Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Turvalaitteiden käyttö tieliikenteessä ja onnettomuuksissa

Sivulla esitetään tilastoja turvavyön ja kypärän käytöstä tieliikenteessä ja kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa. Tilastoa päivitetään vähintään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Suomessa turvavyön käyttö on pakollista henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoissa, ja autojen lisäksi mm. traktorissa, kevyessä ja raskaassa nelipyörässä ja maastoajoneuvossa, mikäli sellainen on ajoneuvoon asennettu. Kypärän käyttö on pakollista ajettaessa moottoripyörällä, mopolla ja moottorikelkalla sekä sellaisella kolmipyörällä, nelipyörällä, raskaalla tai kevyellä nelipyörällä, traktorilla tai maastoajoneuvolla, jota ei ole varustettu korilla tai suojakaarella. Tieliikennelain mukaan polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä suojakypärää.

Liikenneturva tekee vuosittain seurantatutkimuksen turvavyön ja kypärän käytöstä. Turvavyötä käytti henkilöauton etupenkillä 97 % ihmisistä sekä taajamissa että taajamien ulkopuolella vuonna 2021. Takapenkillä käyttöaste oli taajamissa 89 %. Turvavyön käyttöaste on taajamissa kasvanut viimeisinä kymmenenä vuotena. Pakettiauton etupenkillä turvavyötä käyttää pienempi osa ihmisistä kuin henkilöautossa, mutta sielläkin turvavyötä käyttävien osuus on kasvanut; taajamien ulkopuolella 88 % ja taajamissa 85 % käytti turvavyötä vuonna 2021.

Pyöräilykypärän käyttö on vähitellen yleistynyt. Pyöräilijöistä 50 % käytti pyöräilykypärää vuonna 2021 tehdyssä Liikenneturvan seurannassa.  Pyöräilykypärän käytössä on alueellisia eroja: Uudellamaalla pyöräilykypärää käytettiin kesällä 2020 eniten, 62 % pyöräilijöistä, ja Keski-Pohjanmaalla vähiten, 24 % pyöräilijöistä. Mopolla liikkuvista yli 99 % käytti kypärää vuonna 2019 tehdyssä kertaluonteisessa seurannassa.  Moottoripyöräkypärää käytti myös yli 99 % kuljettajista ja matkustajista, kun kypärän käyttöä seurattiin kertaluonteisesti mm. motoristitapahtumissa vuonna 2020.

Turvavyötä on viime vuosina käyttänyt noin kaksi kolmasosaa niistä henkilö- tai pakettiauton kuljettajista ja matkustajista, jotka ovat olleet osallisena liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimissa kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa. Vuonna 2021 turvavyötä käyttäneiden osuus hieman laski. Näissä onnettomuuksissa kuolleista henkilöistä turvavyötä käytti noin puolet. Tutkijalautakuntien arvioiden mukaan noin 40 % kuolleista eli noin 25 henkilöä vuodessa olisi pelastunut kuolemalta jollain todennäköisyydellä, jos olisi käyttänyt turvavyötä.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimissa onnettomuuksissa noin 30 % kuolleista pyöräilijöistä käytti pyöräilykypärää vuosina 2017 - 2021. Kypärän käyttö olisi lautakunnan arvion mukaan pelastanut jollakin todennäköisyydellä noin viiden pyöräilijän hengen vuodessa.

Kansainvälisessä kyselytutkimuksessa (ESRA2-tutkimus vuonna 2018) suomalaisista 72 % vastasi, että on viimeisen kuukauden aikana ainakin kerran ajanut pyörällä ilman kypärää, 22 % oli ajanut mopolla tai moottoripyörällä ilman kypärää, 20 % oli ajanut henkilöautoa kiinnittämättä turvavyötä, ja 29 % oli ollut takapenkillä matkustaja kiinnittämättä turvavyötä. Vastaajista 72 % piti pyöräilyä ilman kypärää hyväksyttävänä, kun taas henkilöauton ajamista ilman turvavyötä piti hyväksyttävänä vain 4 % vastaajista. Suomalaisten vastaukset olivat lähellä eurooppalaista keskiarvoa.