Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Tilannekuvassa tarkastellaan tasoristeysturvallisuutta. Tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Vuonna 2022 tapahtui 15 tasoristeysonnettomuutta, mikä on seurantahistorian alhaisin luku. Näistä onnettomuuksista 13 tapahtui valtion rataverkolla. Vuoden 2022 tasoristeysonnettomuuksissa kuoli yksi henkilö ja kolme loukkaantui vakavasti. Vuonna 2021 tapahtui poikkeuksellisen monta tasoristeysonnettomuutta ja niistä aiheutui useita henkilövahinkoja. Vuoden 2022 positiivinen turvallisuustilanne vie kehitystä takaisin kohti alla olevassa kuvassa näkyvää tasoristeysonnettomuuksien lukumäärän laskevaa trendiä.

Tasoristeysonnettomuuksien lukumäärän pitkän ajan vähenevästä trendistä huolimatta ne ovat edelleen yksi rautatiejärjestelmämme suurimmista turvallisuusongelmista. Vuonna 2022 tapahtuneista merkittävistä rautatieonnettomuuksista vajaa kolmannes oli tasoristeysonnettomuuksia.

Vuonna 2022 tapahtuneista tasoristeysonnettomuuksista viisi luokiteltiin merkittäviksi rautatieonnettomuuksiksi: neljä niistä aiheutuneiden henkilövahinkojen takia (yhdessä tasoristeyksen käyttäjä kuoli ja kolmessa onnettomuudessa yksi henkilö loukkaantui vakavasti) ja yksi onnettomuudesta seuranneiden suurten materiaalivahinkojen takia (kustannukset yli 150 000 €). Yksi vakavaan loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista tapahtui automaattisilla puomeilla varustetussa tasoristeyksessä, muut merkittävät tasoristeysonnettomuudet tapahtuivat varoituslaitteettomissa tasoristeyksissä.

Tasoristeysturvallisuuden parantamisessa keskeisenä toimijana on valtion rataverkon haltija Väylävirasto, joka on laatinut tasoristeysten poisto- ja parannusohjelman vuosille 2019–2025. Ohjelman aikana tavoitteena on toteuttaa parannustoimenpiteitä 465 tasoristeykseen. Vuoden 2022 aikana parannettiin 69 tasoristeyksen turvallisuutta. Tämä oli hieman suunniteltua vähemmän, koska parannustoimien aloittaminen jouduttiin monessa kohteessa siirtämään vuodelle 2023. Tämä johtui siitä, että tasoristeysohjelmassa pandemian aiheuttaman toimitussuman purkaminen jatkui edelleen. Tasoristeysten poisto- ja parannusohjelman lisäksi tasoristeysturvallisuutta parannettiin mm. radan kunnossapidolla, jakamalla tietoa tasoristeysten talvihoidosta yksityisteiden omistajille ja kunnossapitäjille sekä välittämällä animaation avulla tietoa tasoristeysturvallisuudesta sosiaalisessa mediassa.