Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Gå till sökfunktionen
På denna webbplats kommer vi under åren 2021–2023 att bygga upp en informationshelhet om trafik, transport och kommunikation. Ta del av den mångsidiga statistik- och lägesbildsinformationen.

TRANSPORTSTATISTIK

Läs om transportsystemsanalysen

Analysen ger en helhetsbild av transportsystemet i Finland på en strategisk nivå. Den omfattar alla de viktigaste delarna av transportsystemet och en uppsättning indikatorer för uppföljning av målen i den riksomfattande planen Trafik 12. Uppsättningen inkluderar viktiga indikatorer som beskriver läget för transportsystemet. Analysen har uppdaterats den 8 juni 2022 och samtidigt har information om det världspolitiska lägets konsekvenser fogats till analysen.

Traficom

I Finland finns 10 aktörer som hyr ut elsparkcyklar och cyklarna används redan i 40 kommuner. I Finland gjorde man år 2021 över 11 miljoner resor med elsparkcyklar och antalet reskilometer uppgick ...

Traficom

Enligt förhandsstatistik omkom 23 människor i sjötrafiken i januari–augusti. Största delen av de omkomna är män i övre medelåldern. Användning av räddningsväst skulle ge värdefull tilläggstid för a...

Traficom

En konsumentundersökning som Transport- och kommunikationsverket Traficom har låtit genomföra visar att majoriteten av konsumenterna obehindrat kan sköta sina dagliga digitala ärenden. Det finns in...

Traficom

Transport- och kommunikationsverket Traficom öppnar djupdata i en tjänst som består av själva nedladdningstjänsten och av en indextjänst som beskriver materialets täckning. Materialen kan visualise...