Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Uutena ensirekisteröidyt ja käytettynä maahantuodut kuorma-autot – käyttövoimajakauma

Tilannekuvassa seurataan uutena ensirekisteröityjen ja käytettynä maahantuotujen kuorma-autojen käyttövoimajakaumaa. Sivuja päivitetään lähtökohtaisesti 2–3 kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Suomessa on ensirekisteröity vuosittain keskimäärin 3 500 uutta kuorma-autoa. Käytettynä maahan on tuotu viiden viimeisen vuoden aikana noin 1 500–2 500 kuorma-autoa vuosittain. Sekä ensirekisteröityjen että käytettynä maahantuotujen kuorma-autojen määrätrendi on ollut viime vuosina laskeva.

Ensirekisteröityjen ja käytettynä maahantuotujen kuorma-autojen käyttövoimajakauma

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tarkoitetaan täyssähköautoja, ladattavia hybridejä ja kaasuautoja sekä etanoli- ja vetyautoja. Raskaan kaluston puitteissa vaihtoehtoiset käyttövoimat ovat alkaneet yleistyä viime vuosina. Kaikkiaan niiden prosentuaaliset osuudet ovat vielä matalia, mutta lukumäärät ovat kasvavia. Vuonna 2022 ensirekisteröidyistä kuorma-autoista hieman yli 2 % toimi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla. Vaihtoehtoisista käyttövoimista ensirekisteröitiin eniten kaasukäyttöisiä kuorma-autoja. Käytettynä maahantuoduista kuorma-autoista 1 % toimi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla. Kaikista vuonna 2022 markkinoille tulleista kuorma-autoista noin kolmasosa oli käytettynä maahantuotuja

2023 Q3

Kuorma-autokaupan ensirekisteröintitilastoja sotkee Q3 osalta elokuussa tulleet uudet ajopiirturivaatimukset. Ensirekisteröintimäärien sijaan vaihtoehtoisten käyttövoimien osalta on järkevämpää tarkastella autokannan kehitystä kesäkuun lopun ja syyskuun lopun välillä. Q2 vauhtiin lähtenyt sähkökuorma-autojen menekki 16 kpl jatkui Q3:ssa 14 auton tahdilla. Hieman yli puolet liikenteessä olevista sähkökuorma-autoista on otettu käyttöön viimeisen puolen vuoden aikana. Määrät ovat vielä hyvin pieniä, joten suhteellinen kasvu on erittäin voimakasta. LNG kaasukuorma-autojen määrä kasvoi 10 kpl ja CNG:n osalta 17 kpl.