Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Tieliikenteen kuolleet ja loukkaantuneet ikäryhmittäin

Sivulla esitetään tilastoja tieliikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista ikäryhmittäin ja eri ikäisten liikenteessä vammautuneiden kulkuneuvoista onnettomuuksissa. Tilastoa päivitetään vähintään kolme kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Vuonna 2022 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 196 henkilöä. Näistä 8 henkilöä (4 %) oli iältään 0-14-vuotiaita lapsia, 22 % iältään 15–24-vuotiaita nuoria tai nuoria aikuisia, 45 % iältään 25-64-vuotiaita ja 29 % vähintään 65-vuotiaita. Liikennekuolemat vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna eniten 25-64-vuotiailla. Viimeisinä kymmenenä vuotena ikääntyneiden osuus kuolleista on kasvanut ja nuorten osuus laskenut hieman.

Vuonna 2021 tieliikenteessä loukkaantui vakavasti 807 henkilöä, kun otetaan huomioon sekä poliisin tietoon tulleet tapaukset että vain hoitoilmoitusjärjestelmä HILMOssa olevat tapaukset. Näistä vakavasti loukkaantuneista 6 % oli 0-14-vuotiaita, 19 % iältään 15-24-vuotiaita,  44 % iältään 25-64-vuotiaita, ja 30 % vähintään 65-vuotiaita. Vakavat loukkaantumiset vähenivät eniten ikääntyneillä. 

Poliisin tietoon tulleet loukkaantumiset vähenivät vuonna 2022 ennakkotietojen mukaan kaikissa ikäryhmissä, eniten 25-34-vuotiaiden ikäryhmässä.  

Kaikissa ikäryhmissä liikennekuolemat ovat yleisimpiä henkilöauton käyttäjillä. Liikenteessä kuolleet jalankulkijat ja pyöräilijät ovat usein ikääntyneitä. Ikääntyneet loukkaantuvat useimmin vakavasti ollessaan liikenteessä polkupyörällä. 15-17-vuotiailla vakavat loukkaantumiset ovat yleisimpiä mopoilijoina tai moottoripyöräilijöinä. 

Tieliikenteessä kuolleista 139 henkilöä eli 74 % oli miehiä vuonna 2022. Miesten osuus kuolleista on ollut keskimäärin 75 % viimeisinä kymmenenä vuotena. Liikennekuolemat ovat vähentyneet tasaisesti sekä miehillä että naisilla, joten kuolemien jakautuminen sukupuolten kesken on pysynyt ennallaan.  Miesten osuus kuolleista on suurin 35-44-vuotiaiden ikäryhmässä, 86 %, ja pienin vähintään 75-vuotiaiden ikäryhmässä, 65 %. Tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneista miehiä on noin 70 %, ja miesten osuus vakavasti loukkaantuneista on suurin keski-ikäisillä ja pienin ikääntyneillä.