Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Liikenneluvat ja kansainväliset kuljetusluvat

Tilastossa esitetään tietoja liikenneluvista ja liikenneluvan haltijalle myönnettävistä kansainvälisistä kuljetusluvista. Tietoa päivitetään liikennelupien osalta kuukausittain ja kansainvälisten kuljetuslupien osalta vuosittain. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Liikennelupa on tieliikenteen kuljetusyrityksille myönnettävä alalletulolupa eli lupa, jonka nojalla yritys saa harjoittaa ammattimaista henkilöiden tai tavaran kuljettamista. Liikennelupia ovat tavaraliikenne-, henkilöliikenne- ja taksiliikenneluvat. Liikenneluvan hakemisen ohella taksi- ja tavaraliikenteen harjoittajaksi on tietyin edellytyksin mahdollista myös ilmoittautua.

Kansainvälinen kuljetuslupa tavaraliikenteelle oikeuttaa harjoittamaan kansainvälistä kaupallista tavarankuljetusta ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä Suomen ja ulkovaltioiden välillä. Tavaraliikenteen kansainvälisiä kuljetuslupia ovat kahdenvälinen kuljetuslupa, kolmannen maan kuljetuslupa, CEMT-lupa ja muutto-CEMT-lupa. Kansainvälinen kuljetuslupa henkilöliikenteelle oikeuttaa harjoittamaan kansainvälistä matkustajaliikennettä Suomen ja ulkovaltioiden välillä. Henkilöliikenteen kansainvälisiä kuljetuslupia ovat noutolupa, EU-kuljetuskirjavihko, Interbus-kuljetuskirjavihko, todistus jäsenvaltioiden välillä omaan lukuun harjoitettavaa linja-autoliikennettä varten sekä EU:n ja ETA:n sisäinen reittiliikennelupa ja EU:n ja ETA:n ulkopuolinen reittiliikennelupa.

Taksiliikenne

Ennen 1.7.2018 voimaan tullutta liikennelakia, jossa taksien enimmäissääntely ja asemapaikkasidonnaisuus purettiin, liikennelupia oli noin 9 400 (30.6.2018).

Tavara- ja henkilöliikenteen yhteisöluvat

Kansainväliset kuljetusluvat 

Huomautukset

1.1.2024 lähtien liikennelupahakemusten, myönnettyjen liikennelupien ja hylättyjen liikennelupahakemusten tilastot sisältävät ainoastaan uudet luvat, luvan uusinnat sekä tavara- ja henkilöliikenteen lisäluvat.

31.12.2023 saakka tilastojen lukumäärissä oli mukana myös muutoksia ja peruutuksia koskevat hakemukset sekä niiden johdosta hylättyjen ja myönnettyjen korvaavien liikennelupien määrät.

Hylättyjen liikennelupahakemusten tilaston hylkäyksen syy Muu syy on korvattu hylkäyksen syyllä Sijoittautuminen.

Voimassa olevien liikennelupien tilastoon on lisätty sarake Taksiliikenneluvat.