Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin

Sivulla esitetään tilastoja tieliikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista tienkäyttäjäryhmittäin sekä raskaan liikenteen onnettomuuksien kehityksestä. Tilastoa päivitetään vähintään kolme kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Vuonna 2021 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 225 henkilöä. Kuolleista 56 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Jalankulkijoiden osuus kuolleista oli 11 % ja pyöräilijöiden 11 %. Jakauma on hyvin samanlainen kuin vuosien 2017-2021 keskiarvo. Vuoteen 2020 verrattuna moottoripyöräilijöiden kuolemat lisääntyivät 8 kuolleella ja pyöräilijöiden kuolemat vähenivät 7 kuolleella. 

Tieto vakavista loukkaantumisista perustuu poliisin ja sairaanhoidon hoitoilmoitusjärjestelmän (HILMO) tietojen yhdistelyyn. Noin puolet tieliikenteen vakavista loukkaantumisista tulee poliisin tietoon ja puolet tilastoidaan vain HILMOon. Vuonna 2020 tieliikenteessä loukkaantui vakavasti 915 henkilöä, joista 36 % oli pyöräilijöitä, 27 % henkilöauton käyttäjiä ja 17 % mopoilijoita tai moottoripyöräilijöitä. Pyöräilijöiden vakavat loukkaantumiset lisääntyivät vuonna 2020. Tämä voi johtua pyöräilyn kasvaneesta suosiosta koronapandemian aikana.  Muutoin vakavien loukkaantumisten määrä pysyi eri tienkäyttäjäryhmissä jokseenkin ennallaan. 

Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset vähenivät  vuonna 2021 ennakkotietojen mukaan kaikissa tienkäyttäjäryhmissä, mutta eniten henkilöauton käyttäjillä, joita loukkaantui noin 370 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2020. 

Raskaan liikenteen onnettomuudet ovat keskimäärin vakavampia kuin henkilöautojen väliset onnettomuudet, koska ajoneuvojen suuri massa pahentaa onnettomuuksien seurauksia. Ennakkotietojen mukaan kuorma-autojen onnettomuuksissa kuoli 71 henkilöä ja linja-autojen onnettomuuksissa 5 henkilöä vuonna 2021. Vastaavat loukkaantuneiden määrät olivat 348 ja 61 henkilöä. Raskaan liikenteen onnettomuuksissa kuolleiden määrä kasvoi edellisvuosista ja loukkaantuneiden määrä pysyi jotakuinkin ennallaan.

Vuonna 2022 tammi-lokakuussa kaikkien tienkäyttäjäryhmien liikennekuolemat vähenivät ennakkotietojen perusteella verrattuna vuoteen 2021. Poliisin tietoon tuli osapuilleen yhtä paljon loukkaantuneita kuin vuonna 2021.