Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Meny

Traficom Förstasidan

Ta del av statistiken över kommunikationstjänster och kommunikationsnät

Innehållen om kommunikationstjänster och -nät

Läs om transportsystemsanalysen

Analysen ger en helhetsbild av transportsystemet i Finland på en strategisk nivå. Den omfattar alla de viktigaste delarna av transportsystemet och en uppsättning indikatorer för uppföljning av målen i den riksomfattande planen Trafik 12. Uppsättningen inkluderar viktiga indikatorer som beskriver läget för transportsystemet. Analysen uppdateras ständigt och omfattar bl.a. information om effekterna av den världspolitiska situationen.

Traficom

Uppdateringen av den riksomfattande trafiksystemplanen, Trafik 12-planen, har börjat under ledning av kommunikationsministeriet. En central del för beredningens kunskapsunderlag är den strategiska ...

Traficom

Enligt den preliminära statistiken omkom 22 personer i Finland när de var ute med båten under januari–augusti. Majoriteten av de omkomna var män som passerat medelåldern. Med omsorgsfullt höstunder...

Traficom

Syftet med regionflyg som fått statligt stöd har varit att återhämta marknadsmässiga reguljärflyg efter coronapandemin som minskade efterfrågan avsevärt. Återhämtningen har skett ganska långsamt oc...

Traficom

Säkerhetssituationen på Finlands järnvägar förblev god även 2022. Passagerarnas säkerhet bevarades på en utmärkt nivå och antalet plankorsningsolyckor var det lägsta någonsin under den period på 70...