Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Meny

Statistik över olyckor i sjötrafiken

Statistik över olyckor i sjötrafiken omfattar olyckor inom handelssjöfarten och fritidsbåtfarten inom Finlands territorialvatten och i internationella farvatten i deras närhet. I statistiken ingår också olyckor med finska fartyg som skett utomlands och som Traficom fått vetskap om. Uppgifterna uppdateras en gång om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Enligt statistiken över olyckor inom fritidsbåtlivet omkom det sammanlagt 34 personer år 2023, vilket är 7 personer fler än året innan.

År 2023 omkom 34 personer i fritidsbåtsolyckor, varav 32 var män och två var kvinnor.
Antal omkomna i olyckor inom fritidsbåtlivet 2023
399 personer har dött i båtolyckor mellan 2014 och 2023.
Antal omkomna i olyckor inom fritidsbåtlivet 2014-2023

STATISTIKEN ÖVER OLYCKOR I SJÖTRAFIKEN PRODUCERAS AV FLERA AKTÖRER

De aktörer som arbetar inom området för sjötrafiksäkerhet producerar statistik över sin egen verksamhet som delvis även tangerar sjötrafikolyckor. Sådan statistik produceras av till exempel Gränsbevakningsväsendet över dess sjöräddningsprestationer, av Finlands Sjöräddningssällskap över de uppdrag som dess lokala föreningar utfört och av räddningsväsendet som en del av dess egen statistikföring av uppdrag. Därtill publicerar Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund utifrån pressuppgifter statistik över antalet drunknade, där ett av klassificeringskriterierna är personer som drunknat i sjötrafiken. Statistik med fokus enbart på sjötrafiken och som sammanställer material från de viktigaste aktörerna har inte varit tillgänglig tidigare.

Obs! Från och med år 2021 publiceras statistiken över olyckor i sjötrafiken endast i Traficoms statistikdatabas.

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri