Förstasidan: Tieto Traficom
Förstasidan: Tieto Traficom
Meny

Allt större andel apparater som kan ta emot HD-sändningar i hushållen

Statistiken beskriver hur apparater med HD-mottagare blir allt vanligare i hushåll med olika distributionsnät. Utredningen görs fyra gånger om året. Uppgifterna baserar sig på en utredning som Transport- och kommunikationsverket Traficom samt kommunikationsministeriet tillsammans har låtit göra.

Inom de närmaste åren övergår det markbundna tv-nätet till att enbart använda DVB-T2-sändningsteknik som möjliggör högupplösta, dvs. HD-sändningar. I kabel-tv-nätet har HD-sändningar varit tillgängliga redan för en längre tid. 
För att kunna ta emot tv-bild av högupplösningskvalitet behöver man en tv eller digitalbox som är försedd med HD-tuner. Som en del av övergången till DVB-T2 har Traficom och kommunikationsministeriet sedan 2015 utfört undersökningar om hur beredda finländska hushåll är för mottagning av HD-sändningar. Uppgifterna beskriver andelen av hushåll för varje sändningsnät som har åtminstone en tv-mottagare eller digitalbox som är kapabel att ta emot HD-sändningar.

Förklaringar

Markbundet tv-nät, marksänd distribution Sändning av tv-program via markbundet distributionsnät (terrestrial). Cirka hälften av de finländska tv-hushållen tar emot tv-sändningar via det markbundna tv-nätet som också är vanligt i fritidsbostäder. Sändningar av standardkvalitet distribueras med DVB-T-tekniken. DVB-T2-tekniken möjliggör också högupplösta HD-sändningar.

Digitalbox, digital adapter Digitalbox eller en adapter inbyggd i en digital tv. Distribution via markbundet nät, kabel-tv-nät och satellit-tv behöver olika digitalboxar eller adaptrar. DVB-T2 är lämplig för sändningar via det markbundna tv-nätet, DVB-C/MPEG 4 för sändningar via kabel-tv-nätet och DVB-S2-sändningar via satellit.

DVB-T2 Sändningsteknik som används i det markbundna tv-nätet och som också möjliggör HD-sändningar. Ersätter inom de närmaste åren DVB-T-tekniken som för närvarande används parallellt med DVB-T2. Kräver en DVB-T2-tuner i tv-apparaten eller i digitalboxen.

HD dvs. högupplösning High Definition dvs. högupplösning. Med HD avses en mycket bättre och skapare bild än digital-tv-bild i standardformat.

IPTV Förkortning som används för en bredbandsoperatörs tjänst när transmissionsvägen för tv-sändningar är ett bredbandsnät (IPTV).

Kabel-tv-nätet, kabeldistribution Sändning av tv-program via kabel-tv-nätet (cable). Cirka hälften av de finländska tv-hushållen tar emot tv-sändningar via kabel-tv-nätet. I kabel-tv-nätet sänds tv-program via DVB-C-tekniken.

Satellitsändningar, satellitdistribution Förmedling av tv-sändningar via satellit. Bara några procent av de finländska tv-hushållen tar emot tv-sändningar via satellit. Satellitdistribution är i allmänhet ett sätt som kompletterar mottagning av tv-sändningar via marksänd distribution och kabeldistribution. För distribution av HD-innehåll via satellit används DVB-S2-tekniken.

Tv-mätarpanelen Finnpanel Oy:s tv-mätarpanel omfattar cirka 1000 hushåll så att de representerar tv-hushållen i Finland. Panelhushållen utses på basis av brevenkäten TV-hushållen i Finland.

Definitionerna i statistik som gäller kommunikationstjänster