Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Taksiliikenteen koulutukset ja kokeet

Tilastotietoa taksiliikenteen lainmukaisista koulutuksista ja kokeista sekä taksinkuljettajien ajoluvista. Tilastoa päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Taksiliikenteen yrittäjäkoulutus ja -kokeet

Voimassa olevan lainsäädännön mukaiset taksiliikenteen yrittäjäkoulutus- ja koevelvoitteet tulivat voimaan 1.5.2021.

Yrittäjäkoulutuksen ja -kokeen suoritusmäärät

Suoritetut yrittäjäkoulutukset

453

1240

Suoritetut yrittäjäkokeet

2603

4323

Hyväksytysti suoritetut yrittäjäkokeet

1204

2564 

Liikennepalvelulain mukaisesti osa taksiliikenneluvan haltijoista oli vapautettu taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen suorittamisesta 1.5.2021 - 30.4.2022 välisenä aikana ja heitä koski velvollisuus suorittaa ainoastaan yrittäjäkoe. Kaikkien uusien taksiliikenneluvan haltijoiden on pitänyt suorittaa yrittäjäkoulutus ja yrittäjäkoe 1.5.2021 lähtien.

Taksikuljettajankokeet

Taksinkuljettajan ajoluvat

Vuonna 2010 taksinkuljettajien ajoluvat muuttuivat määräaikaisiksi enintään 5-vuotta kerrallaan voimassaoleviksi.

Vuonna 2016 toimivalta ajolupien myöntämisen osalta siirtyi Poliisilta Liikenne- ja viestintävirastolle (tuolloin Trafi)

Vuonna 2018 astui voimaan laki liikenteen palveluista, joka poisti taksinkuljettajia koskevan koulutuksen pakollisuuden ajoluvan saamisen edellytyksenä.

Vuonna 2021 taksinkuljettajan koetta uudistettiin. Samalla kysymysten määrää kokeessa nostettiin 50 kysymykseen

Vapaaehtoinen erityisryhmien kuljettajakoulutus

Suoritetut erityisryhmien kuljettajakoulutukset

Erityisryhmien kuljettajakoulutuksen

  • Käytännön opetus, 7 h

12

452

402

Erityisryhmien kuljettajakoulutus

  • Teoria ja käytännön opetus, 21 h

94

401

180

Yhteensä

106

824

582

* Tilanne 15.3.2023

Erityisryhmien kuljettajakoulutuksen käytännön opetus (7 h) on tarkoitettu taksinkuljettajille, joilla on ollut ajolupa voimassa 1.1.2010- 1.7.2018 ja jotka ovat suorittaneet kumotussa taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (695/2009) (Ulkoinen linkki) tarkoitetun lakisääteiseen koulutukseen tai jatkokoulutukseen.