Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Yhteiskäyttöisten sähköpotkulautapalveluiden tarjonta, kysyntä ja markkinatilanne

Tilannekuvassa esitetään tietoa sähköpotkulautojen tarjonnasta ja käytöstä. Tilannekuvaa päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikennepalveluiden tilannekuvaa.

Sähköpotkulautapalvelut ovat uusin lisäys yhteiskäyttöisiin liikkumispalveluihin. Toiminta perustuu vuokraamiseen älypuhelinsovelluksen kautta. Yhteiskäyttöisen potkulaudan voi palauttaa usein vapaasti palveluntarjoajan määrittelemän alueen rajoissa. Yhteiskäyttöiset sähköpotkulautapalvelut palvelevat lyhyiden matkojen liikkumista yleensä tiiviissä kaupunkirakenteessa ja ne on mahdollista yhdistää myös osaksi matkaketjuja. 

Maailmanlaajuisesti sähköpotkulautapalvelut ovat yleistyneet erittäin nopeasti ja osittain hallitsemattomasti. Myös Suomessa sähköpotkulautapalveluiden käyttö on kasvanut nopeasti lyhyen ajan sisällä ja palveluiden lisääntyessä ne näkyvät selvästi myös katukuvassa. Sähköpotkulautojen enimmäisnopeus liikenteessä on 25km/h ja ne rinnastetaan liikenteessä polkupyörään, joten niihin pätee samat tieliikennelain säännöt kuin pyöräliikenteeseen. 

Uusien palveluiden tulo on herättänyt paljon julkista keskustelua ja myös huolta niiden liikenneturvallisuudesta ja kaupunkitilan käytöstä. Yhteistyössä kaupunkien kanssa useat potkulautoja tarjoavat yritykset ovatkin rajoittaneet esimerkiksi lautojen nopeuksia tai niiden käyttöä yöaikaan. Liikenneturvallisuusstrategiassa sähköpotkulautailuun kohdistuvia toimenpiteitä ovat promillerajaa ja kuntien sääntelymahdollisuuksia koskevat selvitykset. Sähköpotkulautoja turvallisuutta ja sääntelyä kuvataan tarkemmin sähköpotkulautailun liikenneturvallisuuden tilannekuvassa . Alalla on aktiivista yhteistyötä liikkumismuodon kehittämiseksi ja ongelmien vähentämiseksi. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on kerännyt tietoja yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen tarjonnasta ja kysynnästä sähköpotkulautapalveluita tarjoavilta yrityksiltä. Ensimmäinen tiedonkeruu koski vuosia 2020 ja 2021. Jatkossa tiedot kerätään vuosittain kutakin raportointivuotta seuraavan huhtikuun aikana alkavassa tiedonkeruussa.

Sähköpotkulautapalveluiden tarjonta on yleistynyt nopeasti

Ensimmäiset yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat otettiin laajemmin käyttöön vuonna 2017 Kaliforniassa, jonka jälkeen ne ovat levinneet nopeasti ympäri maailmaa. Suomessa ensimmäiset yritysten tarjoamat sähköpotkulautapalvelut käynnistyivät keväällä 2019, jolloin TIER ja Voi laajensivat toimintaansa Helsinkiin ja hieman myöhemmin myös Tampereelle ja Turkuun. Lisäksi Helsingissä markkinoille tuli myös muita palveluntarjoajia. Myös HSL toteutti Vuosaaressa oman pilottihankkeensa, jonka toiminta perustui kaupunkipyöräjärjestelmän tapaan kiinteisiin asemiin. 

Vuonna 2020 sähköpotkulautapalveluita tarjoavista toimijoista muutama poistui Suomen markkinoilta, mutta samaan aikaan palvelut laajenivat myös Espooseen, Jyväskylään ja Vaasaan. Vuonna 2021 sähköpotkulautayrityksiä tuli lisää Suomen markkinoille ja palvelut laajenivat edelleen uusiin kaupunkeihin. Vuonna 2022 toimijoiden määrä ja laajentuminen uusiin kaupunkeihin näyttää jatkuvan ja toiminta kattaa lähes kaikki suuret ja keskisuuret kaupungit.

Lisääntynyt tarjonta on näkynyt myös erityisesti yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen määrässä, joita oli vuonna 2021 tarjolla jo 34 000 eli miltei kolminkertainen määrä vuoteen 2020 verrattuna. Määrä on lisääntynyt myös vuonna 2022, ja esimerkiksi Helsingissä oli kaupungin mukaan kesällä enimmillään 18 000 sähköpotkulautaa* eli noin kaksinkertainen määrä vuoteen 2021 verrattuna. Myös keskimääräinen sähköpotkulautojen käyttöaste on kasvanut. Vuonna 2021 matkoja per sähköpotkulauta tehtiin keskimäärin noin 330 kun vuonna 2020 matkoja tehtiin keskimäärin 312 per lauta.

