Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Uusien henkilöautonkuljettajien liikenneturvallisuus

Sivulla esitetään tilastoja uusien ja nuorten henkilöautonkuljettajien onnettomuuksista ja ajokorteista kymmeneltä viime vuodelta. Tilastoa päivitetään vähintään kolme kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Enemmistö suomalaisista nuorista hankkkii henkilöauton ajo-oikeuden. Vuoden 2022 lopussa noin 68 prosentilla 19-vuotiaista oli henkilöauton ajo-oikeus. Vastaava osuus 18-vuotiaista oli 54 % ja 17-vuotiaista 23 %.  Alueellisesti ajokortin hankinnassa on suuria eroja: 18-vuotiaista helsinkiläisistä ajokortti oli 27 %:lla vuonna 2021, kun vastaava osuus oli Oulussa  59 %. 

Kuljettajaopetus ja -tutkinto uudistui vuonna 2018. Uudistuksen jälkeen aiempaa pienempi osa 19-vuotiaista on suorittanut B-luokan ajo-oikeuden, mutta toisaalta 17-vuotiaiden ikäpoikkeusluvat ovat yleistyneet voimakkaasti. 

Uusilla kuljettajilla on aluksi keskivertokuljettajia korkeampi riski joutua onnettomuuteen. Onnettomuusriski laskee ajokokemuksen karttuessa. Vuosina 2020–2022 tieliikenteessä kuoli 0,9 nuorta 17–19-vuotiasta henkilöauton kuljettajaa 10 000 ajokorttia kohti, kun vastaava luku 45–54-vuotiailla oli noin 0,2 kuollutta kuljettajaa 10 000 ajokorttia kohti. 

Nuorten henkilöautonkuljettajien liikennekuolemien määrä suhteessa ajokorttien määrään pysyi jokseenkin samana vuosina 2014-2018, noin 1,0-1,1 kuollutta vuodessa 10 000 ajokorttia kohti. Vuosina 2019-2022 kuolleita oli aiempaa vähemmän, noin 0,8-0,9 kuollutta / 10 000 ajokorttia. Syynä voi olla koronapandemian aikana vähentynyt autolla liikkuminen. 

17-20-vuotiaiden henkilöiden kuolemien määrä henkilöautossa on pysynyt viimeisinä kymmenenä vuotena jokseenkin samana, vaikka vaihtelua onkin vuodesta toiseen. Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset henkilöautossa ovat vähentyneet viimeisten kymmenen vuoden aikana tässä ikäryhmässä.  Myös 21–24-vuotiaiden henkilöauton käyttäjien  loukkaantumiset ovat vähentyneet. 

Pakollisesta liikennevakuutuksesta korvattiin vuonna 2021 noin 470 sellaista liikennevahinkoa, jossa vahingon aiheuttaja oli alle 18-vuotias henkilöauton tai pakettiauton kuljettaja, ja noin 3800 liikennevahinkoa, joissa aiheuttaja oli 18-20-vuotias henkilöauton kuljettaja. Alle 18-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamissa vahingoissa vammautuneiden henkilöiden määrä pienei vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020. Myös 18-20-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamissa vahingoissa vammautui vähemmän ihmisiä vuonna 2021 kuin edellisenä vuonna.. 

17-vuotiaiden onnettomuudet

17-vuotiaiden onnettomuuskehitystä on seurattu viime vuosina mediassa aktiivisesti B-luokan ajo-oikeuden ikäpoikkeuslupien yleistymisen  ja siihen liittyvien lakimuutosten vuoksi. Siksi aiheesta julkaistaan tässä muutamia tilastolukuja.

17-vuotiaat henkilöautonkuljettajat olivat osallisena kolmessa kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa ja 82 loukkaantumiseen johtaneessa poliisin tietoon tulleessa onnettomuudessa vuonna 2022. Näissä onnettomuuksissa kuoli 3 ja loukkaantui 136 henkilöä. Kuolemien määrä pieneni ja loukkaantumisten määrä kasvoi verrattuna vuoteen 2021.  Vuoden 2023 alkupuoliskolla kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui ennakkotietojen mukaan yksi ja loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia 31. Tiedot perustuvat Väyläviraston tieliikenneonnettomuustilastoon.

Onnettomuudet, joissa osallisena 17-vuotias henkilöautonkuljettaja

 2019202020212022 2023 tammi-kesä
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet27431
Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet4275658231
Onnettomuuksissa kuolleet henkilöt310431
Onnettomuuksissa loukkaantuneet henkilöt771149113658

Vuonna 2021 tieliikenteessä loukkaantui vakavasti 15 henkilöä, joilla oli ikää 17 vuotta. Näistä vakavasti loukkaantuneista kuusi oli mopoilijoita tai moottoripyöräilijöitä ja seitsemän henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Vakavasti loukkaantuneiden määrä oli edellisvuosia alhaisempi. Erityisesti mopolla ja moottoripyörällä loukkaantumiset näyttävät vähentyneen viime vuosina, mutta lukumäärät ovat liian pieniä tilastollisesti luotettaviin johtopäätöksiin. Luvut sisältävät sekä virallisen tieliikenneonnettomuustilaston vakavat loukkaantumiset  ja vain sairaaloiden hoitoilmoituksista löytyvät tapaukset.