Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Junaliikenteen turvallisuus

Tilannekuvassa seurataan junaliikenteen turvallisuutta. Tietoja päivitetään kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Junaliikenteessä tapahtuneiden merkittävien onnettomuuksien lukumäärä oli vuonna 2021 edellisvuosia suurempi. Onnettomuuksien kokonaismäärää nostivat erityisesti tasoristeysonnettomuudet, joissa useita henkilöitä menehtyi tai loukkaantui vakavasti. Vuonna 2021 tapahtui 25 merkittävää onnettomuutta, joista 13 oli tasoristeysonnettomuuksia. Yksittäisen vuoden perusteella ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöksiä junaliikenteen turvallisuuden heikentymisestä. 

Matkustajaturvallisuus oli edellisten vuosien tapaan hyvällä tasolla. Vuonna 2021 VR-Yhtymä Oyj saavutti tavoitteensa matkustajaturvallisuuden poikkeamataajuuden osalta.

Onnettomuudet junaliikenteessä

VR-Yhtymä Oyj:n raportoinnin mukaan vuonna 2021 tapahtui 38 törmäystä esteisiin, yksi suistuminen ja yhdeksän liikkuvan kaluston tulipaloa. Junan ja toisen kalustoyksikön välisiä törmäyksiä ei tapahtunut yhtään. Junien ja kalustoyksiköiden väliset törmäykset ovat olleet viime vuosina harvinaisia ja vuosina 2017–2021 on tapahtunut vain yksi tähän kategoriaan luokiteltava tapaus. Aiempia vuosia suurempi määrä ’Törmäykset esteisiin’ -tapauksia selittyy ainakin osaltaan sillä, että vuoden 2021 syksyllä ja talvella veturinkuljettajia pyydettiin aktiivisesti ilmoittamaan lumivalleihin törmäyksistä.

Vuonna 2021 junaliikenteessä tapahtui yhdeksän liikkuvan kaluston tulipaloa, joista yksi luokiteltiin merkittäväksi onnettomuudeksi. Vuosina 2016–2020 tapahtui keskimäärin yhdeksän liikkuvan kaluston tulipaloa vuosittain. Tyypillisesti liikkuvan kaluston tulipalot saavat alkunsa veturien moottoritilasta tai matkustajavaunujen lämmityslaitteista.

Vaaratilanteet junaliikenteessä

Junaliikenteen onnettomuudet ovat harvinaisia ja niiden vuosittaisessa lukumäärässä on satunnaisvaihtelulla suuri rooli. Siten lyhyellä aikavälillä onnettomuuksien lukumäärän kehitys ei ole paras turvallisuustason kehityksen mittari. Vaaratilanteita tapahtuu enemmän kuin onnettomuuksia ja siten niiden lukumäärää sekä riskitasoa seuraamalla voidaan saada tarkempi kuva turvallisuuden kehityssuunnasta. Muutos raportoitujen vaaratilanteiden lukumäärässä voi kertoa junaliikenteen turvallisuustilanteen muutoksen lisäksi myös esimerkiksi poikkeamien raportointikulttuurin muutoksesta. 

Vuonna 2021 junaliikenteessä tapahtui VR-Yhtymä Oyj:n tilaston mukaan 27 luvatonta Seis-opasteen ohitusta. Luku on hieman pienempi kuin vuosina 2016–2020, jolloin tapahtui keskimäärin 33 luvatonta Seis-opasteen ohitusta vuosittain. Seis-opasteen ohitukset tapahtuvat matalilla nopeuksilla ja junankulunvalvontalaite JKV pysäyttää kaluston heti ohituksen jälkeen. Liikuttaessa ilman JKV:ta Seis-opasteen ohitukseen liittyvät riskit kuitenkin korostuvat. 

VR-Yhtymä Oyj:n tilastojen mukaan vuonna 2021 tapahtui neljä laakerivauriosta johtunutta kuumakäyntiä ja 260 jarrujen laahauksesta johtunutta kuumakäyntihälytystä. Jarrujen laahaus on erityisesti talvella esiintyvä ongelma; teleihin kertynyt lumi ja jää aiheuttavat jarrujen laahauksia. Vuosina 2016–2020 tapahtui keskimäärin 154 kuumakäyntihälytystä vuosittain.