Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Lyhyiden lauttavälien korvaaminen silloilla

Tilannekuvassa on tarkasteltu lyhyiden lauttavälien korvaamista silloilla. Siihen liittyvää tilannekuvaa päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Väylävirasto. Tiedot ovat osa liikenneverkon strategista tilannekuvaa.

Kohteiden yhteiskunnallinen kannattavuus

Suomen maanteillä on lauttaliikennettä yhteensä 41 lauttapaikalla. Väylävirasto teki vuonna 2019 hankearvioinnin lyhyiden lauttavälien korvaamisesta silloilla (9 kpl). Selvityksessä arvioitiin näiden hankkeiden yhteiskuntataloudellista kannattavuutta. 

Tarkasteltujen kohteiden liikennemäärät ovat pieniä. Skåldössä (Raasepori) keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on 650, Hanhivirralla (Enonkoski) 420 ja muissa kohteissa alle 300 ajoneuvoa/vuorokausi. Myös raskaan liikenteen osuudet kokonaisliikennemäärästä ovat pieniä. 

Nykyiset vuosikustannukset lauttaliikenteestä vaihtelevat kohteittain noin 0,5–1,0 milj. euroa Hankkeiden merkittävin vaikutus on lauttaliikenteen palvelusopimusten kustannusten poistuminen. Merkittävin liikenteellinen vaikutus on matka-ajan lyheneminen kohteesta riippuen keskimäärin 6–11 minuuttia. Hankkeet poistavat lauttojen painorajoituksista raskaalle liikenteelle aiheutuvat haitat. Liikenteen päästöt vähenevät hieman, mutta silloista voi aiheutua maisemallisia ja muita haittoja. Kaupalliselle vesiliikenteelle ei aiheudu silloista haittoja, mutta korkeimmat purjeveneet voivat joutua vaihtoehtoisille reiteille.

Hankearvioinnin perusteella tarkastellut kohteet olisivat yhteiskuntataloudellisesti kannattavia lukuun ottamatta Tappuvirran siltaa (Savonlinna/Varkaus). Hankearvioinnissa tarkasteltujen silloituskohteiden (9 kpl) kokonaiskustannukset ovat noin 135 milj. euroa (MAKU 130; 2010=100).

Hyvän suunnitelmavalmiuden omaavat hankkeet on mahdollista toteuttaa ensimmäiseksi: Kivimo (Parainen) ja Hätinvirta (Puumala). Hankkeet sisältyvät Väyläviraston investointiohjelmaan.

Skåldön (Raasepori) osalta yleissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Muut hankkeet edellyttävät rahoitusta yleissuunnitteluun, YVA-menettelyn toteuttamiseen ja tiesuunnitelman laadintaan vuosille 2024–2028. Näiden hankkeiden toteutus olisi mahdollista vuoden 2028 jälkeen: Saverkeit (Parainen), Mossala (Parainen), Kyläniemi (Ruokolahti), Kuparonvirta (Mikkeli) ja Hanhivirta (Enonkoski).