Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Gå till sökfunktionen
På denna webbplats kommer vi under åren 2021–2023 att bygga upp en informationshelhet om trafik, transport och kommunikation. Ta del av den mångsidiga statistik- och lägesbildsinformationen.

TRANSPORTSTATISTIK

Läs om transportsystemsanalysen

Analysen ger en helhetsbild av transportsystemet i Finland på en strategisk nivå. Den omfattar alla de viktigaste delarna av transportsystemet och en uppsättning indikatorer för uppföljning av målen i den riksomfattande planen Trafik 12. Uppsättningen inkluderar viktiga indikatorer som beskriver läget för transportsystemet. Analysen har uppdaterats den 8 juni 2022 och samtidigt har information om det världspolitiska lägets konsekvenser fogats till analysen.

Traficom

År 2022 gjordes 4 589 första registreringar av vattenfarkoster. Det framgår av Transport- och kommunikationsverket Traficoms statistik. Antalet första registreringar minskade med 11 procent jämfört...

Traficom

Användningen av stadscyklar, elsparkcyklar och bilar i gemensamt bruk har ökat i Finland under de senaste åren och tjänster erbjuds på allt flera orter. Man rör sig redan nu mer med elsparkcyklar ä...

Traficom

I Finland finns 10 aktörer som hyr ut elsparkcyklar och cyklarna används redan i 40 kommuner. I Finland gjorde man år 2021 över 11 miljoner resor med elsparkcyklar och antalet reskilometer uppgick ...

Traficom

Enligt förhandsstatistik omkom 23 människor i sjötrafiken i januari–augusti. Största delen av de omkomna är män i övre medelåldern. Användning av räddningsväst skulle ge värdefull tilläggstid för a...