Liikenneluvat ja kansainväliset kuljetusluvat

Tilastossa esitetään tietoja liikenneluvista ja liikenneluvan haltijalle myönnettävistä kansainvälisistä kuljetusluvista. Tietoa päivitetään liikennelupien osalta kuukausittain ja kansainvälisten kuljetuslupien osalta vuosittain. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Liikennelupa on tieliikenteen kuljetusyrityksille myönnettävä alalletulolupa

Liikennelupa on tieliikenteen kuljetusyrityksille myönnettävä alalletulolupa eli lupa, jonka nojalla yritys saa harjoittaa ammattimaista henkilöiden tai tavaran kuljettamista. Liikennelupia ovat tavaraliikenne-, henkilöliikenne- ja taksiliikenneluvat. Liikenneluvan hakemisen ohella taksi- ja tavaraliikenteen harjoittajaksi on tietyin edellytyksin mahdollista myös ilmoittautua.

Traficomin liikennelupatilastot sisältävät kuukausittain julkaistavat tiedot uusista lupahakemuksista ja myönnetyistä liikenneluvista, taksi- ja tavaraliikenteen ilmoittautumisista sekä peruutetuista luvista ja hylätyistä lupahakemuksista. Lisäksi julkaistaan tietoja haetuista ja myönnetyistä taksinkuljettajan ajoluvista. 

Liikennelupien neljännesvuositilastot sisältävät tietoja voimassa olevista liikenneluvista ja liikenneluvanhaltijoista.

Taksiliikenne

Huomautus: Kesäkuun 2022 tiedot päivitetään tilastoihin viikolla 30.

Ennen 1.7.2018 voimaan tullutta liikennelakia, jossa taksien enimmäissääntely ja asemapaikkasidonnaisuus purettiin, liikennelupia oli noin 9400 (30.6.2018).

Tavara- ja henkilöliikenteen yhteisöluvat

Kansainväliset kuljetusluvat kolmansiin maihin

Huomautus: Traficomin vastaanottamat liikennelupahakemukset sisältävät paitsi uuden luvan hakemuksia, myös peruutuspyyntöjä ja muutoshakemuksia. Liikennelupien peruutuspyyntöjä saapuu etenkin loppuvuodesta, mikä kasvattaa liikennelupahakemusten määrää ja pienentää myönnettyjen lupien määrää joulukuun tilastoissa.