Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Sähköpotkulautailun liikenneturvallisuus

Sivulla esitetään tietoja sähköpotkulautailun onnettomuuksista ja turvallisuuden parantamisesta kirjallisuuslähteiden perusteella. Sivua päivitetään vähintään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Kevyistä sähköajoneuvoista ja kävelyä avustavista ja korvaavista sähköisistä liikkumisvälineistä (Ulkoinen linkki) tuli laillisia kulkuvälineitä tieliikenteessä 1.1.2016. Suuri enemmistö sähköpotkulaudoista on ajoneuvolain mukaisia kevyitä sähköajoneuvoja. Kevyen sähköajoneuvon teho on enintään 1 kW ja rakenteellinen nopeus enintään 25 kilometriä tunnissa. Kevyeksi sähköajoneuvoksi luettavalla sähköpotkulaudalla ajetaan pyöräilysääntöjen mukaan.

Sähköpotkulautojen vuokrauspalvelut ovat viime vuosina yleistyneet kaupungeissa Suomessa ja maailmalla. Kesällä 2019 yhteiskäyttöisiä sähköpotkulautoja vuokrattiin Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Vuonna 2022 sähköpotkulautoja vuokrataan jo monissa keskisuurissakin kaupungeissa, kuten Kajaanissa, Kokkolassa, Raumalla ja Hyvinkäällä. 

Tutkittu tieto sähköpotkulautojen onnettomuuksista Suomessa perustuu yksittäisten sairaaloiden tiedonkeruuseen, koska sähköpotkulautaonnettomuuksia ei toistaiseksi erotella omalla ajoneuvokoodillaan poliisin tietoihin perustuvissa onnettomuustilastoissa eikä sairaanhoidon hoitoilmoitusjärjestelmässä. 30.5.-7.11.2019 Töölön sairaalassa Helsingissä hoidettiin 74 sähköpotkulaudalla loukkaantunutta potilasta. Meilahden yhteispäivystyksessä Helsingissä hoidettiin 1.5.-21.6.2021 välisenä aikana 143 sähköpotkulautaonnettomuudessa loukkaantunutta. Vertailuksi loukkaantuneita pyöräilijöitä oli samana aikana 72 henkilöä. Tampereen yliopistollisen sairaalan ensiavussa kävi 331 sähköpotkulautailijaa kahdessa vuodessa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri teki tutkimuksen Haartmanin, Malmin ja Töölön sairaaloissa vuonna 2021 hoidetuista sähköpotkulautailijoista, joita oli tutkimusaineistossa 446 henkilöä.

Arviot ja tutkimustulokset sähköpotkulautailun onnettomuusriskistä vaihtelevat suuresti. ITF (2020) kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen mukaan sähköpotkulautailijoita kuolee noin yksi henkilö kymmentä miljoonaa matkaa kohti, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin polkupyöräilyssä. Ensiapupotilaiksi joutuu saman lähteen mukaan noin 90-250 sähköpotkulautailijaa miljoonaa sähköpotkulaudalla ajettua matkaa kohti. Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkimuksessa ensiapua vaatineita loukkaantumisia oli 180 kappaletta miljoonaa sähköpotkulaudan käyttökertaa kohti, ja niistä 59 loukkaantumista oli vakavia.

Yleisin onnettomuustyyppi on sähköpotkulautailijan kaatuminen, johon ei liity muita osapuolia. Yleisimpiä vammoja ovat pään alueen vammat ja raajojen murtumat. Onnettomuuksista suuri osa tapahtuu yöllä ja onnettomuuden uhri on usein päihtynyt.  Esimerkiksi Töölön sairaalassa vuonna 2019 hoidetuista loukkaantumisista 30-40 % tapahtui klo 23-05 vuonna 2019. Vuonna 2019 Turussa 74 % sähköpotkulaudalla loukkaantuneista päävammapotilaista loukkaantui yöaikaan ja 91 % oli päihtyneitä. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2019-2020 hoidetuista onnettomuuksista 44 % tapahtui yöaikaan. HUSin vuoden 2021 tutkimuksen vammoista 257 oli lieviä, 155 keskivaikeita, 30 vaikeita sekä kolme hyvin vaikeaa ja yksi erittäin vaikea vamma. Tässä tutkimuksessa sähköpotkulaudalla loukkaantuneista 446 henkilöstä 53:lle (12 %) tehtiin leikkaus. 

Ulkomaisissa tutkimuksissa loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet ovat olleet ominaisuuksiltaan samantapaisia kuin Suomessa. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan sähköpotkualautailijoiden liikennekuolemat  olivat usein törmäyksiä moottoriajoneuvon kanssa (86% kuolemista) ja tapahtuivat yöaikaan (81 % kuolemista).

Liikenneturva selvitti kyselyillä suomalaisten kokemuksia sähköpotkulaudoista sekä sähköpotkulautoja koskevista liikennesäännöistä. Keväällä 2022 toteutettuun kyselyyn vastanneista vain 64 prosenttia tiesi, että sähköpotkulaudalla kuuluu ajaa pääsääntöisesti pyöräilyväylillä. Kevään kyselyssä joka neljäs vastaaja kertoi joutuneensa vaaratilanteeseen jalankulkijana sähköpotkulautailijan takia. Pyörällä vaaratilanteeseen joutumisesta kertoo 21 prosenttia vastanneista ja autolla taas 24 prosenttia.

Sähköpotkulautailun turvallisuuteen on pyritty vaikuttamaan käytön sääntelyllä ja rajoittamisella. Säännöt ja rajoitukset vaihtelevat maittain ja joissakin tapauksissa myös kaupungeittain. Yleisimpiä rajoituksia ovat vuokrattavien sähköpotkulautojen nopeuden, käyttöajan, käyttöalueen ja käyttäjien iän rajoittaminen. Esimerkiksi Helsingissä alkukesällä 2022 vuokrattavien sähköpotkulautojen nopeusrajoitus oli päivisin 20 kilometriä tunnissa, ja arkisin kello 00–05 välillä 15 kilometriä tunnissa. Viikonloppuöisin kello 00-05 vuokrattavat laudat olivat poissa käytöstä. Lisäksi Helsingissä laudan käyttäjiä kannustettiin pysäköimään laudat merkityille alueille. Edellä mainittujen rajoitusten lisäksi eräissä muissa maissa käytössä olevia rajoituksia ovat kypäräpakko, käyttäjiltä vaadittava koulutus, lautojen omistusmuodon rajoittaminen niin että vain vuokrattavat tai vain yksityiset laudat ovat sallittuja, ja lautojen määrän rajoittaminen alueella.

Vuosien 2022-2026 liikenneturvallisuusstrategiassa on useita sähköpotkulautailun turvallisuutta parantavia toimenpiteitä: Perustetaan mikroliikkumisen verkosto (Ulkoinen linkki) ajantasaisen tiedon keräämistä varten, onnettomuustilastoinnin kehittäminen, tiedotus- ja koulutusmateriaali mikroliikkumisesta, selvitys kaupunkien toimivallan lisäämisestä liikkumisen palvelun suhteen, selvitys pyöräilyn ja mikroliikkumisen promillerajasta, poliisille oikeus keskeyttää päihtyneen lautailijan ajo.

Sähköpotkulautojen pysäköintipaikka Helsingissä toukokuussa 2022
Sähköpotkulautojen pysäköintipaikka Helsingissä toukokuussa 2022.