Rekisterissä olevien ilma-alusten tilastot

Tilasto sisältää rekisterissä olevien ilma-alusten vuotuiset lukumäärät ilma-alusryhmittäin. Tilastoa päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tilasto perustuu Traficomin liikenneasioiden rekisteriin, joka sisältää tiedot siviili-ilma-aluksista ja ilma-aluskiinnityksistä. Rekisterissä on tiedot myös ilma-alusten omistajista, käyttäjistä, haltijoista ja edustajista. Rekisteri ei sisällä puolustusvoimien ilma-aluksia eikä miehittämättömiä ilma-aluksia (RPAS), joiden toimintamassa on alle 150 kg.

Liikennelentokoneita ovat kaupallisessa lentoliikenteessä käytettävät lentokoneet. Ilmaa kevyempiä ilma-aluksia ovat mm. kuumailmapallot.