Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Valokuituverkon tilaajayhteydet

Tilasto sisältää teleyritysten omassa tai muiden teleyritysten käytössä olevat valokuitutilaajayhteydet jaoteltuna FTTB- ja FTTH -tilaajayhteyksiin. Tiedot kerätään teleyrityksiltä kahdesti vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Selitteet

Tilaajayhteys on se televerkon osa, jota teleyritykset käyttävät laajakaista-, televisio- ja puheliittymien tarjoamiseksi kotitalous- ja yritysasiakkaille. Tilaajayhteys on joko valokuidulla tai metallijohtimilla toteutettu fyysinen yhteys teleyrityksen keskuksen, keskittimen tai muun vastaavan laitetilan ja loppuasiakkaan tilojen välissä. Loppuasiakkaan tilaksi lasketaan omakotitalon, rivitalon, kerrostalon tai toimitilakiinteistön talojakamo tai muu sitä vastaava kytkentäpiste.

Teleyritys, jolla ei ole omia tilaajayhteyksiä jollakin alueella, voi vuokrata tilaajayhteyden alueella verkkoa omistavalta teleyritykseltä, jolloin sen on mahdollista tarjota loppuasiakkaille laajakaista-, televisio- ja puhelinpalveluja. Tilaajayhteyksien vuokraaminen tukkumarkkinoilla voi olla joko markkinaehtoista tai säänneltyä. 

Käytössä olevat valokuitutilaajayhteydet ovat tilaajayhteyksiä, joita hyödyntämällä on tietojen toimittamishetkellä toteutettu vähittäispalveluja kotitalous- ja yritysasiakkaille. Käytössä oleviksi valokuitutilaajayhteyksiksi ei lasketa reservissä olevia valokuitutilaajayhteyksiä. Reservissä olevilla valokuitutilaajayhteyksillä tarkoitetaan teleyrityksen omistamia valokuitutilaajayhteyksiä, jotka ovat rakennettu ja ovat helposti kytkettävissä käyttöön, mutta jotka eivät tietojen toimittamishetkellä ole käyttöön kytkettyjä.

FTTB-tilaajayhteydet (Fiber to the Building) ovat valokuitutilaajayhteyksiä, joissa valokuitu on tuotu tilaajayhteyden omistavan teleyrityksen keskuksesta tai muusta vastaavasta laitetilasta kerrostalon tai toimitilakiinteistön talojakamon kytkentäpisteeseen tai muuhun vastaavaan laitetilaan asti. Yhdellä FTTB-tilaajayhteydellä voidaan tarjota palveluja jopa kymmenille eri loppuasiakkaille esimerkiksi kerrostaloissa tai toimitilakiinteistöissä. 

FTTH-tilaajayhteydet (Fiber to the Home) ovat valokuitutilaajayhteyksiä, joissa valokuitu on tuotu tilaajayhteyden omistavan teleyrityksen keskuksesta tai muusta vastaavasta laitetilasta loppuasiakkaan asuin- tai yrityskiinteistön kytkentäpisteeseen tai muuhun vastaavaan laitetilaan. Yhdellä FTTH-tilaajayhteydellä voidaan tarjota palveluja yhdelle loppuasiakkaalle esimerkiksi omakotitalossa tai yrityskiinteistössä.

Viestintäpalveluja koskevien tilastojen määritelmät