Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Tilasto sisältää tiedot niiden kotitalouksien osuudesta, jotka ovat matkaviestinverkkojen laajakaistapalvelujen peittoalueilla sekä tiedon näiden verkkojen maantieteellisestä kattavuudesta. Kaikki peittotiedot päivitetään teleyrityksiltä kerättyjen tietojen pohjalta kerran vuodessa, 100 Mbit/s nopeusluokan osalta tiedot päivitetään neljästi vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Mobiililaajakaistan etuna on liikuteltavuus, nettiyhteys ei ole sidottu paikkaan vaan kulkee mukana työ- ja vapaa-ajan matkoilla. Tiedot 5G:n kattavuudesta julkaistiin ensimmäistä kertaa vuoden 2020 lopun tilanteesta. 

(https://kartat-tieto.traficom.fi/iframe/MobiiliverkonKattavuusKuntakohtainen?tekniikka=5G&nopeus=Download.100M&getGeoms=true)

Selitteet

Matkaviestinverkon peittotiedot perustuvat yhteisiin taajuusaluekohtaisiin signaalinvoimakkuuden raja-arvoihin. Kattavuus edustaa alueita, joilla kyseinen palvelu on saatavissa tavanomaisella matkaviestinverkon päätelaitteella ulkotiloissa noin 1,5 metrin korkeudella maan pinnasta.

Teoreettisella tai laskennallisella mobiilipeitolla tarkoitetaan sitä, että mainittu nopeus on saatavilla mainitulla alueella ideaaliolosuhteissa. Nopeusluokkakohtaiset peitot eivät ota huomioon esimerkiksi muita samalla alueella samaa verkkoa käyttävien aiheuttamaa hidastumista, rakennusten ja luonnonesteiden tuomaa hitautta tai käytettävän laitteen ominaisuuksien aiheuttamaa nopeuden laskua. Peitot ovat ulkopeittoja eli ne eivät kuvasta sisätilakuuluvuutta.

Kotitaloussaatavuus lasketaan sen mukaan, kuinka suuri osa kotitalouksista on kyseisen teoreettisen peiton alueella.

Maantieteellinen peitto lasketaan maapinta-alasta.

Kotitalous on vakituisessa asuinkäytössä oleva huoneisto.

Download-tiedonsiirtonopeus tarkoittaa sitä nopeutta, jolla tieto siirtyy verkosta käyttäjälle (download-nopeus eli saapuva tiedonsiirtonopeus).

Viestintäpalveluja- ja verkkoja koskevat tilastomääritelmät