Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Yhteiskäyttöisten sähköpotkulautapalveluiden tarjonta, kysyntä ja markkinatilanne

Tilannekuvassa esitetään tietoa sähköpotkulautojen tarjonnasta ja käytöstä. Tilannekuvaa päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikennepalveluiden tilannekuvaa.

Sähköpotkulautapalvelut ovat uusin lisäys yhteiskäyttöisiin liikkumispalveluihin. Toiminta perustuu vuokraamiseen älypuhelinsovelluksen kautta. Yhteiskäyttöisen potkulaudan voi palauttaa usein vapaasti palveluntarjoajan määrittelemän alueen rajoissa. Yhteiskäyttöiset sähköpotkulautapalvelut palvelevat erityisesti lyhyiden matkojen liikkumista yleensä tiiviissä kaupunkirakenteessa ja ne on mahdollista yhdistää myös osaksi matkaketjuja.

Maailmanlaajuisesti sähköpotkulautapalvelut ovat yleistyneet erittäin nopeasti ja osittain hallitsemattomasti. Myös Suomessa sähköpotkulautapalveluiden käyttö on kasvanut nopeasti lyhyen ajan sisällä ja palveluiden lisääntyessä ne näkyvät selvästi myös katukuvassa. Sähköpotkulautojen rakenteellinen enimmäisnopeus liikenteessä on 25km/h ja ne rinnastetaan liikenteessä polkupyörään, joten niihin pätee samat tieliikennelain säännöt kuin pyöräliikenteeseen.

Uusien palveluiden tulo on herättänyt paljon julkista keskustelua ja myös huolta niiden liikenneturvallisuudesta ja kaupunkitilan käytöstä. Sähköpotkulautailun turvallisuuteen on pyritty vaikuttamaan käytön sääntelyllä ja rajoittamisella. Yleisempiä rajoituksia ovat vuokrattavien sähköpotkulautojen nopeuden, käyttöajan ja käyttöalueen rajoittaminen. Pysäköintiä on puolestaan alettu säännellä muun muassa merkittyjen pysäköintialueiden ja valvonnan avulla. Sähköpotkulautoja turvallisuutta ja sääntelyä kuvataan tarkemmin sähköpotkulautailun liikenneturvallisuuden tilannekuvassa (Ulkoinen linkki). Alalla on aktiivista yhteistyötä liikkumismuodon kehittämiseksi ja ongelmien vähentämiseksi.

Tilannekuvan tiedot perustuvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin keräämiin tietoihin yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen tarjonnasta ja kysynnästä sähköpotkulautapalveluita tarjoavilta yrityksiltä vuosilta 2020-2022. Jatkossa tiedot kerätään vuosittain kutakin raportointivuotta seuraavan huhtikuun aikana alkavassa tiedonkeruussa.

Sähköpotkulautapalveluiden tarjonta on yleistynyt nopeasti

Ensimmäiset yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat otettiin laajemmin käyttöön vuonna 2017 Kaliforniassa, jonka jälkeen ne ovat levinneet nopeasti ympäri maailmaa. Suomessa ensimmäiset yritysten tarjoamat sähköpotkulautapalvelut käynnistyivät keväällä 2019, jolloin TIER ja Voi laajensivat toimintaansa Helsinkiin ja hieman myöhemmin myös Tampereelle ja Turkuun. Lisäksi Helsingissä markkinoille tuli myös muita palveluntarjoajia. Myös HSL toteutti Vuosaaressa oman pilottihankkeensa, jonka toiminta perustui kaupunkipyöräjärjestelmän tapaan kiinteisiin asemiin.

Vuonna 2020 sähköpotkulautapalveluita tarjoavista toimijoista muutama poistui Suomen markkinoilta, mutta samaan aikaan palvelut laajenivat myös Espooseen, Jyväskylään ja Vaasaan. Vuonna 2021 sähköpotkulautayrityksiä tuli lisää Suomen markkinoille ja palvelut laajenivat edelleen uusiin kaupunkeihin. Vuonna 2022 toimijoiden määrä ja laajentuminen uusiin kaupunkeihin on jatkunut ja toiminta kattaa lähes kaikki suuret ja keskisuuret kaupungit.

Lisääntynyt tarjonta on näkynyt myös yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen määrässä. Sähköpotkulautoja oli vuonna 2022 tarjolla jo 55 200 eli yli nelinkertainen määrä vuoteen 2020 verrattuna.  Vuonna 2022 sähköpotkulautojen keskimääräinen käyttöaste laski hieman edellisvuodesta. Vuonna 2022 matkoja per sähköpotkulauta tehtiin keskimäärin noin 306, kun vuonna 2021 matkoja tehtiin keskimäärin 330 per lauta.

Vuonna 2023 sähköpotkulautojen määrä on suurimmilta kaupungilta saatujen alustavien tietojen mukaan pysynyt edellisvuoden lukemissa. Esimerkiksi Helsingissä lautojen määrää on rajattu pysäköinnin rajoitusalueilla keskustassa.

