Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Meny

Bredbandsnätets kvalitetsmätningar

Statistiken omfattar resultat från bredbandsnätets kvalitetsmätningar som användare av Traficoms tjänst Bitmätaren.fi har gjort sedan maj 2023. Statistiken uppdateras fyra gånger per år. Trafikledsverket ansvarar för att producera informationen

Beakta om statistik

Det är inte möjligt att direkt jämföra resultaten på sidorna med resultaten för förbindelser för det fasta nätet och mobilnätet sinsemellan.

Statistiken omfattar de mätningar där mätningen av nedladdningshastigheten (download) lyckades. För de mätningar som gjorts med mobilapplikation i mobilnätet omfattar statistiken förutom den nämnda begränsningen också bara de mätningar där nätets teknologi (2G, 3G, 4G, 5G) har identifierats och den geografiska informationen kunnat samlas in. För de mätningar som gjorts med mobilapplikation via wifi-nätet eller med tjänstens webbläsarversion finns dessa uppgifter inte tillgängliga utan för dem gäller endast det först nämnda villkoret.

Bredbandsanslutningens nedladdningshastighet, uppladdningshastighet och fördröjning berättar om kvaliteten på anslutningen. Om nedladdningshastigheten är långsam kan anslutningen upplevas som dålig, speciellt vid skötseln av dagliga ärenden. För vissa ärenden, såsom vid användningen av molntjänster eller nätspelandet, är uppladdningshastighet och fördröjning också väsentliga.

I abonnemangsavtal för fasta bredbandsanslutningar anges för användaren den lovade lägsta, den lovade normalt tillgängliga och den lovade maximala hastigheten. Den normalt tillgängliga hastigheten är den hastighet som användaren antar att få mestadels under dagen. I avtalet om mobilt bredband ska man ange den uppskattade maxhastigheten men för dessa abonnemang anges oftast också andra hastigheter, t.ex. lägsta hastighet.

I fråga om fasta förbindelser påverkas kvaliteten på tjänsten bland annat av huruvida man använder anslutningen direkt med kabel eller via wifi-nätet samt vilka andra program eller tjänster den för mätningen använda utrustningen utför samtidigt. Kvaliteten på mobilnätets anslutning påverkas förutom av de program och tjänster som används samtidigt i samma enhet också bland annat av avståndet från basstationen, naturhinder eller hinder för den bebyggda miljön som finns mellan användningsplatsen och basstationen och speciellt antalet andra användare som samtidigt använder samma nät inom samma område, eftersom mobilnätets kapacitet fördelas bland alla användare.

Vem som helst kan mäta kvaliteten på sin egen anslutning med Traficoms tjänst Bitmätaren.fi. Statistik på denna sida baserar sig på det crowdsourcingsmaterial som tjänsten Bitjätaren.fi ger Traficom. I figurerna anges resultaten från tjänsten Bitmätaren.fi per version av tjänsten, dvs. resultaten från mätningar som utförts både med webbläsarapplikationen och med mobilapplikationen. Mätningar med webbläsarapplikationer kan ha utförts i mobilnätet, genom fast förbindelse eller i wifi-nätet. Information om använd nätteknologi finns tillgänglig för de mätningar som utförts med mobilapplikation.

I tabellen nedan finns samlade genomsnittliga nyckeltal för mätningar med olika webbläsarversioner för tjänsten Bitmätaren.fi.

Resultat från perioden 24.5.2023-29.2.2024

Det totala antalet mätningar med tjänsten Bitmätaren.fi1 193 962
  Median nedladdningshastighet Mbit/sMedian uppladdningshastighet Mbit/sAntal mätningar
Mätningar som utförts med mobilapplikation i 4G-nätet

57

11

111 824

Mätningar som utförts med mobilapplikation i 5G-nätet

139

16

25 082

Mätningar som utförts med mobilapplikation i wifi-näten

54

24

301 412

Mätningar som utförts med webbläsarversion i mobilnätet och fast bredband

56

21

661 264

Förklarningar

Bitmätaren.fi-  är en avgiftsfri tjänst för alla som vill mäta hastigheten och kvaliteten på internetanslutningar. Bekanta dig med tjänsten. Bekanta dig med tjänsten (Extern länk).

Nedladdningshastighet betyder den hastighet med vilken informationen överförs från nätet till användaren (download-hastighet, dvs. hastighet för inkommande trafik).

Uppladdningshastighet betyder den hastighet med vilken informationen överförs från användaren till nätet (upload-hastighet, dvs. hastighet för utgående trafik).

Webbläsarversion betyder det mätverktyg som finns på webbplatsen Bitmätaren.fi. Denna version av tjänsten kan användas för mätning av mobilnätet, wifi-nätet och det fasta bredbandsnätet med vilken apparat som helst. För de mätningar som utförts med webbläsarversionen finns inte information om vilken förbindelseteknik som använts.

Mobilapplikation - 4G-nät omfattar de mätningar som utförts med mobilapplikationsversionen av tjänsten Bitmätaren.fi och den använda nätteknologin har varit 4G-nätet. Här beräknas också de mätningar där 5G-nätet har varit tillgängligt men apparaten har optimerat användningen av nätet och använt 4G-nätet.

Mobilapplikation - 5G-nät omfattar de mätningar som utförts med mobilapplikationsversionen av tjänsten Bitmätaren.fi och den använda nätteknologin har varit 5G-nätet. Här beräknas 5G-nät som utnyttjar 4G-nätet samt de nät som enbart består av 5G-nättekniken.

Mobilapplikation - wifi-nät omfattar de mätningar som utförts med mobilapplikationsversionen av tjänsten Bitmätaren.fi och mätningen har utförts med hjälp av wifi-nätet. Som bakgrund till wifi-nätet kan vara en fast förbindelse eller en mobilnätförbindelse men detta kan inte antas av mätuppgifterna.