Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Gå till sökfunktionen

Genomförande av ljud- och textningstjänster

Statistiken visar hur skyldigheterna i fråga om ljud- och textningstjänster i tv-program uppfylls. Uppgifterna samlas in en gång om året från de tv-aktörer som övervakas. För produktionen av informationen ansvarar Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Ljud- och textningstjänsten ska införas i en viss andel av varje kanals programutbud och kvoterna beräknas som andelar av det årliga antalet programtimmar på kanalerna. Tillsyn och statistik började också gälla beställ-tv-tjänster från och med början av 2021.

Genomförande av ljud- och textningstjänster 2021

Skyldigheten att tillhandahålla ljud- och textningstjänst gäller alla YLEs TV-kanaler samt kanalerna MTV3 och Nelonen och motsvarande kanaler i företagets beställ-tv tjänster. YLE ska genomföra ljud- och textningstjänsten i alla de programtimmar som omfattas av skyldigheten. MTV3 och Nelonen ska genomföra ljud- och textningstjänsten i 75 procent av de programtimmar som omfattas av skyldigheten. För beställ-tv tjänster ska andelen vara minst 30 % av de programtimmar skyldigheten gäller. 

För ljudtjänsten gäller denna skyldighet översättningstextade program på främmande språk. Textningsskyldigheten gäller finsk- eller svenskspråkiga program. Ingendera av skyldigheterna gäller sådana musikföreställningar och sportprogram som sänds i direktsändning.

Av ljud- och textningstjänstens andelar kan en tredjedel av programtimmarna läggas i en beställ-tv som tillhandahålls av en utövare av televisionsverksamhet. Samma programtimmar som har godkänts för tv-sändningsskyldigheten kan inte utnyttjas för att fullgöra den 30-procentiga skyldigheten för beställ-tv tjänsten. I fråga om direktsändningar på tv kan textningstjänsten levereras i samband med en reprissändning. Den repris till vilken textning fogats ska sändas på en för allmänheten ändamålsenlig sändningstid inom ett dygn efter direktsändningen.

Tabell om LJUD- OCH TEXTNINGSTJÄNSTER
Tabell om LJUD- OCH TEXTNINGSTJÄNSTER

Förklaringar

Vid beräkningen av andelen textningstjänsten räknas till programtimmarna program på finska och svenska med undantag av sådana musikföreställningar och sportprogram som sänds i direktsändning.

Vid beräkningen av ljudtjänstens andel räknas till programtimmarna andra program än program på finska och svenska med undantag av sådana musikföreställningar och sportprogram som sänds i direktsändning.