Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Rautatieliikenteen onnettomuudet

Rautatieliikenteen turvallisuutta tarkastellaan junaliikenteen törmäysten, suistumisten ja tulipalojen määrän kautta. Näitä Liikenne 12 -seurantaan kuuluvia tietoja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon koostamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

ARVIO VIIMEISIMMÄSTÄ KEHITYKSESTÄ

Kehitys Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden toteutumista edistävää

Junaliikenteen turvallisuus on säilynyt Suomessa hyvällä tasolla. Merkittävät onnettomuudet ovat junaliikenteessä hyvin harvinaisia ja pienempiäkin onnettomuuksia tapahtuu vähän (1). Tyypillisimpiä henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia junaliikenteessä ovat tasoristeysonnettomuudet ja luvattomasti rata-alueella liikkuvien henkilöiden allejäännit. Muita junaliikenteessä toisinaan tapahtuvia tyypillisesti seurauksiltaan pienimuotoisempia onnettomuuksia ovat esimerkiksi liikkuvan kaluston tulipalot ja törmäykset esteisiin.

Liikenneturvallisuutta koskevia sisältöjä ei ole vielä siirretty palveluun. Löydät tietoa tämän seurantamittarin kehityksestä toistaiseksi Traficomin Liikennefakta -sivustolta (Ulkoinen linkki).