Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Uutena ensirekisteröidyt ja käytettynä maahantuodut pakettiautot – käyttövoimat ja päästöt

Tilannekuvassa seurataan uutena ensirekisteröityjen ja käytettynä maahantuotujen pakettiautojen käyttövoimajakaumaa sekä ensirekisteröityjen pakettiautojen päästöjä. Sivuja päivitetään lähtökohtaisesti 2–3 kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Suomessa on ensirekisteröity vuosittain viimeisen kymmenen vuoden ajan noin 10 000–15 000 uutta pakettiautoa. Ensirekisteröityjen pakettiautojen määrätrendi on ollut viime vuosina laskeva. Käytettynä maahan on tuotu viiden viimeisen vuoden aikana noin 3 000–5 000 pakettiautoa vuosittain.

Ensirekisteröityjen ja käytettynä maahantuotujen pakettiautojen käyttövoimajakauma

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tarkoitetaan täyssähköautoja, ladattavia hybridejä ja kaasuautoja sekä etanoli- ja vetyautoja. Vaihtoehtoiset käyttövoimat ovat yleistyneet pakettiautojen kohdalla huomattavasti hitaammin kuin henkilöautojen kohdalla. Kaikkiaan niiden prosentuaaliset osuudet ovat vielä matalia, mutta lukumäärät ovat kasvavia. Vuonna 2022 uutena ensirekisteröidyistä pakettiautoista 6,4 % toimi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla. Vaihtoehtoisista käyttövoimista ensirekisteröitiin eniten täyssähkökäyttöisiä pakettiautoja. Vuonna 2022 käytettynä maahantuoduista pakettiautoista noin 7 % toimi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla. Kaikista vuonna 2022 markkinoille tulleista pakettiautoista noin viidesosa oli käytettynä maahantuotuja.

2023 Q3

Sähköpakettiautojen toimitukset ovat olleet 2023 uskomattoman tasaisia Q1 434 kpl, Q2 409 kpl ja Q3 399 kpl. Kasvua edelliseen vuoteen on yli 100 %. Markkinaosuutena nämä määrät tarkoittavat n. 15 % tasoa loppujen ollessa pääosin dieseleitä. Uusien kaasupakettiautojen kohdalla puhutaan muutamista yksittäistapauksista hyvin heikon tarjonnan takia, mihin ei ole näköpiirissä oleellista parannusta.

Käytettynä maahantuotavien pakettiautojen määrä oli selkeässä laskussa alkuvuoden, mutta kesälomien jälkeen tuli taas yli 300 kpl käytettyjä pääosin diesel pakettiautoja. Pitkällä aikajänteellä määrä on ollut n. 3000 vuodessa.

Ensirekisteröityjen pakettiautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt

Uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjen seurannassa on siirrytty vanhasta NEDC (New European Driving Cycle) -menetelmästä uuteen WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) -menetelmään, sillä se kuvaa aiempaa paremmin autojen todellisia päästöjä. Mittaustavan muutos ei vaikuta jo olemassa olevaan autokantaan. Päästömittaustavan muutoksesta ja päästömittaustapojen eroista löytyy tarkempaa tietoa täältä (Ulkoinen linkki)

WLTP-mittaustavan mukainen ensirekisteröityjen pakettiautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö oli 192,1 g/km vuonna 2022, kun se oli 207,4 g/km vuonna 2020.