Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Yhteentörmäykset rullattaessa kiitotielle tai kiitotieltä (GCOL)

Tilannekatsauksessa tarkastellaan yhteentörmäyksiä rullattaessa kiitotielle tai kiitotieltä. Tietoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tilakuva 2022

Viime vuonna raportoitiin 6 GCOL-tapausta, eli tilannetta jossa tapahtui törmäys ilma-aluksen rullatessa tai ilmarullatessa. Tyypillisesti aiempina vuosina on tapahtunut vain yksittäisiä tämän tyyppisiä tapauksia, joten tämä määrä riitti nostamaan tilanteen kaksinkertaiseksi pidemmän aikavälin keskiarvoon (2,6) verrattuna.

Kaupallisessa ilmakuljetuksessa tapahtui 2 tapausta. Toisessa tapauksessa liikennelentokoneen hinauksen aikana matkustajasilta jäi siirtämättä sivuun ja se osui koneeseen. Toisessa tapauksessa pienen liikelentokoneen potkuri osui asematason valotolppaan. Muissa tapauksissa oli kyse yleis- tai harrasteilmailukoneiden osumisista esteisiin rullauksen aikana. 

GCOL-tilanteisiin myötävaikuttavia tapaustyyppejä

GCOL-tilanteisiin mahdollisesti myötävaikuttavia ja seurattavia tapaustyyppejä ovat mm. lentokoneen työnnön tai rullauksen häirintä, puutteellinen asematason valvonta, maahuolinnan aikana tapahtuneet vahingot sekä FOD (Foreign Object Debris)-esineet liikennealueella ja asematasolla. Lisäksi seurataan asematason ja rullausteiden huonoon kuntoon liittyviä ilmoituksia.

Viime vuonna yllämainituista tapaustyypeistä kasvua pidemmän aikavälin keskiarvoon verrattuna oli asematason puutteelliseen valvontaan liittyvissä tapauksissa sekä lentokoneen työnnön tai rullauksen häirinnöissä sekä asematason ja rullausteiden kuntoon liittyvissä ilmoituksissa.

Asematason puutteellisen valvontaan liittyvät tapaukset olivat tilanteita, joissa matkustajat pääsivät liikkumaan määriteltyjen liikkuma-alueiden ulkopuolella tai ilman vaadittavaa valvontaa. Riskinä on esimerkiksi matkustajan loukkaantuminen, joskin tällaisilta tilanteilta on onneksi vältytty. Tyypillinen tapahtumapaikka oli Helsinki-Vantaa. Näitä tapauksia oli viime vuonna Suomessa 54 kappaletta. Määrä oli noin kaksinkertainen vuosien 2013-2021 keskiarvoon verrattuna. Liikenteen lisääntyminen koronan jälkeen lienee myötävaikuttanut tapausmäärän kasvuun. 

Lentokoneiden työnnön ja rullauksen häirinnät tapahtuivat myös pääosin Helsinki-Vantaalla. Määrä kasvoi selvästi parista edellisestä koronavuodesta, ja päätyi pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolelle. Myös näiden tapauksien kasvuun myötävaikuttaa kasvanut liikennemäärä. Tyypillisesti esimerkiksi bussi tai muu ajoneuvo ajoi ilma-aluksen takaa ja työntö piti pysäyttää. Tällaiset tilanteet voivat edesauttaa törmäyksien tapahtumista.

Asematason ja rullausteiden kuntoon liittyvät ilmoitukset sijoittuivat lähes kaikki talvikuukausille. Näissäkin tapahtumapaikkana oli useimmiten Helsinki-Vantaa. Määrä oli n. kolminkertainen vuosien 2013-2021 keskiarvoon verrattuna. Ilmoituksissa useimmiten todettiin lentoaseman asematason tai seisontapaikan olevan liukas. Rullausteiden liukkaus oli toinen tapausten aihe.
Liukkaat asematasot luonnollisesti hankaloittavat koneiden liikkumista ja lisäävät törmäysten riskiä. Matkustajien kannalta liukkaat kulkuväylät voivat lisätä liukastumisen riskiä. Traficom kiinnitti vuoden alussa liukkausilmoitusten suureen määrään huomiota ja pyysi Helsinki-Vantaan lentoasemalta selvitystä ilmoituksiin johtaneista tekijöistä sekä suunnitelluista korjaustoimenpiteistä.