Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Maantieverkon talvihoito

Tlannekuvassa tarkastellaan maanteiden talvihoitoa, siihen liittyviä toimintalinjoja ja tulevaisuuden kehitystä. Maantieverkon talvihoidon tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto. Tiedot ovat osa liikenneverkon strategista tilannekuvaa.

Talvihoidon toimintalinjat

Väylävirasto ja ELY-keskukset huolehtivat väylien liikennöitävyydestä ympäri vuoden. Talvihoidon toimintalinjat määrittelevät ne periaatteet, joiden mukaan maanteiden liikennöitävyys talviaikana turvataan ja tiet hoidetaan. Talvihoidon toimintalinjat on uudistettu vuonna 2018, ja uudet linjaukset astuvat voimaan urakoissa vuosina 2019–2023.

Talviliikenne ja toimintaympäristö

Loka-maaliskuun (6 kk) osuus maanteiden liikenteestä on noin 45 %. Selvästi talvisissa olosuhteissa (lumi, jää) kulkee koko vuoden maantieliikenteestä vajaa 5 %. Talvien kesto on lyhentynyt 2010-luvulla ja keston odotetaan edelleen lyhenevän 2020-luvulla. Pitkät ja olosuhteiltaan talviset talvikaudet ovat kuitenkin edelleen mahdollisia, kuten esim. talvella 2021–2022.

Liukkaudentorjunnan tarve on kasvanut 2010-luvulla erityisesti sisämaassa ja saman kehityksen odotetaan jatkuvan 2020-luvulla. Niin sanottua vakiintunutta talvea ei usein enää ole, vaan sää- ja kelimuutokset ovat aiempaa tiheämpiä.

Tienkäyttäjien tyytyväisyys talvihoitoon heikkeni vuoteen 2018 asti, minkä jälkeen tyytyväisyys on useimpina vuosina hieman parantunut. Kevään 2022 tutkimuksessa tienkäyttäjien tyytyväisyys kuitenkin heikkeni pitkän ja lumisen talven seurauksena selvästi. Tiesääasemiin perustuvassa talvikelien seurannoissa huonojen talvikelien osuus on vaihdellut talven pituuden ja vaikeuden mukaan. Runsasluminen talvi näkyi myös huonojen keliolosuhteiden osuuden kasvuna talvella 2021–2022.  Talvella 2022–2023 huonoja keliolosuhteita oli edellistalvea vähemmän. Talvella 2022–2023 tyytyväisyys palautui kohtalaisen hyvälle tasolle pitkästä talvesta huolimatta, erityisesti sellaisilla alueilla oli nousua, joissa edellisenä talvena oli ollut tyytyväisyyden laskua. Kokonaisuudessaan tienkäyttäjien tyytyväisyys on pysynyt kohtaisen hyvällä tasolla eri talvien vaihtelusta huolimatta talvihoidon toimintalinjojen käyttöönoton jälkeen.

Talvikuukausien liikenneturvallisuus on parantunut samaan tahtiin tai hiukan nopeammin kuin kesäkuukausien liikenneturvallisuus: vakavien onnettomuuksien riski on 2000-luvulla pienentynyt yli 50 % ja onnettomuuksien vakavuusaste on pääosin pienentynyt. Pääteiden 1-ajorataisilla osuuksilla vakavien onnettomuuksien riski on edelleen korkeampi talvikuukausina kuin kesäkuukausina. 

Pääteillä talvihoitoluokkia nostettiin 1.1.2019 noin 10 300 km ja tehtiin talvihoidon tasokorotuksia 700 km. Tuoreen tutkimuksen mukaan tehostetun talvihoidon teillä tieverkon turvallisuus on parantunut muuta tieverkkoa nopeammin.

Vuoteen 2032 mennessä ajoneuvotekniikka ei vielä merkittävästi ehkäise talvikeleihin liittyviä riskejä nykytilanteeseen verrattuna. Vilkkailla teillä, joilla ajosuuntia ei ole erotettu, vakavan onnettomuuden riski säilyy talvella korkeampana kuin kesällä

Maantieverkon talvihoito 2023–2034

Talvikunnossapitoa koskeva ohjeistus on ajan tasalla. Lisääntyvä liukkaudentorjunnan tarve nostaa talvihoidon määrän tarvetta tarkastelujaksolla edelleen jonkin verran, vaikka talvien kesto voi lyhetä. Talvikunnossapitoluokitus on yhtenäinen pääteillä. Tällä hetkellä pääteillä talvihoitoluokkien nostotarpeita alle 100 km. Tämä on liikenneturvallisuuden kannalta kustannustehokasta. Muutoin talvihoitoluokitus on ajan tasalla ja kertaalleen läpi käyty koko maantieverkolla vuosina 2019–2023.

Talvihoitoluokkien korotustarpeet ja ohjeiden muutostarpeet määräytyvät osin liikenteen kasvun, asiakastarpeiden ja ilmaston muuttumisen mukaan.

Hoitourakkamalli on uusittu ja kattavasti käyttöön otettu vuoden 2023 lokakuun alussa, jolloin myös talvihoidon laatuvaatimukset on uusittu kaikissa urakoissa. Talvisuolausmäärän arvioidaan olevan tarkastelujaksolla suhteellisen stabiili, mutta paikoin ilmastonmuutos ja liikenteen kasvu voivat lisätä suolaustarvetta. Tarkastelujaksolla tärkeimpien kävely- ja pyöräilyväylien talvihoitoon panostetaan aiempaa enemmän.

Väylän merkitys, liikennemäärä ja -koostumus määrittelevät teiden talvihoidon palvelutason. Koska kaikkia teitä ei voida hoitaa kohtuullisin kustannuksin välittömästi, tiet on luokiteltu eri talvihoitoluokkiin. 

Lähteet ja lisätietoja kohdassa on esitetty maanteiden talvihoitoluokat kartalla.