Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Siirry hakuun

Liikenneluvat ja kansainväliset kuljetusluvat

Tilastossa esitetään tietoja liikenneluvista ja liikenneluvan haltijalle myönnettävistä kansainvälisistä kuljetusluvista. Tietoa päivitetään liikennelupien osalta kuukausittain ja kansainvälisten kuljetuslupien osalta vuosittain. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Liikennelupa on tieliikenteen kuljetusyrityksille myönnettävä alalletulolupa

Liikennelupa on tieliikenteen kuljetusyrityksille myönnettävä alalletulolupa eli lupa, jonka nojalla yritys saa harjoittaa ammattimaista henkilöiden tai tavaran kuljettamista. Liikennelupia ovat tavaraliikenne-, henkilöliikenne- ja taksiliikenneluvat. Liikenneluvan hakemisen ohella taksi- ja tavaraliikenteen harjoittajaksi on tietyin edellytyksin mahdollista myös ilmoittautua.

Traficomin liikennelupatilastot sisältävät kuukausittain julkaistavat tiedot uusista lupahakemuksista ja myönnetyistä liikenneluvista, taksi- ja tavaraliikenteen ilmoittautumisista sekä peruutetuista luvista ja hylätyistä lupahakemuksista. Lisäksi julkaistaan tietoja haetuista ja myönnetyistä taksinkuljettajan ajoluvista. 

Liikennelupien neljännesvuositilastot sisältävät tietoja voimassa olevista liikenneluvista ja liikenneluvanhaltijoista.

Taksiliikenne

Ennen 1.7.2018 voimaan tullutta liikennelakia, jossa taksien enimmäissääntely ja asemapaikkasidonnaisuus purettiin, liikennelupia oli noin 9 400 (30.6.2018).

Tavara- ja henkilöliikenteen yhteisöluvat

Kansainväliset kuljetusluvat 

Huomautus: Traficomin vastaanottamat liikennelupahakemukset sisältävät paitsi uuden luvan hakemuksia, myös peruutuspyyntöjä ja muutoshakemuksia. Liikennelupien peruutuspyyntöjä saapuu etenkin loppuvuodesta, mikä kasvattaa liikennelupahakemusten määrää ja pienentää myönnettyjen lupien määrää joulukuun tilastoissa.