Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Uutena ensirekisteröidyt ja käytettynä maahantuodut henkilöautot – käyttövoimat ja päästöt

Tilannekuvassa seurataan ensirekisteröityjen ja käytettynä maahantuotujen henkilöautojen käyttövoimajakaumaa sekä ensirekisteröityjen henkilöautojen päästöjä. Sivuja päivitetään lähtökohtaisesti 2-3 kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Uudet ja käytetyt henkilöautot

Suomessa on ensirekisteröity vuosittain viimeisen kymmenen vuoden ajan noin 80 000-120 000 uutta henkilöautoa. Vuonna 2023 henkilöautojen ensirekisteröintimäärä Suomessa oli toiseksi matalin koko 2000-luvulla - noin 87 500 kappaletta. Vähiten henkilöautoja rekisteröitiin vuonna 2022, 81 700 kappaletta. 2020 -vuosikymmenellä ensirekisteröityjen henkilöautojen määrä on jäänyt alle 100 000 kappaleeseen vuodessa. Matalaa ensirekisteröintien määrää selittää mm. maailmanlaajuisen koronaviruspandemian aiheuttamat yhteiskunnalliset muutokset sekä uusien autojen tuotantoa jarruttava komponenttipula. Käytettynä maahan on tuotu viiden viimeisen vuoden aikana noin. 40 000 henkilöautoa vuosittain, joten käytettynä maahantuoduilla autoilla on varsin suuri merkitys autokantaamme.

Q1/2024 ensirekisteröidyt henkilöautot

Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla bensiiniautojen määrä kasvoi kuukausittain keskimäärin noin 600 kappaleella verrattuna viime vuoden viimeisen kvartaaliin. Vastaavasti täyssähköhenkilöautojen määrä väheni 600 kappalella.  Q1/2024 -kvartaalilla ensirekisteröiitiin noin 2 800 bensiinihenkilöautoa ja 1 600 täyssähköhenkilöautoa kuukaudessa keskimäärin.

Muutoin vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla ei tapahtunut suuria muutoksia viime vuoden viimeiseen kvartaaliin verrattuna ja Suomessa ensirekisteröitiin runsas 6000 henkilöautoa keskimäärin kuukaudessa.

2023  ensirekisteröidyt henkilöautot

Touko- ja kesäkuussa henkilöautojen ensirekisteröintimäärät olivat pitkästä aikaa selvässä kasvussa. Tämä johtui autoteollisuuden komponenttipulan helpottamisesta ja pitkien toimitusaikojen purkautumisesta. Autoala tiedotti keväällä hyvin heikosta myyntimäärästä, mikä realisoitui Q4 ensirekisteröinneissä. Sähköautojen ensirekisteröinneissä joulukuu on ollut edellisinä vuosina vuoden vilkkain, mutta 2023 se oli vasta yhdeksänneksi vilkkain. Ladattavien hybridien kohdalla vuosi oli hyvin tasainen, Q4 meni vuoden keskiarvotahtia. Bensa-autojen kohdalla tammikuu on perinteisesti vuoden suosituin ensirekisteröinneissä. Sama linja jatkui 2023, mutta määrät olivat pienempiä ja lasku loppuvuotta kohden jyrkempää kuin parina edellisenä vuotena.

Q3 trendi käyttövoimajakauman kehityksessä jatkui ja sähkö nousi Q4 suosituimmaksi käyttövoimaksi 36 % osuudella, Bensan osuus oli enää 32 % ja ladattavat hybridien osuus jatkoi kasvua ollen jo 26 %. Juoksevalla 12 kk tarkastelulla saa suodatettua käyttövoimien ensirekisteröintikehityksestä yksittäiset piikit. Kyseisellä tarkastelulla sähköautojen ensirekisteröintimäärät kasvoivat todella voimakkaasti 2023 maaliskuusta kesäkuuhun, mutta sen jälkeen kasvuvauhti on loiventunut merkittävästi. Vastaavasti ladattavien hybridien ensirekisteröintimäärien lasku kääntyi nousuksi 2023 kesäkuussa.

Merkkien ja mallien osalta suurin uutinen oli Suomessa ja globaalisti Tesla Model Y, mikä osuu korimallin osalta vakaassa kasvussa olevaan keskikoisten SUV-mallien joukkoon. Mallin 4 904 kappaleen ensirekisteröintimäärä vuonna 2023 nosti kyseisen mallin Suomen toiseksi suosituimmaksi ja samalla Teslan automerkkien tilastossa sijalle 6. Automallien kärjessä jatkoi Toyota Corolla. Yhteensä neljä mallia TOP 10:ssä piti Toyotan edelleen ylivoimaisesti suosituimpana merkkinä. Skoda Octavia oli kolmanneksi suosituin automalli neljällä eri käyttövoimalla. Markkinoiden toiseksi suosituin sähköautomalli Skoda Enyaq oli neljänneksi suosituin henkilöautomalli. Automerkkien sijalla 3. oli VW, jonka laajan malliston suosituin oli mallitilaston sijalla 10 ollut ID4.

Kiinasta tulevista uusista sähköautoista on ollut paljon puhetta viime vuosina. Kolmannen vuosineljänneksen aikana niitä tuli ensimmäistä kertaa huomattava määrä Suomeen. Uudelleen syntynyt MG on ollut EU-alueen suosituin kiinalainen sähköauto ja sama pätee myös Suomessa. Vanhan merkin uusi sähköinen tuleminen tapahtui Q3 aikana, jolloin otettiin käyttöön 440 kappaletta kyseistä merkkiä.. Ne ovatpääosin ensirekisteröity Ruotsissa ja tuotu ennen todellista käyttöönottoa käytettynä Suomeen. Tällä menettelyllä Suomeen tuotiin yhteensä noin 900 MG:n sähköautoa 2023. Kaksi muuta uutta merkkiä ovat pakettiautoilla ensin aloittanut Maxus, jonka henkilöautomalleja ensirekisteröitiin 97 kpl ja linja-automerkkinä suomalaisille tutumpi BYD, joita ensirekisteröitiin129 autoa.

