Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Gå till sökfunktionen

Läs om transportsystemsanalysen

Analysen ger en helhetsbild av transportsystemet i Finland på en strategisk nivå. Den omfattar alla de viktigaste delarna av transportsystemet och en uppsättning indikatorer för uppföljning av målen i den riksomfattande planen Trafik 12. Uppsättningen inkluderar viktiga indikatorer som beskriver läget för transportsystemet. Analysen har uppdaterats den 8 juni 2022 och samtidigt har information om det världspolitiska lägets konsekvenser fogats till analysen.

Traficom

I slutet av 2022 hade över hälften av alla hushåll i Finland tillgång till förbindelser med optisk fiber. 65 procent av hushållen hade tillgång till anslutningar med en nedströmshastighet på minst ...

Traficom

Efter att taxibilars skyldighet att återvända till sin stationsplats efter skjutsen upphävdes 2018 har taxiföretag fritt kunnat definiera sina egna verksamhetsområden och -tider. Taxitjänsterna pla...

Traficom

Mängden data i Finlands mobilnät ökar fortfarande betydligt. Tillgången till det snabba 5G-nätet blev allt bättre. Transport- och kommunikationsverket Traficom offentliggör regelbundet uppgifter om...

Traficom

Utifrån de avgiftsuppgifter som samlats in vid uppföljningen av taximarknaden har prisnivån på taxiresor hållit sig på ungefär samma nivå jämfört med när priserna avreglerades 2018. I Nyland har pr...