Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Viestintäverkoissa siirretty tieto

Tilastossa on esitetty Suomessa sijaitsevissa matkaviestinverkoissa sekä kiinteissä verkoissa siirretty tiedonsiirtomäärä. Tiedot päivitetään kahdesti vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tilastoon tehdyt korjaukset

Vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon kiinteän verkon tiedonsiirtomäärä on kasvanut merkittävästi edelliseen verrattuna johtuen yritysten tarkentuneesta raportoinnista.

Tiedonsiirtomäärät

Tiedonsiirtomäärä asukasta kohden174 Gt/kk
Tiedonsiirtomäärä mobiiliverkossa asukasta kohden73 Gt/kk
Tiedonsiirtomäärä kiinteässä verkossa asukasta kohden 101 Gt/kk

Taulukon luvut kuvaavat ajanjaksoa 1.7.-31.12.2023

Selitteet

Matkaviestinverkon tiedonsiirtomäärä sisältää  kotimaisten matkaviestinverkon liittymien kautta lähetetyn ja niihin vastaanotetun pakettikytkentäisen dataliikenteen. Määrä sisältää siis sekä asiakkaiden lähettämän (uploaded) että itselleen vastaanottaman (downloaded) dataliikenteen, mutta ei roaming-liikennettä eikä M2M-liittymien tiedonsiirtoa. 

Kiinteän verkon tiedonsiirtomäärä sisältää kiinteän verkon liittymien kautta lähetetyn ja niihin vastaanotetun tiedonsiirron. Määrä sisältää siis sekä asiakkaiden lähettämän (uploaded) että itselleen vastaanottaman (downloaded) dataliikenteen.

Datamäärät lasketaan binäärijärjestelmän mukaisesti. Lukuihin lasketaan mukaan sekä kotitalous- että yritysasiakkaat.

Viestintäpalveluja koskevien tilastojen määritelmät