Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Yhteiskäyttöautojen tarjonta, käyttö ja markkinatilanne

Tilannekuvassa esitetään tietoa yhteiskäyttöautojen tarjonnasta, käytöstä ja markkinatilanteesta. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikennepalveluiden tilannekuvaa.

Yhteiskäyttöautolla tarkoitetaan autoa, jonka käytöstä maksetaan tietyllä minuutti- tai tuntihinnalla ja se on saatavilla myös muille käyttäjille. Käyttö voi olla kertaluontoista tai esimerkiksi kuukausitilaukseen perustuvaa. Käytöstä maksaminen sekä auton käytön aloitus ja lopetus tapahtuvat yleensä älypuhelinsovelluksen avulla. Ero perinteiseen auton vuokraamiseen on vuokraamistapahtuman itsenäisyys ilman fyysistä asiakaspalvelua ja toimipistettä sekä mahdollisuus hyvinkin spontaaniin ja lyhytaikaiseen käyttöön.

Sähköisten palvelujen kehittymisen myötä auton vuokraustapahtuman itsenäinen toteuttaminen on helpottunut ja vähäpäästöiseen liikenteeseen pyrkiminen on lisännyt kysyntää uusille liikkumismuodoille.

Osa yhteiskäyttöautoista on sijoitettuna ja käytettävissä vapaasti tietyn alueen rajoissa ja osa taas palautetaan takaisin aloituspisteeseen, esimerkiksi taloyhtiön parkkipaikalle. Yhteiskäyttöautot ovat usein pysäköitävissä veloituksetta asukaspysäköinnin alueilla, sekä erillisellä kilvellä osoitettaessa omille pysäköintipaikoilleen. Yhteiskäyttöauton noutopaikan sijainnilla on havaittu olevan merkittävä vaikutus yhteiskäyttöauton käyttöön. Yhteiskäyttöautopalveluja on tarjolla myös vertaisvuokraukseen perustuvalla toimintamallilla, jossa operaattori ei välitä omia autojaan, vaan toimii alustana. Myös Suomessa osa yhteiskäyttöautojen tarjonnasta perustuu yksityishenkilöiden auton vuokraamiseen eli yritys tarjoaa vartaisvuokrausalustan. Autojen vertaisvuokrausta tarjoavat myös internetin yksityiset markkinapaikat.

Yhteiskäyttöautot tehostavat liikennejärjestelmän resurssien käyttöä ja kaupunkitilaa voi vapautua muille toiminnoille, kun autoille tarvitaan vähemmän pysäköintitilaa. Yhteiskäyttöauton kustannukset ovat monille käyttäjille pienemmät kuin omistusauton. Kansainvälisten tutkimusten mukaan tärkeimpänä tekijänä yhteiskäyttöautojen käyttöön on nähty säästöt verrattuna oman auton omistamiseen. Lisäksi monet asiakastutkimukset ovat osoittaneet, että joukkoliikenteen käyttäjät kiinnostuvat autojen yhteiskäytöstä helpommin kuin vannoutuneet yksityisautoilijat.

Sähköisten yhteiskäyttöautojen on arvioitu voivan vähentää liikenteen päästöjä merkittävästi. Sähköisten yhteiskäyttöautojen yleistymisen edistämiseksi ITS Finland on teettänyt yhdessä ympäristöministeriön kanssa selvityksen sähköisten yhteiskäyttöautojen palveluketjuista osana liikenteen kiertotaloushanketta. Selvitys esittelee kolme erilaista palveluketjua, joilla kaupungit voivat edistää ja mahdollistaa sähköisten yhteiskäyttöautojen yleistymistä osana ilmastotavoitteisiin tähtääviä toimenpiteitä. Kolme ohjeistuksessa kuvattua palveluketjua ovat kaupungin työntekijöiden yhteiskäyttöautot, sähköiset yhteiskäyttöautot uudisrakentamisessa sekä kaikille avoimet sähköiset yhteiskäyttöautot.

