Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Tieliikenteen turvallisuustilanne

Sivulla esitetään tiivis yhteenveto tieliikenteen kuolemien ja loukkaantumisten kehityksestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Tietoja päivitetään vähintään kolme kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Graafi tieliikennekuolemien kehityksestä vuosina 2013-2022 sekä vuoden 2022 kuolemien jakautuminen  tienkäyttäjäryhmittäin
Graafi tieliikenteen vakavien loukkaantumisten kehityksestä vuosina 2014-2021 sekä vuoden 2021 vakavien loukkaantumisten jakautuminen  tienkäyttäjäryhmittäin

Tieliikenteen turvallisuus on onnettomuustilastojen perusteella kehittynyt hyvää suuntaan viime vuosina. Vuonna 2022 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 196 ihmistä. Määrä saattaa vielä muuttua, kun tilastoa täydennetään kuolinsyyrekisterin tiedoilla. Kuolleiden määrä on pienin vuosikymmeniin. 

Sairaanhoidon hoitoilmoitustietojen perusteella tieliikenteessä  loukkaantuu vakavasti noin 800-900 henkilöä vuodessa, ja vuoden 2021 loukkaantuneiden määrä on pienin nykymuotoisen tilastoinnin aikana, joka alkaa vuodesta 2014.

Tieliikenteen loukkaantumisista huomattava osa jää pois poliisin tietoihin perustuvista virallisista tilastoista. Vuonna 2022 loukkaantuneita tilastoitiin ennakkotietojen mukaan noin 3800. Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset ovat lähes puolittuneet  viimeisinä kymmenenä vuotena.  Liikennevakuutuksesta korvatut vammautumiset vähenivät 20 % vuosina 2011 - 2021.

Suomessa astui 24.3.2022 voimaan uusi  kansallinen liikenneturvallisuusstrategia ja valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta. Liikenneturvallisuusstrategian visiona on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Välitavoitteena on EU-tavoitteen kanssa yhtenevästi liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten puolittaminen vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tällöin vuonna 2030 tieliikenteessä kuolisi enintään 112 ihmistä ja vakavia loukkaantumisia olisi enintään noin 460. 

Vuosina 2018-2022 Suomen tieliikenteessä kuolleista 59 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Jalankulkijoiden osuus kuolleista oli 10 %, pyöräilijöiden 11 % ja moottoripyöräilijöiden 11 %. Vakavasti loukkaantuneista 30 % liikkui henkilöautolla, 31 % polkupyörällä ja 19 % mopolla tai moottoripyörällä vuosina 2017-2021 sairaanhoidon hoitoilmoitustietojen mukaan.

Suomi on liikenneturvallisuudessa EU-maiden keskitasoa parempi, mutta naapurimaita Ruotsia ja Norjaa jäljessä, kun mittarina käytetään kuolleiden määrää suhteessa väkilukuun.