Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

TEN-T-verkon vaatimukset ja niiden toteutuminen sisävesiväylillä

Tilannekuvassa on analysoitu sisävesiväylille asetettujen vaatimusten täyttymistä TEN-T-verkolla Suomessa. TEN-T-verkon vaatimusten täyttymistä arvioidaan lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikenneverkon strategista tilannekuvaa.

TEN-T-suuntaviiva-asetuksen 2013 keskeiset vaatimukset sisävesiväylille

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1315/2013 on määritetty TEN-T-liikenneverkkoon kuuluvat sisävesiväylät sekä niihin liittyvät vaatimukset. Suomesta TEN-T-ydinverkkoon kuuluvat Saimaan syvävesiväylästö sekä Saimaan kanavan Suomen-puoleinen osuus. Kattavan verkon sisävesiväyliä ei Suomessa ole. TEN-T-verkolla ei myöskään ole sisävesisatamia Suomessa. Sisävesiväylille asetetut vaatimukset ovat seuraavat:

  1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että joet, kanavat ja järvet on varustettu RIS:llä (river information system, jokitiedotuspalvelut).
  2. Noudatetaan sisävesiväyläluokituksen mukaisia luokkaan IV kuuluvien sisävesiväylien vähimmäisvaatimuksia: syväys (2,50 m) ja siltojen alikulun vähimmäiskorkeus (5,25 m).
  3. Ydinverkolla tulee olla saatavilla vaihtoehtoisia puhtaita polttoaineita.

Vaatimusten täyttyminen sisävesiväylillä

Suomen TEN-T-verkon sisävesiväylillä vaatimukset täyttyvät seuraavasti:

  1. RIS ei ole käytössä sisävesiväylillä, koska Saimaalla on käytössä merialuksia, jotka noudattavat meriliikenteen säädöksiä. Lisäksi sisävesiväylät ja niiden liikenne eivät yhdisty suoraan toiseen EU-maahan. Näillä perusteilla vaatimusten ei katsota koskevan Saimaan aluetta.
  2. Syväys- ja alikulkuvaatimukset täyttyvät.
  3. Vaatimus vaihtoehtoisten puhtaiden polttoaineiden saatavuudesta katsotaan täyttyväksi, koska kaikkiin Suomen satamiin voidaan toimittaa LNG:tä rekalla tai proomulla.
  4. Sisävesiväylien kattavaa verkkoa ei ole Suomessa. Myöskään satamat eivät kuulu TEN-T-verkkoon, eikä niille ole siitä syystä vaatimuksia.

EU Komissiossa on käynnissä TEN-T-suuntaviiva-asetuksen uudistaminen. Uudistuksella haetaan mm. nykyistä parempaa yhteyttä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan (Green Deal). Ehdotus uudeksi TEN-T-asetukseksi julkaistiin joulukuussa 2021. Lopullinen asetus astuu voimaan todennäköisesti vuoden 2023 aikana.

Kuvassa Suomen kartalla ydinverkon sisävesiväylät. Väylä ulottuu Lappeenrannasta Kuopioon ja Joensuuhun.
Kuva: Suomesta TEN-T-ydinverkkoon kuuluvat Saimaan syvävesiväylästö sekä Saimaan kanavan Suomen-puoleinen osuus.