Sähköisten yhteiskäyttöautojen ohjeistus kunnille (Ulkoinen linkki)

Tilannekuvan tiedot perustuvat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin keräämiin tietoihin yhteiskäyttöautojen tarjonnasta ja käytöstä kyseistä palvelua tarjoavilta yrityksiltä vuosilta 2020-2022. Jatkossa tiedot kerätään vuosittain kutakin raportointivuotta seuraavan huhtikuun aikana alkavassa tiedonkeruussa.

Yhteiskäyttöautojen tarjonta lisääntyi

Yhteiskäyttöautopalveluita on ollut olemassa jo noin 20 vuotta, mutta vasta viime vuosina niiden suosio on lisääntynyt huomattavasti. Ensimmäinen suomalainen autojen yhteiskäyttöpalvelu City Car Club perustettiin jo vuonna 1999.

Vuonna 2022 Suomessa toimi kyselyn perusteella 11 yhteiskäyttöautoja tarjoavaa yritystä. Vuoteen 2021 verrattuna yritysten määrä kasvoi neljällä. Nämä yritykset tarjosivat yhteiskäyttöautopalvelua 26 kunnassa. Noin 65 prosenttia yhteiskäyttöautoista oli tarjolla Uudellamaalla.

Vuonna 2022 Suomessa oli tarjolla noin 2 000 yhteiskäyttöautoa ja niiden määrä lisääntyi 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteiskäyttöisten sähköautojen määrä puolestaan kasvoi vuonna 2022 yli 80 prosenttia ja niitä oli tarjolla vuoden lopussa noin 380 kappaletta. Näin sähköautojen määrä kasvoi noin viidesosaan tarjolla olevista yhteiskäyttöautoista. Osa yrityksistä tarjoaa asiakkaiden käyttöön pelkästään sähköautoja.

Yhteiskäyttöautojen käyttö kasvoi

Yhteiskäyttöautopalveluita käyttävä asiakas on tyypillisesti 20-39 -vuotias mies. Palveluita käytti vuonna 2022 yli 56 000 asiakasta eli noin yhdeksän prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Sama henkilö eli asiakas voi käyttää useamman palveluntarjoajan palvelua.

Toisaalta vuokrausten määrä kasvoi yli 50 prosenttia ja oli melkein 174 000 vuokrausta. Näin vuokrausten määrä asiakasta ja yhteiskäyttöautoa kohden kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2022 yhtä yhteiskäyttöautoa vuokrattiin keskimäärin 87 kertaa.

Keskimääräinen vuokrauksen aikana ajettu matka puolestaan oli keskimäärin 105 kilometriä, jossa oli laskua edelliseen vuoteen verrattuna lähes 19 prosenttia. Myös matkan keskimääräinen kesto väheni edellisestä vuodesta, vaikka ajoneuvokilometrit kasvoivat. Tämän perusteella todennäköisesti lyhyet kaupungeissa ajettavat matkat ovat lisääntyneet

Vuokrausta käytettiin osana matkaketjua alle 20 prosentissa vuokrauksissa.

Yhteiskäyttöautojen suosituin myyntikanava oli palvelun oma sovellus

Yhteiskäyttöautopalvelujen myyntikanavat ovat palvelun oma sovellus ja verkkokauppa. Yleisimmin yhteiskäyttöautopalvelu otettiin vuonna 2022 käyttöön palvelun oman sovelluksen kautta, jonka kautta tehtiin noin 75 % kaikista vuokrauksista. Loput ostoista tehtiin verkkokaupan kautta.

Yhteiskäyttöpalveluita tarjoavien yritysten liikevaihto oli vuonna 2022 noin 10,5 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 40 prosenttia. Vuokrauksen keskimääräinen hinta vuokrausmäärän perusteella tarkasteltuna laski vuonna 2022 noin kahdeksan prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Näin laskettu keskihinnan muutos on kuitenkin vain suuntaa-antava arvio, sillä osa vuokrauksista on pitkän ajan tai matkan sisältäviä vuokrauksia, osa taas lyhyitä.