Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin

Sivulla esitetään tilastoja tieliikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista tienkäyttäjäryhmittäin sekä raskaan liikenteen onnettomuuksien kehityksestä. Tilastoa päivitetään vähintään kolme kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Vuonna 2022 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 189 henkilöä. Kuolleista 62 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Jalankulkijoiden osuus kuolleista oli 13 %, pyöräilijöiden 10 % ja moottoripyöräilijöiden 10 %. Liikennekuolemat vähenivät edellisvuodesta kaikissa tienkäyttäjäryhmissä paitsi jalankulkijoilla. 

Tieto vakavista loukkaantumisista perustuu poliisin ja sairaanhoidon hoitoilmoitusjärjestelmän (HILMO) tietojen yhdistelyyn. Noin puolet tieliikenteen vakavista loukkaantumisista tulee poliisin tietoon ja puolet tilastoidaan vain HILMOon. Vuonna 2021 tieliikenteessä loukkaantui vakavasti 807 henkilöä, joista 32 % oli pyöräilijöitä, 28 % henkilöauton käyttäjiä ja 17 % mopoilijoita tai moottoripyöräilijöitä. Pyöräilijöiden vakavat loukkaantumiset vähenivät selvästi, -70 loukkaantumista, verrattuna vuoteen 2020 ja palasivat vuosien 2018-2019 tasolle.  

Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset vähenivät  vuonna 2022 ennakkotietojen mukaan jalankulkijoilla, pyöräilijöillä, mopoilijoilla ja moottoripyöräilijöillä.  

Raskaan liikenteen onnettomuudet ovat keskimäärin vakavampia kuin henkilöautojen väliset onnettomuudet, koska ajoneuvojen suuri massa pahentaa onnettomuuksien seurauksia. Ennakkotietojen mukaan kuorma-autojen onnettomuuksissa kuoli 65 henkilöä ja linja-autojen onnettomuuksissa 3 henkilöä vuonna 2022. Vastaavat loukkaantuneiden määrät olivat 284 ja 111 henkilöä. Raskaan liikenteen onnettomuuksissa kuolleiden määrä on pysynyt likimain samana vuodesta 2013 alkaen.