Vesiliikenneonnettomuustilasto

Vesiliikenneonnettomuustilasto sisältää Suomen aluevesillä sekä niiden läheisyydessä olevalla kansainvälisellä vesialueella tapahtuneet kauppamerenkulku- ja huviveneilyonnettomuudet. Tilastoissa on mukana myös Traficomin tietoon tulleet suomalaisille aluksille ulkomailla sattuneet onnettomuudet. Tietoja päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Vesiliikenneonnettomuustilastojen mukaan vuonna 2021 vesiliikenteessä kuoli 37 henkilöä, mikä oli 7 henkilöä enemmän kuin vuonna 2020.

Kuva 1: Huviveneilyonnettomuuksissa kuolleet vuonna 2021 (sukupuoli, ikäjakauma, alueet)
Yleisin onnettomuustyyppi, syy ja venetyyppi kuolemaan johtaneissa huviveneilyonnettomuuksissa vuonna 2021

Vesiliikenteen onnettomuustilastoja tuottaa useampi taho

Vesiliikenteen turvallisuuden alalla työskentelevät tahot tuottavat omasta toiminnastaan tilastoja, jotka osin sivuavat myös vesiliikenneonnettomuuksia. Tällaisia tilastoja tuottavat esimerkiksi Rajavartiolaitos omista meripelastussuoritteistaan sekä Suomen Meripelastusseura paikallisten yhdistystensä suorittamista tehtävistä sekä Pelastustoimi osana omaa tehtävätilastointiaan. Lisäksi Suomen uima- ja hengenpelastusliitto julkaisee lehdistöseurannan perusteella laadittua tilastoa hukkuneista, jossa yhtenä luokittelukriteerinä on vesiliikenteessä hukkuneet. Puhtaasti vesiliikenteeseen keskittyvää ja merkittävimpien toimijoiden aineistot yhteen kokoavaa tilastoa ei aiemmin ole ollut saatavilla.

Tilastotietokanta(Ulkoinen linkki)

Sähköinen asiointi

Ilmainen