Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Uusien henkilöautonkuljettajien liikenneturvallisuus

Sivulla esitetään tilastoja uusien ja nuorten henkilöautonkuljettajien onnettomuuksista ja ajokorteista kymmeneltä viime vuodelta. Tilastoa päivitetään vähintään kolme kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Enemmistö suomalaisista nuorista hankkkii henkilöauton ajo-oikeuden. Vuoden 2021 lopussa noin 71 prosentilla 19-vuotiaista oli henkilöauton ajo-oikeus. Vastaava osuus 18-vuotiaista oli 57 % ja 17-vuotiaista 20 %.  Alueellisesti ajokortin hankinnassa on suuria eroja: 18-vuotiaista uusimaalaisista ajokortti oli 40 %:lla vuonna 2019, kun vastaava osuus Etelä-Pohjanmaalla oli 77 %. 1990-luvun alkuun verrattuna ajokortin hankkiminen on myöhentynyt: vuonna 1990 yli 90 prosentilla 20-vuotiaista miehistä ja noin 80 prosentilla naisista oli henkilöauton ajokortti.

Kuljettajaopetus ja -tutkinto uudistui vuonna 2018. Uudistuksen jälkeen aiempaa pienemmällä osalla 19-vuotiaista on B-luokan ajo-oikeus, mutta toisaalta 17-vuotiaiden ikäpoikkeusluvat ovat yleistyneet voimakkaasti. 

Uusilla kuljettajilla on aluksi keskivertokuljettajia korkeampi riski joutua onnettomuuteen. Onnettomuusriski laskee ajokokemuksen karttuessa. Vuosina 2019–2021 tieliikenteessä kuoli 0,8 nuorta 17–19-vuotiasta henkilöauton kuljettajaa 10 000 ajokorttia kohti, kun vastaava luku 45–54-vuotiailla oli noin 0,2 kuollutta kuljettajaa 10 000 ajokorttia kohti. 

Nuorten henkilöautonkuljettajien liikennekuolemien määrä suhteessa ajokorttien määrään pysyi jokseenkin samana vuosina 2014-2018, noin 1,0-1,1 kuollutta vuodessa 10 000 ajokorttia kohti. Vuosina 2019-2021 kuolleita oli aiempaa vähemmän, noin 0,8 kuollutta / 10 000 ajokorttia. Syynä voi olla koronapandemian aikana vähentynyt autolla liikkuminen. 

17-20-vuotiaiden henkilöiden kuolemien määrä henkilöautossa on pysynyt viimeisinä kymmenenä vuotena jokseenkin samana, vaikka vaihtelua onkin vuodesta toiseen. Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset henkilöautossa ovat vähentyneet viimeisten kymmenen vuoden aikana tässä ikäryhmässä.  21–24-vuotiaiden henkilöauton käyttäjien kuolemat ja loukkaantumiset ovat vähentyneet. 

Pakollisesta liikennevakuutuksesta korvattiin vuonna 2020 noin 410 sellaista liikennevahinkoa, jossa vahingon aiheuttaja oli alle 18-vuotias henkilöauton tai pakettiauton kuljettaja, ja noin 3500 liikennevahinkoa, joissa aiheuttaja oli 18-20-vuotias henkilöauton kuljettaja. Alle 18-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamissa vahingoissa vammautuneiden henkilöiden määrä on kasvanut vuosina 2019 ja 2020, kun 17-vuotiaiden ikäpoikkeuslupia on myönnetty aiempaa enemmän. Vuonna 2020 18-20-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamissa vahingoissa vammautui edellisvuosia vähemmän ihmisiä. 

17-vuotiaiden onnettomuudet

17-vuotiaiden onnettomuuskehitystä on seurattu viime vuosina mediassa aktiivisesti B-luokan ajo-oikeuden ikäpoikkeuslupien yleistymisen  ja siihen liittyvien lakimuutosten vuoksi. Siksi aiheesta julkaistaan tässä muutamia tilastolukuja.

17-vuotiaat henkilöautonkuljettajat olivat osallisena neljässä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa ja 65 loukkaantumiseen johtaneessa onnettomuudessa vuonna 2021. Näissä onnettomuuksissa kuoli 4 ja loukkaantui 91 henkilöä. Onnettomuuksien määrä väheni verrattuna vuoteen 2020. Vuoden 2022 alkupuoliskolla 17-vuotiaat henkilöautonkuljettajat olivat ennakkotietojen mukaan osallisena kahdessa kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa ja 29 loukkaantumiseen johtaneessa onnettomuudessa.  Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilastoon.

Onnettomuudet, joissa osallisena 17-vuotias henkilöautonkuljettaja

 2019202020212022 tammikuu-kesäkuuYhteensä
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet274215
Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet42756529211
Onnettomuuksissa kuolleet henkilöt3104219
Onnettomuuksissa loukkaantuneet henkilöt771149164346

Vuonna 2020 tieliikenteessä loukkaantui vakavasti 17 henkilöä, joilla oli ikää 17 vuotta. Näistä vakavasti loukkaantuneista yhdeksän oli mopoilijoita tai moottoripyöräilijöitä ja viisi oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Vakavasti loukkaantuneiden määrä oli edellisvuosia alhaisempi. Erityisesti mopolla ja moottoripyörällä loukkaantumiset näyttävät vähentyneen, mutta lukumäärät ovat liian pieniä tilastollisesti luotettaviin johtopäätöksiin. Luvut sisältävät sekä virallisen tieliikenneonnettomuustilaston vakavat loukkaantumiset  ja vain sairaaloiden hoitoilmoituksista löytyvät tapaukset.