Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Tieliikenteen onnettomuuskustannukset

Sivulla esitellään tieliikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset ja lasketaan niiden perusteella tieliikennekuolemista ja -loukkaantumisista aiheutuneet vuosittaiset taloudelliset vahingot. Tietoja päivitetään vähintään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tieliikennekuoleman yksikköarvo on 2,56 milj. euroa, vakavan loukkaantumisen yksikköarvo on 1,27 milj. euroa ja lievän loukkaantumisen yksikköarvo 77 000 euroa (vuoden 2018 hinnoissa). Lievien ja vakavien loukkaantumisten painotettu yksikköarvo on 172 000 euroa. Hinnat perustuvat Väyläviraston vuonna 2020 päivittämiin tieliikenteen hankearvioinnissa käytettäviin yksikköarvoihin.

Näitä yksikköarvoja käyttäen kuolemien ja poliisin tietoon tulleiden loukkaantumisten yhteenlaskettu yhteiskuntataloudellinen kustannus oli 1,2 mrd euroa vuonna 2022. Kustannus tarkentuu  myöhemmin, kun saadaan sairaalatilastoihin perustuva tieto loukkaantumisten vakavuudesta.

Yksikköarvoihin sisältyy sekä reaalitaloudellisia kustannuksia että yksilön hyvinvoinnin heikkenemisen arvostus muutettuna rahaksi. Reaalitaloudellisia kustannuseriä ovat mm. poliisin, pelastustoimen ja sairaanhoidon kustannukset, kuntoutus ja yksilön työpanoksen menetys. Yksilön aineellisen hyvinvoinnin menetyksen arvostus mittaa ansioiden ja kulutuksen menetystä ja yksilön aineettoman hyvinvoinnin menetys elämän ja terveyden arvostusta. Hyvinvoinnin menetyksen osuus liikennekuoleman yksikköarvosta on 94 % ja osuus loukkaantumisen yksikköarvosta 74 %.

Jos kustannuslaskelmaan otettaisiin mukaan myös ne loukkaantumiset, jotka eivät tule poliisin tietoon, mutta vaativat sairaalahoitoa, tieliikenteen onnettomuuskustannukset nousisivat huomattavasti. Onnettomuuksien yksikkökustannukset on kuitenkin määritelty poliisin tietoon tulleiden onnettomuuksien ominaisuuksien mukaan ja siksi niitä ei tässä sovelleta muihin onnettomuuksiin.

Väyläviraston julkaisussa TEN-tieverkon turvallisuus Suomessa 2019 (Ulkoinen linkki) on esitetty kartoilla laskennalliset onnettomuuskustannukset tiekilometriä ja ajokilometriä kohti TEN-T-teillä.

Liikennevakuutuksesta korvattiin noin 91400 liikennevahinkoa vuonna 2021. Näistä arvioidaan maksettavan korvauksia yhteensä 388 miljoonaa euroa.