Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Yhteiskäyttöautojen tarjonta, käyttö ja markkinatilanne

Tilannekuvassa esitetään tietoa yhteiskäyttöautojen tarjonnasta, käytöstä ja markkinatilanteesta. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikennepalveluiden tilannekuvaa.

Yhteiskäyttöautolla tarkoitetaan autoa, jonka käytöstä maksetaan tietyllä minuutti- tai tuntihinnalla ja se on saatavilla myös muille käyttäjille. Käyttö voi olla kertaluontoista tai esimerkiksi kuukausitilaukseen perustuvaa. Käytöstä maksaminen sekä auton käytön aloitus ja lopetus tapahtuvat yleensä älypuhelinsovelluksen avulla. Ero perinteiseen auton vuokraamiseen on vuokraamistapahtuman itsenäisyys ilman fyysistä asiakaspalvelua ja toimipistettä sekä mahdollisuus hyvinkin spontaaniin ja lyhytaikaiseen käyttöön.

Sähköisten palvelujen kehittymisen myötä auton vuokraustapahtuman itsenäinen toteuttaminen on helpottunut ja vähäpäästöiseen liikenteeseen pyrkiminen on lisännyt kysyntää uusille liikkumismuodoille.

Osa yhteiskäyttöautoista on sijoitettuna ja käytettävissä vapaasti tietyn alueen rajoissa ja osa taas palautetaan takaisin aloituspisteeseen, esimerkiksi taloyhtiön parkkipaikalle. Yhteiskäyttöautot ovat usein pysäköitävissä veloituksetta asukaspysäköinnin alueilla, sekä erillisellä kilvellä osoitettaessa omille pysäköintipaikoilleen. Yhteiskäyttöauton noutopaikan sijainnilla on havaittu olevan merkittävä vaikutus yhteiskäyttöauton käyttöön. Yhteiskäyttöautopalveluja on tarjolla myös vertaisvuokraukseen perustuvalla toimintamallilla, jossa operaattori ei välitä omia autojaan, vaan toimii alustana. Myös Suomessa osa yhteiskäyttöautojen tarjonnasta perustuu yksityishenkilöiden auton vuokraamiseen eli yritys tarjoaa vartaisvuokrausalustan. Autojen vertaisvuokrausta tarjoavat myös internetin yksityiset markkinapaikat. 

Yhteiskäyttöautot tehostavat liikennejärjestelmän resurssien käyttöä ja kaupunkitilaa voi vapautua muille toiminnoille, kun autoille tarvitaan vähemmän pysäköintitilaa. Yhteiskäyttöauton kustannukset ovat monille käyttäjille pienemmät kuin omistusauton. Kansainvälisten tutkimusten mukaan tärkeimpänä tekijänä yhteiskäyttöautojen käyttöön on nähty säästöt verrattuna oman auton omistamiseen. Lisäksi monet asiakastutkimukset ovat osoittaneet, että joukkoliikenteen käyttäjät kiinnostuvat autojen yhteiskäytöstä helpommin kuin vannoutuneet yksityisautoilijat.

Sähköisten yhteiskäyttöautojen on arvioitu voivan vähentää liikenteen päästöjä merkittävästi. Sähköisten yhteiskäyttöautojen yleistymisen edistämiseksi ITS Finland on teettänyt yhdessä ympäristöministeriön kanssa selvityksen sähköisten yhteiskäyttöautojen palveluketjuista osana liikenteen kiertotaloushanketta. Selvitys esittelee kolme erilaista palveluketjua, joilla kaupungit voivat edistää ja mahdollistaa sähköisten yhteiskäyttöautojen yleistymistä osana ilmastotavoitteisiin tähtääviä toimenpiteitä. Kolme ohjeistuksessa kuvattua palveluketjua ovat kaupungin työntekijöiden yhteiskäyttöautot, sähköiset yhteiskäyttöautot uudisrakentamisessa sekä kaikille avoimet sähköiset yhteiskäyttöautot. 

