Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Ajo- ja teoriakoetilastot

Tilasto sisältää tiedot suoritetuista ajo- ja teoriakokeista. Tietoja päivitetään kuukausittain. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Ajokokeet

Kuljettajantutkinnon ajokokeen tavoitteena on varmistua siitä, että ajokorttia suorittava osaa toimia vastuullisena kuljettajana, ottaen huomioon turvallisuuden, sosiaalisuuden ja ekologisuuden. Ajokorttia suorittavan on kyettävä tunnistamaan vaaratekijöitä, arvioimaan riskejä sekä omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia liikenneturvallisuudelle.

Teoriakokeet

Teoriakokeen tarkoituksena on varmistaa, että ajokorttia suorittavalla on riittävät tiedot ja osaaminen, jotta hän voisi toimia vastuullisena kuljettajana. Koe suoritetaan tablet-tietokoneella kuljettajantutkintoja vastaanottavassa palvelupisteessä. Hyväksytty teoriakoe on voimassa yhden vuoden. Teoriakokeeseen voi osallistua kuukautta ennen säädetyn ikävaatimuksen täyttymistä, mikäli kuljettajantutkinnon suorittamiseksi vaaditaan myös ajokoe tai teoriakoetta ei suoriteta ikäpoikkeusluvalla.

Ladattavat liitetiedostot

Ajo- ja teoriakokeet tilastoidaan kuljettajatutkinnon vastaanottopaikoittain ja autokoulu- ja toimijakohtaisesti. Tiedot tilastossa kertovat, minkä autokoulun tai muun toimijan opetukseen kokeen suorittaneet ovat osallistuneet. Mikäli toimija on käyttänyt useampaa tutkinnon vastaanottopaikkaa, näkyvät toimijan ajo- ja teoriakokeet useamman vastaanottopaikan kohdalla. Autokoulukohtaiset koemäärät eivät kerro autokoulun oppilasmäärää, koska autokouluilla on myös muita asiakkaita.

AJOKOKEET

Suoritetut ajokokeet vuonna 2023 opetustavan, iän ja sukupuolen mukaan ajokorttiluokittain (Ulkoinen linkki)

Kaikki suoritetut ajokokeet vuonna 2023 maakunnan ja opetustavan mukaan (Ulkoinen linkki)

Ajokokeen 1. yrityskerran hyväksymisprosentti vuonna 2023 ajokorttiluokan ja opetustavan mukaan (Ulkoinen linkki)

Kaikki suoritetut ajokokeet sekä B-luokan ajokokeet vuonna 2023 autokouluittain (Ulkoinen linkki)

Kaikki suoritetut ajokokeet sekä B-luokan ajokokeet vuonna 2023 ajovarman toimipisteen ja autokoulun mukaan (Ulkoinen linkki)

TEORIAKOKEET

Suoritetut teoriakokeet vuonna 2023 opetustavan, iän ja sukupuolen mukaan ajokorttiluokittain (Ulkoinen linkki)

Kaikki suoritetut teoriakokeet vuonna 2023 maakunnan ja opetustavan mukaan (Ulkoinen linkki)

Teoriakokeen 1. yrityskerran hyväksymisprosentti vuonna 2023 ajokorttiluokan ja opetustavan mukaan (Ulkoinen linkki)

Kaikki suoritetut teoriakokeet sekä B-luokan teoriakokeet vuonna 2023 autokouluittain (Ulkoinen linkki)

Kaikki suoritetut teoriakokeet sekä B-luokan teoriakokeet vuonna 2023 ajovarman toimipisteen ja autokoulun mukaan (Ulkoinen linkki)

 

Hyväksytyt ajokokeet luokissa A, B ja C vuosina 2000-2022

Sähköinen asiointi

Ilmainen