myös kiitotiellä oli jo yksi ajoneuvo töissä ja toisen liittyessä esimerkiksi harjaletkaan unohtui tarvittava lupa.

Henkilöt

Henkilöt eivät alkuvuoden aikana aiheuttaneet kiitotiepoikkeamia. Viime vuosina tällaiset tilanteet ovatkin alkuvuoden aikana olleet harvinaisia.

Lennonjohto

Myöskään lennonjohdon toiminta ei Suomessa aiheuttanut yhtään kiitotiepoikkeamaa. Tyypillisestikään lennonjohto ei ole kiitotiepoikkeamia aiempina vuosina vastaavaan aikaan juuri aiheuttanut.

Traficomin toimenpiteet kiitotiepoikkeamien vähentämiseksi

Traficom on julkaissut useita turvallisuustiedotteita kiitotiepoikkeamiin liittyen vuosien varrella. Vuonna 2013 lähetettiin kaikille ilmailulupakirjan haltijoille tiedote (Ulkoinen linkki) ja 2018 marraskuussa julkaistiin turvallisuustiedote (Ulkoinen linkki), jossa mm. muistutettiin tyypillisistä kiitotiepoikkeamatapauksista. Lokakuussa 2019 julkaistussa turvallisuustiedotteessa (Ulkoinen linkki) käytiin läpi kesän 2019 tapahtumia, ml. kiitotiepoikkeamia. Myös kesäkuussa 2020 julkaistiin turvallisuustiedote (Ulkoinen linkki), jossa yhtenä aiheena oli kiitotieturvallisuus. Tiedotteet sisältävät edelleen hyödyllisiä vinkkejä kiitotiepoikkeamien välttämiseksi.

Eurooppalaiset ilmailujärjestöt päivittivät vuoden 2017 lopussa suunnitelmaa kiitotiepoikkeamien estämiseksi (European Plan for Prevention of Runway Incursions EAPPRI (Ulkoinen linkki)). EAPPRI sisältää lukuisia suosituksia ja kaikkien osapuolien olisikin hyvä käydä dokumentti läpi ja pyrkiä toteuttamaan suositukset siinä määrin kuin mahdollista. Traficom toimitti syyskuussa 2018 ilmailuorganisaatioille kyselyn, jolla selvitettiin suositusten toteutustilannetta Suomessa. Saatujen vastausten perusteella n. 80% EAPPRIn suosituksista oli joko toteutettu tai tullaan toteuttamaan.