Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Sivulla esitetään tiivis yhteenveto tieliikenteen kuolemien ja loukkaantumisten kehityksestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Tietoja päivitetään vähintään kolme kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tieliikenteessä kuolleiden määrä vuosina 2014-2023, tavoite vuoteen 2030, ja vuoden 2023 kuolemat tienkäyttäjäryhmittäin
Graafi tieliikenteen vakavien loukkaantumisten kehityksestä vuosina 2014-2022 sekä vuoden 2022 vakavien loukkaantumisten jakautuminen  tienkäyttäjäryhmittäin

Tieliikenteen turvallisuus on onnettomuustilastojen perusteella kehittynyt hyvää suuntaan viime vuosina. Vuonna 2023 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 183 ihmistä. Määrä voi vielä hieman muuttua, kun tilastoa täydennetään kuolinsyyrekisterin tiedoilla. Kuolleiden määrä on pienin vuosikymmeniin. 

Sairaanhoidon hoitoilmoitustietojen perusteella tieliikenteessä  loukkaantuu vakavasti noin 800-900 henkilöä vuodessa. Vuonna 2022 vakavasti loukkaantuneita oli 835 henkilöä. Määrä ei ole juurikaan laskenut niinä yhdeksänä vuotena, joilta tieto on käytössä.

Tieliikenteen loukkaantumisista huomattava osa jää pois poliisin tietoihin perustuvista virallisista tilastoista. Vuonna 2023 loukkaantuneita tilastoitiin ennakkotietojen mukaan noin 3600. Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset ovat lähes puolittuneet  viimeisinä kymmenenä vuotena.  Liikennevakuutuksesta korvatut vammautumiset vähenivät 20 % vuosina 2012 - 2022.

Suomessa astui 24.3.2022 voimaan uusi  kansallinen liikenneturvallisuusstrategia ja valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta. Liikenneturvallisuusstrategian visiona on, että kaikki liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Välitavoitteena on EU-tavoitteen kanssa yhtenevästi liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten puolittaminen vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tällöin vuonna 2030 tieliikenteessä kuolisi enintään 112 ihmistä ja vakavia loukkaantumisia olisi enintään noin 460. 

Vuosina 2019-2023 Suomen tieliikenteessä kuolleista 57 % oli henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Jalankulkijoiden osuus kuolleista oli 11 %, pyöräilijöiden 11 % ja moottoripyöräilijöiden 11 %. Vakavasti loukkaantuneista 29 % liikkui henkilöautolla, 32 % polkupyörällä ja 18 % mopolla tai moottoripyörällä vuosina 2018-2022 sairaanhoidon hoitoilmoitustietojen mukaan.

Suomi on tieliikenteen turvallisuudessa EU-maiden keskitasoa parempi, mutta naapurimaita Ruotsia ja Norjaa jäljessä, kun mittarina käytetään kuolleiden määrää suhteessa väkilukuun.