Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin

Sivulla esitetään tilastoja tieliikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista tienkäyttäjäryhmittäin sekä raskaan liikenteen onnettomuuksien kehityksestä. Tilastoa päivitetään vähintään kolme kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Vuonna 2023 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 173 henkilöä. Kuolleista 90 henkilöä eli 52 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Jalankulkijoiden osuus kuolleista oli 12 %, pyöräilijöiden 9 % ja moottoripyöräilijöiden 12 %. Henkilöauton käyttäjien liikennekuolemat vähenivät edellisvuodesta eniten, 30 tapauksen verran.

Tieto vakavista loukkaantumisista perustuu poliisin ja sairaanhoidon hoitoilmoitusjärjestelmän (HILMO) tietojen yhdistelyyn. Vajaa puolet tieliikenteen vakavista loukkaantumisista tulee poliisin tietoon ja runsas puolet tilastoidaan vain HILMOon. Vuonna 2022 tieliikenteessä loukkaantui vakavasti 835 henkilöä, joista 34 % oli pyöräilijöitä, 30 % henkilöauton käyttäjiä ja 16 % mopoilijoita tai moottoripyöräilijöitä. Pyöräilijöiden ja autolla liikkuneiden vakavat loukkaantumiset lisääntyivät hieman edellisestä vuodesta.  

Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset vähenivät  vuonna 2023 ennakkotietojen mukaan pyöräilijöillä ja henkilöauton käyttäjillä. ja lisääntyivät jalankulkijoilla.  

Raskaan liikenteen onnettomuudet ovat keskimäärin vakavampia kuin henkilöautojen väliset onnettomuudet, koska ajoneuvojen suuri massa pahentaa onnettomuuksien seurauksia. Ennakkotietojen mukaan kuorma-autojen onnettomuuksissa kuoli 39 henkilöä vuonna 2023, mikä on peräti 27 vähemmän kuin vuonna 2022.  Linja-autojen onnettomuuksissa kuoli 3 henkilöä vuonna 2023. Vastaavat loukkaantuneiden määrät olivat 251 ja 124 henkilöä.