Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Sivulla kerrotaan EUn liikenneturvallisuustavoitteista ja verrataan Suomen tieliikenteen turvallisuutta muihin maihin. Tietoja päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Vuonna 2023 EU-maiden tieliikenteessä kuoli ennakkotietojen mukaan noin 20 400 ihmistä. EU-maiden tieliikennekuolemat  vähenivät nopeasti koronapandemian aikana vuosina 2020-2021, mihin vaikutti liikenteen väheneminen liikkumisrajoitusten vuoksi. Vuosina 2022 ja 2023 liikenteessä kuoli enemmän ihmisiä kuin koronapandemian aikana, mutta noin 10 % vähemmän kuin vuonna 2019. 

Suomi oli vuonna 2023 liikenneturvallisuudessa neljänneksi paras EU-maa, kun mittarina käytetään kuolleiden määrää suhteessa väkilukuun. Edellä olivat Ruotsi, Malta ja Tanska. Myös EUn ulkopuolisissa Norjassa ja Sveitsissä liikennekuolemia tapahtui Suomea vähemmän. Suomessa liikennekuolemat eivät vähentyneet koronapandemian aikana, mutta ne vähenivät vuosina 2022-2023, toisin kuin monissa muissa EU-maissa.  Suomessa liikennekuolemia tapahtuu suhteessa väkilukuun noin 1,5-kertaisesti verrattuna naapurimaihin Ruotsiin ja Norjaan. Erosta vain osa johtuu siitä, että näissä maissa liikenteessä tehtyjä itsemurhia ei tilastoida liikennekuolemiksi.  Suomessa itsemurhien osuus tieliikennekuolemista oli Tilastokeskuksen mukaan noin 15 prosenttia vuonna 2022.

Euroopan Unionin tavoitteena on liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta. Liikennekuolemien väheneminen on ollut tavoitteeseen nähden liian hidasta. Vakavien loukkaantumisten tilastointitavat vaihtelevat maittain niin paljon, että niiden määrän kehitystä on vaikea seurata EU-tasolla.

Tieliikenteessä kuolleet suhteessa väkilukuun EU-maissa, ennakkotieto vuodesta 2023