Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Liikenne satamissa

Tilannekuvassa on esitetty satamien kuljetus- ja matkustajamääriä, niiden arvioitua kehitystä sekä koronan vaikutuksia. Liikenteen tilannekuvaa satamissa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikenneverkon strategista tilannekuvaa.

Satamien tavaraliikennemäärät

Ulkomaan meriliikenne

ULKOMAAN MERILIIKENTEEN KULJETUKSET VUOSINA 2019–2021 JA VUONNA 2022 VALTAKUNNALLISESTI

Vienti5146
Tuonti4649
Yhteensä9795

Kotimaan vesiliikenne

KOTIMAAN VESILIIKENTEEN KULJETUKSET VUOSINA 2019–2021 JA VUONNA 2022 VALTAKUNNALLISESTI

Vienti7,45,9
Tuonti7,45,9
Yhteensä7,45,9

Tavaraliikenne yhteensä

TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ VUOSINA 2019-2021 JA 2022 VALTAKUNNALLISESTI

Vienti5952
Tuonti5355
Yhteensä 112107

TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ VUONNA 2022 VUOSINA 2019-2021 SATAMITTAIN (milj. tonnia)

Suomen kartalla tavaraliikenne satamittain vuosina 2019-2021. Suurimmat satamat Sköldvik, Helsinki ja Kotkahamina.

Ulkomaan meriliikenteen ennuste vuodelle 2060 sekä muutos vuoteen 2021 verrattuna

Valtakunnallisissa liikenne-ennusteissa (2022) on tehty ennuste ulkomaan meriliikenteen kuljetusten kasvusta vuoteen 2060 mennessä. Liikenne-ennusteet ovat perusennusteita, jotka kuvaavat sitä, mihin kehitys johtaa nykyisillä toimenpiteillä. Niissä ei ole huomioitu sellaisia poliittisia ohjauskeinoja, väyläinvestointeja tai muita toimenpiteitä, joista ei ole tehty päätöksiä. Ennusteen mukaan kokonaisvienti on vuonna 2060 noin 45 miljoonaa tonnia, mikä on noin 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Vastaavasti kokonaistuonti on ennusteen mukaan vuonna 2060 noin 52 miljoonaa tonnia, mikä on noin 19 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Liikenne-ennusteiden lähtökohdissa on merkittäviä epävarmuustekijöitä toimintaympäristössä tapahtuneiden suurten muutosten takia. Valtakunnallisia liikenne-ennusteita ollaan päivittämässä ja tulokset julkaistaan vuonna 2024.

Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä

MATKUSTAJALIIKENNE SUOMEN JA ULKOMAIDEN VÄLILLÄ VUOSINA 2017–2019 JA VUONNA 2022 VALTAKUNNALLISESTI

Yhteensä19 120 00012 770 000
Saapuneet9 610 0006 410 000
Lähteneet9 510 0006 350 000
Risteilijät1 076 000343 000
Kaaviossa matkustajaliikenne suomen ja ulkomaiden välillä vuosian 2012 - 2022
Kuva: Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 2012–2022 (Lähde: Tilastokeskus)

MATKUSTAJALIIKENNE SUOMEN JA ULKOMAIDEN VÄLILLÄ KESKIMÄÄRIN VUOSINA 2022-2022 SATAMITTAIN

Kuvassa Suomen kartalla Matkustajaliikenne suomen ja ulkomaiden välillä keskimäärin vuosina 2022-2022 satamittain

MATKUSTAJALIIKENNE SUOMEN JA ULKOMAIDEN VÄLILLÄ VUONNA 2022

Kuvassa Suomen kartalla matkustajaliikenne suomen ja ulkomaiden välillä vuonna 2022. Suurimmat satamat ovat Helsinki, Turku ja Maarianhamina.

Matkustajaliikenteen kehittymisestä ei ole saatavilla valtakunnallisia liikenne-ennusteita.

Satamien tavaraliikennemäärät – Saimaan satamat

Vuonna 2020 koronapandemian aikana Saimaan merkittävimpien satamien tavaraliikenteen määrät kasvoivat yhteensä yli 10 prosenttia. Vuonna 2021 kasvu jatkui noin 8 prosentilla, mutta vuonna 2022 etenkin Saimaan kanavan liikenteen loppumisen takia Saimaan satamien tavaraliikenteen määrät olivat voin noin 60 % vuoden 2021 määristä. Saimaan kanavan ylläpito jatkuu normaalisti, mutta liikenteen mahdollisesta paluusta ei tällä hetkellä ole tietoa. Sisävesiliikenteen kehittymisnäkymistä ei ole saatavilla valtakunnallisia liikenne-ennusteita.

Tavaraliikenteen määrä satamittain

Imatra500 000179 000
Joensuu290 000158 000
Joutseno240 000130 000
Kitee21 00041 000
Kuopio92 000145 000
Lappeenranta510 000399 000
Savonlinna25 000800
Siilinjärvi190 0004 000
Varkaus160 000162 000

Lisätietoja satamista löytyy kohdasta "Satamien tilannekuva " sekä "Liikenteen palvelujen tilannekuvan" tavaraliikenne -osiosta.