Q1/2024 käytettynä maahantuodut henkilöautot

Vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla tuotiin maahan jonkin verran vähemmän bensiini-, diesel-, ja täyssähköhenkilöautoja ja vastaavasti jonkin verran enemmän hybridihenkilöautoja verrattuna viime vuoden viimeiseen kvartaaliin. Suurempia muutoksia ei tapahtunut ja Q1/2024 -kvartaalilla tuotiin edelleen käytettynä maahan kuukausittain keskimäärin runsas 3000 henkilöautoa.

2023 käytettynä maahantuodut henkilöautot

Käytettyjen henkilöautojen maahantuonti otti pienen loppukirin ja nousi hiljaisen kesän jälkeen 38 252 autoon. Ladattavat hybridit oli suosituin käyttövoima 14 484 kpl ja sähköautoja tuotiin 10 066 kpl. Bensa-autojen osuus on ollut käytetyissä pitkään huomattavasti pienempi kuin uusissa ja niitä tuotiin 7837 kpl. Käytetyissä dieselien määrä ei ole romahtanut yhtä voimakkaasti kuin uusissa, niitä tuotiin 5298.

Vuoden 2023 aikana käytettyinä maahantuoduissa ikäjakauma on hyvin erilainen käyttövoimasta riippuen. Ladattavat hybridit olivat n. 3 vuotta vanhoja. Käytettynä tuodut sähköautot pitivät sisällään n. 900 käytännössä uutta MG:tä muutenkin käytetyt sähköautot painottuivat hyvin uusiin autoihin. Bensa- ja diesel-autojen kohdalla ikähaitari oli hyvin laaja suosion painottuessa 4-5 vuotiaisiin autoihin.

 

Jakauma käyttövoimittain

Yhteensä87498 38252 
Bensiini3435139,3 %783720,5 %
Diesel50485,8 %529813,9 %
Sähkö2953533,8 %1006626,3 %
Ladattava hybridi1808720,7 %1448437,9 %

Linkki ensirekisteröityjen ajoneuvojen tilastoihin (Ulkoinen linkki).

Ensirekisteröityjen ja käytettynä maahantuotujen henkilöautojen käyttövoimajakauma

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tarkoitetaan täyssähköautoja, ladattavia hybridejä ja kaasuautoja sekä etanoli- ja vetyautoja. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien osuus kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä on Suomessa kasvanut reilusti viime vuosina. Tammi-joulukuussa 2023 ensirekisteröidyistä henkilöautoista vähän yli puolet toimi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla. Noin kaksi kolmasosaa käytettynä maahantuoduista henkilöautoista on nykyisin vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia autoja. Kaasuautojen ja ladattavien hybridien osuus käytettynä maahantuoduista autoista on suurempi kuin Suomessa ensirekisteröidyillä henkilöautoilla. Sen sijaan täyssähköautojen osuus tuoduista henkilöautoista on pienempi kuin Suomessa ensirekisteröidyillä henkilöautoilla. Suurin osa käytettynä maahantuoduista henkilöautoista tuodaan yksityiseen käyttöön. Suosituimmat tuontimaat ovat Ruotsi ja Saksa. Tarkempia tilastoja käytettynä maahantuoduista ajoneuvoista pääsee tarkastelemaan täältä (Ulkoinen linkki).

Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt

Henkilöautojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen kehittyminen Suomessa on esitetty kuukausittain uuden WLTP-päästömittaustavan mukaisesti täällä (Ulkoinen linkki). WLTP-mittaustavan mukainen ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö on laskenut viime vuosina, ja se oli 64,4 g/km vuonna 2023. Vuonna 2022 päästöt olivat 88,8 g/km eli päästöjen vähennys oli vuonna 2023 erittäin merkittävä, 27 prosenttia.

Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen seurannassa on siirrytty vanhasta NEDC (New European Driving Cycle) -menetelmästä uuteen WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) -menetelmään, sillä se kuvaa aiempaa paremmin henkilöautojen todellisia päästöjä. Mittaustavan muutos ei vaikuta jo olemassa olevaan autokantaan. Ensimmäiset henkilöautot, joilla on uuden mittaustavan mukaiset päästöarvot, tulivat liikenteeseen loppuvuodesta 2017.

Siirtymäaikana uusille henkilöautoille ilmoitettiin rekisteriin sekä vanhan että uuden mittaustavan mukaiset CO2-päästöt. Uudella menetelmällä saadaan tarkemmat laskelmat auton polttoaineen kulutuksesta ja päästöistä, jolloin testitulokset vastaavat entistä paremmin liikenteessä toteutuvia päästöjä. NEDC ja WLTP ovat testimenetelminä luonteeltaan ja sisällöltään erilaisia, minkä vuoksi näillä mitattuja päästöarvoja ei voi suoraan verrata keskenään. Valtaosassa autoja uusi mittaustapa johtaa totuttua suurempiin valmistajan ilmoittamiin CO2-arvoihin, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että päästöt olisivat todellisessa liikenteessä lisääntyneet. Päästömittaustavan muutoksesta ja päästömittaustapojen eroista löytyy tarkempaa tietoa täältä (Ulkoinen linkki)