Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Vesiliikenneonnettomuustilasto

Vesiliikenneonnettomuustilasto sisältää Suomen aluevesillä sekä niiden läheisyydessä olevalla kansainvälisellä vesialueella tapahtuneet kauppamerenkulku- ja huviveneilyonnettomuudet. Tilastoissa on mukana myös Traficomin tietoon tulleet suomalaisille aluksille ulkomailla sattuneet onnettomuudet. Tietoja päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Vesiliikenneonnettomuustilastojen mukaan vuonna 2023 huviveneilyonnettomuuksissa kuoli 34 henkilöä, mikä oli seitsemän henkilöä enemmän kuin vuonna 2022.

Huviveneilyonnettomuuksissa vuonna 2023 menehtyi 34 ihmistä, joista 32 oli miehiä ja kaksi naisia. Eniten kuolonuhreja oli Vuoksen vesistön alueella.
Huviveneilyonnettomuuksissa kuolleet 2023
Huviveneilyonnettomuuksissa menehtyi 399 henkeä vuosina 2014-2023. Viime vuosina kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet.
Huviveneilyonnettomuuksissa kuolleet 2014-2023

Vesiliikenteen onnettomuustilastoja tuottaa useampi taho

Vesiliikenteen turvallisuuden alalla työskentelevät tahot tuottavat omasta toiminnastaan tilastoja, jotka osin sivuavat myös vesiliikenneonnettomuuksia. Tällaisia tilastoja tuottavat esimerkiksi Rajavartiolaitos omista meripelastussuoritteistaan sekä Suomen Meripelastusseura paikallisten yhdistystensä suorittamista tehtävistä sekä Pelastustoimi osana omaa tehtävätilastointiaan. Lisäksi Suomen uima- ja hengenpelastusliitto julkaisee lehdistöseurannan perusteella laadittua tilastoa hukkuneista, jossa yhtenä luokittelukriteerinä on vesiliikenteessä hukkuneet. Puhtaasti vesiliikenteeseen keskittyvää ja merkittävimpien toimijoiden aineistot yhteen kokoavaa tilastoa ei aiemmin ole ollut saatavilla.

Huom! Vuodesta 2021 alkaen vesiliikenneonnettomuuksien tilastot julkaistaan yksinomaan Traficomin tilastotietokantapalvelussa.

Sähköinen asiointi

Ilmainen