Sähköisten yhteiskäyttöautojen ohjeistus kunnille (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on kerännyt tietoja yhteiskäyttöautojen tarjonnasta ja käytöstä kyseistä palvelua tarjoavilta yrityksiltä vuosilta 2020 ja 2021. Jatkossa tiedot kerätään vuosittain. Alla esitetyt analyysit perustuvat Traficomin alan toimijoille lähettämän kyselyn tietoihin, jotka eivät vielä ole kaikilta osin täysin kattavat.

Yhteiskäyttöautojen tarjonta lisääntyi

Yhteiskäyttöautopalveluita on ollut olemassa jo noin 20 vuotta, mutta vasta viime vuosina niiden suosio on lisääntynyt huomattavasti. Ensimmäinen suomalainen autojen yhteiskäyttöpalvelu City Car Club perustettiin jo vuonna 1999. 

Traficomin kyselyn perusteella Suomessa toimi vuonna 2021 seitsemän yhteiskäyttöautoja tarjoavaa yritystä. Vuoteen 2020 verrattuna yritysten määrä kasvoi yhdellä. Nämä yritykset tarjosivat yhteiskäyttöautopalvelua 23 kunnassa. Noin 65 prosenttia yhteiskäyttöautoista oli tarjolla Uudellamaalla.

Vuonna 2021 Suomessa oli tarjolla noin 1 800 yhteiskäyttöautoa ja niiden määrä lisääntyi yli 44 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteiskäyttöisten sähköautojen määrä puolestaan kasvoi vuonna 2021 lähes 170 prosenttia ja niitä oli tarjolla vuoden lopussa reilut 200 kappaletta. Näin sähköautojen määrä kasvoi yli kymmeneen prosenttiin tarjolla olevista yhteiskäyttöautoista. Osa yrityksistä tarjoaa asiakkaiden käyttöön pelkästään sähköautoja.

Yhteiskäyttöautojen käyttö kasvoi

Yhteiskäyttöautopalveluita käytti vuonna 2021 lähes 62 000 asiakasta, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli yli 35 prosenttia. Sama henkilö eli asiakas voi kuitenkin käyttää useamman palveluntarjoajan palvelua. Alle 20 prosenttia matkoista tehtiin osana matkaketjua.

Yhteiskäyttöautojen vuokrausten määrä kasvoi vuonna 2021 yli 90 prosenttia ja oli vajaat 115 000 vuokrausta. Myös vuokrausten määrä asiakasta ja yhteiskäyttöautoa kohden kasvoi. Vuonna 2021 yhtä yhteiskäyttöautoa vuokrattiin keskimäärin 63 kertaa. Keskimääräinen vuokrauksen aikana ajettu matka puolestaan oli keskimäärin 130 kilometriä, jossa oli laskua edelliseen vuoteen verrattuna lähes 24 prosenttia.

Yhteiskäyttöautojen suosituin myyntikanava oli palvelun oma sovellus

Yhteiskäyttöautopalvelujen myyntikanavat ovat palvelun oma sovellus ja verkkokauppa. Yleisimmin yhteiskäyttöautopalvelu otettiin vuonna 2021 käyttöön palvelun oman sovelluksen kautta. Sovelluksen kautta tehtiin yli 68 000 ostoa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen yli 250 prosenttia. Sovellus nousikin vuonna 2021 suosituimmaksi tavaksi hankkia yhteiskäyttöautopalvelu.

Yhteiskäyttöpalveluita tarjoavien yritysten liikevaihto oli vuonna 2021 lähes 8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen yli 60 prosenttia. Vuokrauksen keskimääräinen hinta vuokrausmäärän perusteella tarkasteltuna laski vuonna 2021 noin 15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Näin laskettu keskihinnan muutos on kuitenkin vain suuntaa-antava arvio, sillä osa vuokrauksista on pitkän ajan tai matkan sisältäviä vuokrauksia, osa taas lyhyitä.