Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Meny

Tillgång till fast bredband

Statistiken innehåller uppgifter om andelen hushåll som har tillgång till fasta bredbandsabonnemang. Uppgifterna uppdateras en gång om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Ett fast bredband på minst 100 Mbit/s genomförs i allmänhet med hjälp av optisk fiber eller kabelmodem. Fördelen med det fasta bredbandet är driftsäkerhet: vädret, terränghinder eller nätets belastning har inte någon stor inverkan på internets funktion.

(https://kartat-tieto.traficom.fi/iframe/KiinteanLaajakaistanSaatavuusKuntakohtainen?getGeoms=true&langID=sv)

Förklaringar

Uppgifterna om tillgång till bredband i det fasta nätet samlas i princip in per byggnad, vilket betyder att överlappande nät kan beaktas i beräkningen. Hushållens tillgång kan också anses representera företagens tillgång, även om den till vissa delar kan vara större. Tillgången omfattar hushåll: 

1. som har ett abonnemang i användning eller kan kopplas för användning utan utbyggnad av nätet (t.ex. färdigbyggd och avslutad huskabel). ELLER 

2. där nätet är byggt i närheten av kunden (t.ex. vid tomtgränsen) eller där kunden skulle kunna få abonnemanget inom motsvarande tid och till motsvarande pris.

Varje tillgängligt abonnemang placeras i en hastighetsklass i enlighet med dataöverföringsförbindelsens maxhastighet (variationsintervallets övre gräns) som uppges till slutkunderna i marknadsföringen.

Hushåll är en lägenhet som används för stadigvarande boende.

Download-hastighet betyder den hastighet med vilken data överförs från nätet till användaren (download-hastighet, dvs. inkommande dataöverföringshastighet).

Definitionerna i statistik som gäller kommunikationstjänster