Rajanylityspaikat

Rajanylityspaikkojen liikennettä ja kuljetusta koskevaa tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tilannekuvassa on tarkasteltu myös tulevia tarpeita ja ennusteita. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tiedot ovat osa liikenneverkon strategista tilannekuvaa.

Rajanylityspaikkojen liikenne ja kuljetukset

Vuosina 2017–2019 keskimäärin 600 000 matkustajaa/vuosi kulki junalla Vainikkalan raja-aseman kautta. Muiden raja-asemien kautta ei ollut säännöllistä henkilöjunaliikennettä. Valtakunnallisen liikenne-ennusteen mukaan matkustajamäärä nousee noin 625 000 matkustajaan vuoteen 2030 mennessä.

Rataverkon tavaraliikenteessä keskimääräiset kuljetusmäärät raja-asemilla vuosina 2017–2019 ja Valtakunnallisen liikenne-ennusteen mukaiset ennusteet vuodelle 2030 olivat:

  • Vainikkala 7.7 milj.t -> 6,5 milj.t
  • Vartius 4.9 milj.t -> 6,4 milj.t
  • Imatra 2.2 milj.t -> 2,3 milj.t
  • Niirala 0.7 milj.t -> 1,1 milj.t
  • Tornio 0,02 milj.t (ei ennustetta).

Tieliikenteessä selvästi vilkkain raja-asema niin henkilö- ja pakettiautoissa kuin raskaassa liikenteessä on Tornion raja-asema. Muita vilkkaita raja-asemia ovat mm. Nuijamaa ja Vaalimaa. Tarkemmat ajoneuvomäärät on esitetty alla olevassa kuvaajassa.  

Koronan vaikutus rajanylityspaikoilla

Maaliskuusta 2020 alkaen osa rajanylityspaikoista on ollut väliaikaisesti suljettuna ja niiden liikennettä on rajoitettu. Tällä on ollut merkittäviä vaikutuksia matka- ja kuljetusmääriin.

Vuonna 2020 noin 120 000 matkustajaa kulki junalla Vainikkalan raja-aseman kautta, mikä oli lähes 80 % vähemmän vuoteen 2019 verrattuna. Tavaraliikenteessä raideliikenteen kuljetusmäärät kuitenkin kasvoivat vuonna 2020 kaikilla raja-asemilla. Yhteensä kuljetukset kasvoivat noin 5 % vuoteen 2019 verrattuna.

Tieliikenteessä ajoneuvojen määrä vuonna 2020 väheni kaikilla raja-asemilla vuoteen 2019 verrattuna:

  • kuorma- ja linja-autojen määrä väheni yhteensä noin 15 %
  • henkilö- ja pakettiautojen määrä väheni yhteensä noin 58 %
  • yhteensä ajoneuvojen määrä väheni noin 55 %.

Rajanylityspaikkojen tilannekuva 2032

Käynnissä olevien kehittämishankkeiden valmistuttua rajanylityspaikat vastaavat pääosin tulevia tarpeita, ellei liikenteessä tapahdu yllättäviä isoja muutoksia. Uusille rajanylityspaikoille ei ole tarvetta, nykyinen verkosto riittää pitkälle tulevaisuuteen.

Itä-Suomessa ostosmatkailu aiheuttaa ajoittain ruuhkia yksittäisille rajanylityspaikoille. Ruuhkautumista aiheuttavat etenkin tullaustoimenpiteet. Ruotsin ja Norjan rajat ovat käytännössä sisärajoja ja etenkin Ruotsin rajanylityspaikoilla on paljon päivittäisiä työ- ja asiointimatkoja.

Rajanylityspaikkojen kehittämisessä pitää tehdä yhteistyötä naapurimaiden kanssa. Toimivan keskusteluyhteyden saaminen Venäjän osapuoleen on kuitenkin haastavaa.