Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

TEN-T-verkon vaatimukset ja niiden toteutuminen rataverkolla

Tilannekuvassa on tarkasteltu TEN-T-verkon vaatimuksia ja niiden toteutumista rataverkolla. Tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto. Tiedot ovat osa liikenneverkon strategista tilannekuvaa.

TEN-T-suuntaviiva-asetuksen 2013 keskeiset vaatimukset rataverkolla 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa N:o 1315/2013 on määritetty Euroopan laajuiseen TEN-T-liikenneverkkoon kuuluva rataverkko ja niiden vaatimukset. TEN-T-verkosto koostuu kahdesta tasosta: vuoteen 2030 mennessä rakennettavasta ydinverkosta ja vuoteen 2050 mennessä rakennettavasta kattavasta verkosta. 

Uusien ratojen nimellinen raideleveys on 1 435 mm. TEN-T-ydinverkolla vaatimukset ovat vuoteen 2030 mennessä. Pyynnöstä ja asianmukaisin perustein komissio vapauttaa erillään olevat ydinverkot em. vaatimuksesta. Suomi ei ole vapautusta hakenut. Suomi valmistelee parhaillaan kantojaan TEN-T-asetuksen uudelleenarviointiin. Erillään olevat ydinverkot voidaan vapauttaa vaatimuksista ERTMS:ää lukuunottamatta.

EU Komissiossa on käynnissä TEN-T-suuntaviiva-asetuksen uudistaminen. Uudistuksella haetaan mm. nykyistä parempaa yhteyttä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan (Green Deal). Ehdotus uudeksi TEN-T-asetukseksi julkaistiin joulukuussa 2021. Lopullinen asetus astuu voimaan todennäköisesti vuoden 2023 aikana.

Vaatimusten täyttyminen rataverkolla

Sähköistys

Ydinverkolla viimeisenä puutteena ollut Laurila–Tornio, jonka sähköistys parhaillaan käynnissä. Kattavalla verkolla puutteina ovat Joensuu–Siilinjärvi-väli sekä Niiralan ja Imatran rajanylityspaikat.
ERTMSPuutteena vielä koko verkolla
Akselikuormitus Ei puutteita
MatkanopeusLähinnä pistemäisiä kohteita, kuten siltoja, liikennepaikkoja tai satamayhteyksien päitä tai joitain maankäytön rajoituksista johtuvia kohteita, joissa vaatimus ei toteudu.
JunapituusKirkkonummi-Turku (joskin vain vähän tavaraliikennettä eli vaatimus ei oleellinen)

Lisäksi on pantu täytäntöön asetuksessa mainitut direktiivit raideliikennelailla (1302/2018).

Skandinavia–Välimeri-ydinverkkokäytävä kulkee Etelä-Suomen halki. CEF-asetuksen uudistuksen myötä tullut voimaan ydinverkkokäytävien pidennykset Pohjanmeri–Baltia: Helsinki–Luulaja sekä Skandinavia–Välimeri: Tukholma–Luulaja–Oulu/Narvik.

Suomen kartalla esitetty ydin- ja kattavan verkon yhteydet sekä puutteet näillä verkoilla.
Kuva. Skandinavia–Välimeri-ydinverkkokäytävä kulkee Etelä-Suomen halki. CEF-asetuksen uudistuksen myötä tullut voimaan ydinverkkokäytävien pidennykset Pohjanmeri–Itämeri: Helsinki–Luulaja sekä Skandinavia–Välimeri: Tukholma–Luulaja–Oulu/Narvik.