Sähköpotkulautapalveluiden käyttö on lähtenyt nopeaan kasvuun

Vuonna 2019 yhteiskäyttöisiä sähköpotkulautamatkoja tehtiin Helsingissä lähes kaksi miljoonaa ja koko Suomessa noin 2,5 miljoonaa. Sähköpotkulautapalveluiden käyttö on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, sillä vuonna 2022 matkoja tehtiin jo 16,9 miljoonaa eli miltei seitsenkertainen määrä vuoteen 2019 verrattuna. Sähköpotkulaudoilla tehtiin noin 0,4 % kaikista suomalaisten tekemistä vuotuisista matkoista.

Eri toimijoiden sähköpotkulautapalveluihin rekisteröityneiden palveluita käyttäneiden määrä (yksi asiakas voi käyttää useampaa palvelua) oli noin 1,2 miljoonaa vuonna 2022 eli hieman alle kaksinkertainen määrä vuoteen 2020 verrattuna. Keskimäärin vuonna 2020 matkoja per asiakas tehtiin 5,9 kun vuonna 2022 matkoja tehtiin jo keskimäärin 14,4. Yksittäiset asiakkaat käyttivät siis palveluita aiempaa enemmän ja lisäksi käyttäjien määrä kasvoi kokonaisuudessaan. Sähköpotkulautojen tyypillisin käyttäjä on 20-39 -vuotias mies.

Vuonna 2022 keskimääräisen matkan pituus oli 1,8 km ja kesto hieman alle 9 minuuttia, joten pääosa matkoista palveli liikkumista lyhyillä matkoilla. Sähköpotkulautapalvelut voivat olla vaihtoehtoinen kulkutapa etenkin jalankululle, pyöräilylle ja keskustojen lyhyille joukkoliikenne- ja automatkoille, mutta myös parantaa saavutettavuutta esimerkiksi julkisen liikenteen ns. viimeisen kilometrin osalta tai paikoissa, joissa ei ole julkista liikennettä.

Aalto-yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat korvaavat eniten juuri bussi- ja raitiovaunuliikennettä, kävelyä ja muita liikkumispalveluita kuten kaupunkipyöriä, mutta myös taksimatkustamista. Yksityisillä sähköpotkulaudoilla korvataan puolestaan enemmän yksityistä autoilua erityisesti pidemmillä matkoilla (Ulkoinen linkki). Matkojen määrä osana matkaketjuja on kasvanut muutaman prosentin per vuosi ja vuonna 2022 noin 30 % matkoista tehtiin osana matkaketjuja.

Matkojen määrät jakautuivat vuodenaikojen mukaan niin, että valtaosa matkoista eli noin 85 % tehtiin vuonna 2022 kevään ja syksyn välisenä aikana. Suurimmissa kaupungeissa vilkkain kuukausi on ollut heinäkuu. Suhteellisesti tarkasteltuna sähköpotkulautojen käyttö kasvoi erityisesti vuoden 2022 toisella puoliskolla.

Sähköpotkulautapalveluiden käytössä on alueellisia eroja

Vuonna 2022 eniten matkoja tehtiin absoluuttisesti isommissa kaupungeissa eli Helsingissä (4,3 miljoonaa matkaa), Tampereella (2,6 miljoonaa matkaa) ja Turussa (2,3 miljoonaa matkaa). Helsingissä matkojen määrä väheni noin 4 % edellisvuoteen verrattuna. Yli miljoonaan matkaan päästiin myös ensimmäistä kertaa Oulussa (1,3 miljoonaa matkaa) ja Jyväskylässä (1,0 miljoonaa matkaa). Tiiviin kaupunkirakenteen, kaupungin laajan vaikutusalueen sekä asukasmäärän lisäksi tähän yhtenä syynä on myös se, että saman palvelutarjoajan palveluita voi käyttää samalla sovelluksella riippumatta kaupungin sijainnista. Muutamissa pienemmissä kaupungeissa matkailijoiden suhteellisesti merkittävä määrä todennäköisesti näkyy myös käyttäjämäärissä. 

Vuonna 2022 palveluntarjontaa oli kaikilla MAL-seuduilla ainakin keskuskaupungeissa. MAL-seuduilla tehtiin 14,1 miljoonaa matkaa mikä oli kolmanneksen enemmän kuin edellisvuonna. Sähköpotkulaudoilla tehtyjen matkojen osuus kaikista vuotuisista matkoista eri MAL-alueilla oli noin 0,3 - 0,8 %. Suhteellisesti eniten matkoja tehtiin Turun ja Tampereen MAL-alueilla. 

Sähköpotkulautapalveluiden markkinat kasvavat vauhdilla

Sähköpotkulautapalveluita tarjoavien yritysten liikevaihto oli vuonna 2022 noin 32,5 miljoonaa euroa eli liikevaihto kasvoi noin 90 % edellisvuoteen verrattuna. Palvelutarjonnan kasvu ei näkynyt koko maan tasolla matkan keskihinnassa, joka nousi vajaan kolmanneksen vuoteen 2021 verrattuna. Vuonna 2022 yksi matka maksoi keskimäärin noin 1,93 euroa.

Lisääntynyt tarjonta on johtanut markkinoiden keskittyneisyyden pienemiseen. Markkinoiden keskittyneisyyttä kuvaava Herfindahlin indeksi oli vuonna 2020 yli 4 500, mutta vuonna 2022 noin puolet vähemmän eli 2 280. Tyypillisesti markkinoita, joiden indeksi on yli 1 800 pidetään keskittyneinä. Lisääntynyt tarjonta johti kuitenkin keskittyneisyyden pienenemiseen.