Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Liikennekäytössä olevat pakettiautot - käyttövoimat, päästöt ja keski-ikä

Tilannekuvassa seurataan liikennekäytössä olevien pakettiautojen käyttövoimajakaumaa, päästöjä ja keski-ikää. Sivuja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Manner-Suomessa on liikennekäytössä noin 340 000 pakettiautoa, mikä on koronapandemiaa edeltävään hetkeen, vuoden 2020 alkuun, verrattuna noin 13 000 pakettiautoa enemmän. Vuosina 2008-2020 pakettiautojen määrä on kasvanut keskimäärin noin 4 500 ajoneuvolla vuosittain. Vuoden 2020 alusta vuoden 2021 alkuun pakettiautojen määrä nousi noin 9 000 ajoneuvolla. Vuoden 2022 alusta vuoden 2023 alkuun pakettiautojen määrä pysyi lähestulkoon samana.

Pakettiautojen käyttövoimajakauma

Diesel on ollut pitkään pääasiallinen raskaan liikenteen käyttövoima. Kesäkuun 2023 lopussa liikennekäytössä olevista pakettiautoista noin 96 % oli dieselkäyttöisiä. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien pakettiautojen määrä on kuitenkin kasvanut viime vuosina. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tarkoitetaan täyssähköautoja, ladattavia hybridejä ja kaasuautoja sekä etanoli- ja vetyautoja. Pelkästään sähköllä toimivien pakettiautojen määrä lisääntyi vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana yli 800:lla. Kasvu jatkuu oletettavasti vahvana, sillä tarjonta laajentuu jatkuvasti ja sähköpakettiautojen hintaero on maltillinen suosituimmassa keskikoisten pakettiautojen "tonniluokassa".  
Kaasupakettiautojen määrän kasvu pysähtyi vuonna 2020 noin tuhanteen autoon. Uusien kaasupakettiautojen tarjonta on pientä, eikä sen odoteta parantuvan. Kaasupakettiautojen määrän oletetaan kääntyvän laskuun, kun nyt liikenteessä olevat alkavat päätyä romutukseen.

Pakettiautojen päästöt

Uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjen seurannassa on siirrytty vanhasta NEDC (New European Driving Cycle) -menetelmästä uuteen WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) -menetelmään, sillä se kuvaa aiempaa paremmin autojen todellisia päästöjä. Mittaustavan muutos ei vaikuta jo olemassa olevaan autokantaan. Liikennekäytössä olevien pakettiautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt on esitetty tällä sivulla NEDC-mittaustavan mukaisesti, jotta pidemmän aikavälin päästötietoja voidaan esittää. Päästömittaustavan muutoksesta ja päästömittaustapojen eroista löytyy tarkempaa tietoa täältä (Ulkoinen linkki)

Pakettiautojen keski-ikä

Manner-Suomessa liikennekäytössä olevien pakettiautojen keski-ikä ilman museoajoneuvoja on noussut viime vuosina, ja oli vuoden 2022 lopussa 13,2 vuotta kun se oli 12,7 vuotta vuoden 2019 lopussa. Keski-iän nouseminen johtuu ajoneuvokannan hitaasta uusiutumisesta, mikä osaltaan vaikeuttaa fossiilittoman liikenteen tavoitteiden saavuttamista. Pakettiautojen keski-ikä on korkein Kainuussa (15,9 vuotta) ja Etelä-Pohjanmaalla (15,5 vuotta). Pakettiautojen keski-ikä on selvästi pienin Uudellamaalla (10,1 vuotta).