Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Matkaviestinverkon nopeusmittaukset

Tilasto sisältää VTT:n Mobiilimittari-sovelluksella vuosien 2015-2020 aikana palvelun käyttäjien tekemien matkaviestinverkon nopeusmittauksien tulokset. Tilasto sisältää ne nopeusmittaukset, joissa latausnopeuden mittaus (download) on onnistunut, joissa matkaviestinverkon teknologia on tunnistettu (2G, 3G, 4G, 5G) ja joissa paikkatiedot on saatu onnistuneesti. Tilasto ei sisällä niitä nopeusmittauksia, joita VTT on tehnyt omista kiinteistä mittauspisteistään. Tilastoa ei toistaiseksi päivitetä.

Matkaviestinverkon liittymäsopimuksissa mainitaan liittymälle arvioitu enimmäisnopeus tiedonsiirron lataamiselle verkosta käyttäjälle päin (download-nopeus). Useimmiten arvot ovat esimerkiksi enimmillään 50 Mbit/s, 100 Mbit/s tai 150 Mbit/s. Tällä enimmäisnopeudelle tarkoitetaan sitä nopeutta, jolla ideaalitilanteessa tietoa nopeimmillaan siirtyy verkosta käyttäjälle - toisin sanoen kyseessä on nopeusraja, jonka yli käyttäjän saavuttama tiedonsiirtonopeus ei lähtökohtaisesti mene.

Todellisuudessa nämä mobiililiittymien markkinoinnissa ja liittymäsopimuksissa mainitut nopeudet eivät useinkaan täyty ja monesti ilmoitetaan myös nopeuden vaihteluväli, jolla tiedonsiirtonopeus yleensä liikkuu. Käyttäjän verkosta saamaan tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat liittymäsopimuksen lisäksi käytetty laite, luonnonesteet ja rakenteet, sekä muiden samaa matkaviestinverkkoa samalla hetkellä käyttävien käyttäjien määrä tukiaseman alueella.

Puhelimen tai muun mobiililaitteen saavuttamaa nopeutta voi mitata erilaisilla nopeustesteillä. Liikenne- ja viestintävirasto hankki viiden vuoden ajan matkaviestinverkon mittausaineistoa VTT:n Mobiilimittari-sovelluksesta. Tämän aineiston tuloksia on kerätty tälle sivulle.

Ensimmäisessä kuvaajassa on esitetty mittausten laskevan tiedonsiirtonopeuden (download) keskimääräinen nopeus sekä minimi- ja maksiminopeudet vuosina 2015 - 2020. Selkeää trendiä tiedonsiirtonopeuksien kasvamisesta ei tässä aineistossa ole havaittavissa, vaikka Traficomin keräämien matkaviestinverkon peittotietojen perusteella nopeammat 100 Mbit/s yhteydet ovat tulleet vuosien aikana yhä laajemman väestöosuuden saataville.

 

Toisessa kuvaajassa on esitetty keskimääräinen laskeva tiedonsiirtonopeus vuorokauden tunneittain vuosina 2015 - 2020. Mittaustuloksissa on hieman vuosittaista vaihtelua, mutta yhteinen trendi kaikkien vuosien aineistolle on, että keskimääräinen latausnopeus on suurimmillaan noin 01 - 08 välisenä aikana. Tällä aikavälillä mobiiliverkoilla on vähemmän käyttäjiä, jolloin kapasiteettia on yhdelle käyttäjälle enemmän, mikä näkyy suurempina saavutettuina latausnopeuksina.

Keskimääräiset nopeudet laskevat aamusta tasaisesti päivän kuluessa. Hitaimmillaan nopeudet ovat noin 20 - 22 välisenä aikana. Ilta-aikaan useat käyttävät verkkoa esimerkiksi videopalveluiden katsomiseen, mikä voi toisinaan johtaa verkon ruuhkautumiseen ja siitä johtuvaan yhteyden "tökkimiseen".

 

Keskimääräiset mitatut laskevat tiedonsiirtonopeudet maakunnittain vuoden 2020 loppuun mennessä. Pirkanmaalla oli paras keskimääräinen tulos 51 Mbit/s ja Etelä-Pohjanmaalla huonoin 16 Mbit/s.

Taulukossa on esitetty maakuntakohtaiset mittausmäärät ja keskimääräinen latausnopeus vuoden 2020 loppuun mennessä. Mittausmäärät Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla ovat muita maakuntia huomattavasti suurempia pääasiassa VTT:n Oulun toimipisteen tekemistä mittauksista johtuen.

Selitteet

Download-tiedonsiirtonopeus tarkoittaa sitä nopeutta, jolla tieto siirtyy verkosta käyttäjälle (download-nopeus eli saapuva tiedonsiirtonopeus).

Upload-tiedonsiirtonopeus  tarkoittaa sitä nopeutta, jolla tieto siirtyy käyttäjältä verkkoon (upload-nopeus eli lähtevä tiedonsiirtonopeus).