Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Sivulla esitetään tilastoja tieliikenteessä kuolleista ja loukkaantuneista ikäryhmittäin ja eri ikäisten liikenteessä vammautuneiden kulkuneuvoista onnettomuuksissa. Tilastoa päivitetään vähintään kolme kertaa vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Vuonna 2023 tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan 183 henkilöä. Näistä 1 henkilö oli iältään 0-14-vuotias lapsi, 18 % iältään 15–24-vuotiaita nuoria tai nuoria aikuisia, 48 % iältään 25-64-vuotiaita ja 34 % vähintään 65-vuotiaita. Liikennekuolemat vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna eniten 15-24-vuotiailla. Viimeisinä kymmenenä vuotena ikääntyneiden osuus kuolleista on kasvanut ja nuorten osuus laskenut hieman.

Vuonna 2022 tieliikenteessä loukkaantui vakavasti 835 henkilöä, kun otetaan huomioon sekä poliisin tietoon tulleet tapaukset että vain hoitoilmoitusjärjestelmä HILMOssa olevat tapaukset. Näistä vakavasti loukkaantuneista 7 % oli 0-14-vuotiaita, 21 % iältään 15-24-vuotiaita,  44 % iältään 25-64-vuotiaita, ja 29 % vähintään 65-vuotiaita. Vakavat loukkaantumiset lisääntyivät hieman edellisvuodesta kaiken ikäisillä. 

Poliisin tietoon tulleet ikääntyneiden henkilöiden loukkaantumiset lisääntyivät vuonna 2023 ennakkotietojen mukaan hieman. Kaikissa muissa ikäryhmissä loukkaantumiset vähenivät.

Kaikissa ikäryhmissä liikennekuolemat ovat yleisimpiä henkilöauton käyttäjillä. Liikenteessä kuolleet jalankulkijat ja pyöräilijät ovat usein ikääntyneitä. Ikääntyneet loukkaantuvat useimmin vakavasti ollessaan liikenteessä polkupyörällä. 15-17-vuotiailla vakavat loukkaantumiset ovat yleisimpiä mopoilijoina tai moottoripyöräilijöinä. 

Tieliikenteessä kuolleista 134 henkilöä eli 73 % oli miehiä vuonna 2023. Miesten osuus kuolleista on ollut keskimäärin 75 % viimeisinä kymmenenä vuotena. Liikennekuolemat ovat vähentyneet tasaisesti sekä miehillä että naisilla, joten kuolemien jakautuminen sukupuolten kesken on pysynyt ennallaan.  Miesten osuus kuolleista on suurin 55-64-vuotiaiden ikäryhmässä, 83 %, ja pienin vähintään 75-vuotiaiden ikäryhmässä, 63 %. Tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneista miehiä on noin 70 %, ja miesten osuus vakavasti loukkaantuneista on suurin 18-34-vuotiailla ja pienin ikääntyneillä.