*lähde Helsingin kaupungin verkkosivut (Ulkoinen linkki)

Kuvassa Suomen kartalla kaupungit, joissa sähköpotkulautapalveluita vuosina 2020, 2021 ja 2022
Kuva 1. Kaupungit, joissa sähköpotkulautapalveluita vuosina 2020, 2021 ja 2022 (alustavat tiedot).

Sähköpotkulautapalveluiden käyttö lähtenyt nopeaan kasvuun

Vuonna 2019 yhteiskäyttöisiä sähköpotkulautamatkoja tehtiin Helsingissä lähes kaksi miljoonaa ja koko Suomessa noin 2,5 miljoonaa. Sähköpotkulautapalveluiden käyttö kiihtyi vuonna 2021, jolloin matkoja tehtiin yli 11,2 miljoonaa eli kolminkertainen määrä vuoteen 2020 verrattuna. Eri toimijoiden sähköpotkulautapalveluihin rekisteröityneiden palveluita käyttäneiden määrä (yksi asiakas voi käyttää useampaa palvelua) oli noin 1,2 miljoonaa vuonna 2021 eli hieman alle kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Keskimäärin vuonna 2020 matkoja per asiakas tehtiin 5,9 kun vuonna 2021 matkoja tehtiin jo keskimäärin 9,3. Yksittäiset asiakkaat käyttivät siis palveluita aiempaa enemmän ja lisäksi käyttäjien määrä kasvoi kokonaisuudessaan. Sähköpotkulautojen tyypillisin käyttäjä on 20-39 -vuotias mies.

Vuonna 2021 keskimääräisen matkan pituus oli 1,7 km ja kesto hieman alle 10 minuuttia, joten pääosa matkoista palveli liikkumista lyhyillä matkoilla. Sähköpotkulautapalvelut voivat siis olla vaihtoehtoinen kulkutapa etenkin jalankululle, pyöräilylle ja keskustojen lyhyille joukkoliikenne- ja automatkoille. Traficomin tiedonkeruun perusteella noin 20-30 % matkoista tehdään osana matkaketjuja.

Matkojen määrät jakautuivat vuodenaikojen mukaan niin, että valtaosa matkoista eli noin 81 % tehtiin vuonna 2021 kevään ja syksyn välisenä aikana. Suhteellisesti tarkasteltuna sähköpotkulautojen käyttö kasvoi erityisesti vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla, kun vertailujaksolla puhjennut koronapandemia verotti liikkumista.

Vuonna 2021 eniten matkoja tehtiin absoluuttisesti isommissa kaupungeissa eli Helsingissä (4,5 miljoonaa matkaa), Tampereella (2,2 miljoonaa matkaa) ja Turussa (2,2 miljoonaa matkaa). Tiiviin kaupunkirakenteen, kaupungin laajan vaikutusalueen sekä asukasmäärän lisäksi tähän yhtenä syynä on myös se, että saman palvelutarjoajan palveluita voi käyttää samalla apilla riippumatta kaupungin sijainnista. Muutamissa pienemmissä kaupungeissa matkailijoiden suhteellisesti merkittävä määrä todennäköisesti näkyy myös käyttäjämäärissä. 

Sähköpotkulautapalveluidenmarkkinat kasvavat vauhdilla 

Sähköpotkulautapalveluita tarjoavien yritysten liikevaihto oli vuonna 2021 noin 16,9 miljoonaa euroa eli liikevaihto kasvoi noin 100 % edellisvuoteen verrattuna. Palvelutarjonnan kasvu näkyi myös lisääntyneenä kilpailuna, jonka seurauksena matkan keskihinta tippui noin kolmanneksen vuoteen 2020 verrattuna. Vuonna 2021 yksi matka maksoi keskimäärin noin 1,50 euroa.

Tarjonnan lisääntymistä huolimatta sähköpotkulautapalveluiden markkinat ovat edelleen varsin keskittyneet. Markkinoiden keskittyneisyyttä kuvaava Herfindahlin indeksi oli vuonna 2020 yli 4500 ja vuonna 2021 vieläkin yli 3900. Tyypillisesti markkinoita, joiden indeksi on yli 1 800 pidetään keskittyneinä. Lisääntynyt tarjonta johti kuitenkin keskittyneisyyden pienenemiseen.