Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Tieliikenteen turvallisuustilanne

Sivulla esitetään tiivis yhteenveto tieliikenteen kuolemien ja loukkaantumisten kehityksestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Tietoja päivitetään vähintään kolme kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tieliikenteen turvallisuus on onnettomuustilastojen perusteella kehittynyt hyvää suuntaan viime vuosina. Vuonna 2022 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 189 ihmistä. Määrä kasvaa todennäköisesti, kun tilastoa täydennetään kuolinsyyrekisterin tiedoilla. Kuolleiden määrä on pienin vuosikymmeniin. Vuoden aikana kuolleiden määrä oli alle 200 henkilöä viimeksi 1930-luvulla, mutta silloin tilasto sisälsi vain onnettomuudet, joissa osallisena oli moottorikäyttöinen ajoneuvo.

Suomessa astui 24.3.2022 voimaan uusi  kansallinen liikenneturvallisuusstrategia ja valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta. Liikenneturvallisuusstrategian visiona on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Välitavoitteena on EU-tavoitteen kanssa yhtenevästi liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten puolittaminen vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tällöin vuonna 2030 tieliikenteessä kuolisi enintään 112 ihmistä ja vakavia loukkaantumisia olisi enintään noin 460. Edellinen, vuonna 2010 asetettu tavoite oli liikennekuolemien puolittaminen vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tätä tavoitetta ei saavutettu, sillä liikennekuolemat vähenivät kymmenessä vuodessa vain 18 %. Vuosina 2001-2010 liikennekuolemat vähenivät nopeammin, 160 kpl eli 37 % vähenemä kymmenessä vuodessa.

Tieliikenteen loukkaantumisista huomattava osa jää pois poliisin tietoihin perustuvista virallisista tilastoista. Vuonna 2022 loukkaantuneita tilastoitiin ennakkotietojen mukaan noin 3800. Tilastoidut loukkaantumiset ovat vähentyneet noin 3300 vuotuisen tapauksen verran viimeisinä kymmenenä vuotena.  Liikennevakuutuksesta korvatut vammautumiset vähenivät 20 % vuosina 2011 - 2021. Sairaanhoidon hoitoilmoitustietojen perusteella tieliikenteessä  loukkaantuu vakavasti noin 800-900 henkilöä vuodessa, ja vuoden 2021 loukkaantuneiden määrä on tähän mennessä pienin.

Vuosina 2018-2022 Suomen tieliikenteessä kuolleista 59 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Jalankulkijoiden osuus kuolleista oli 10 %, pyöräilijöiden 11 % ja moottoripyöräilijöiden 11 %. Vakavasti loukkaantuneista 30 % liikkui henkilöautolla, 31 % polkupyörällä ja 19 % mopolla tai moottoripyörällä vuosina 2017-2021 sairaanhoidon hoitoilmoitustietojen mukaan.

Suomi on liikenneturvallisuudessa hiukan EU-maiden keskitasoa parempi, kun mittarina käytetään kuolleiden määrää suhteessa väkilukuun. Sijoitus on heikentynyt 2000-luvulla, koska monissa maissa liikennekuolemat ovat vähentyneet Suomea ripeämmin.