Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Tieliikenteen turvallisuustilanne

Sivulla esitetään tiivis yhteenveto tieliikenteen kuolemien ja loukkaantumisten kehityksestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Tietoja päivitetään vähintään kolme kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Vuonna 2021 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 225 ihmistä. Määrä saattaa vielä muuttua tilastojen täydentyessä kuolinsyyrekisterin tiedoilla. Tähän asti pienin kuolleiden määrä, 211 henkeä, saavutettiin vuonna 2019. Vuonna 2022 kuolleiden määrä näyttää tammi-lokakuun ennakkotietojen perusteella pienenevän ja saattaa olla alle 200 tieliikennekuolemaa.

Suomessa astui 24.3.2022 voimaan uusi  kansallinen liikenneturvallisuusstrategia  ja valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta. Liikenneturvallisuusstrategian visiona on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Välitavoitteena on EU-tavoitteen kanssa yhtenevästi liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten puolittaminen vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tällöin vuonna 2030 tieliikenteessä kuolisi enintään 112 ihmistä ja vakavia loukkaantumisia olisi enintään noin 460. Edellinen, vuonna 2010 asetettu tavoite oli liikennekuolemien puolittaminen vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tätä tavoitetta ei saavutettu, sillä liikennekuolemat vähenivät kymmenessä vuodessa vain 18 %. Vuosina 2001-2010 liikennekuolemat vähenivät nopeammin, 160 kpl eli 37 % vähenemä kymmenessä vuodessa.

Tieliikenteen loukkaantumisista huomattava osa jää pois poliisin tietoihin perustuvista virallisista tilastoista. Vuonna 2021 loukkaantuneita tilastoitiin ennakkotietojen mukaan noin 3900. Tilastoidut loukkaantumiset ovat vähentyneet noin 4000 vuotuisen tapauksen verran viimeisinä kymmenenä vuotena.  Liikennevakuutuksesta korvatut vammautumiset vähenivät 13 % vuosina 2010 - 2020. Sairaanhoidon hoitoilmoitustietojen perusteella tieliikenteessä on loukkaantunut vakavasti noin 900 henkilöä vuodessa, ja määrä on pysynyt jokseenkin samana vuosina 2014 - 2020.

Vuosina 2017-2021 Suomen tieliikenteessä kuolleista 58 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Jalankulkijoiden osuus kuolleista oli 10 %, pyöräilijöiden 11 % ja moottoripyöräilijöiden 10 %. Vakavasti loukkaantuneista 30 % liikkui henkilöautolla, 31 % polkupyörällä ja 20 % mopolla tai moottoripyörällä vuosina 2016-2020 sairaanhoidon hoitoilmoitustietojen mukaan.

Suomi on liikenneturvallisuudessa hiukan EU-maiden keskitasoa parempi, kun mittarina käytetään kuolleiden määrää suhteessa väkilukuun. Sijoitus on heikentynyt 2000-luvulla, koska monissa maissa liikennekuolemat ovat vähentyneet Suomea ripeämmin.