Etusivu: Tieto Traficom
Etusivu: Tieto Traficom
Valikko

Tilannekuvassa seurataan liikennekäytössä olevien pakettiautojen käyttövoimajakaumaa, päästöjä ja keski-ikää. Sivuja päivitetään lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Manner-Suomessa on liikennekäytössä noin 350 000 pakettiautoa. Kesällä määrä on reilu 10 000 suurempi kuin talviaikaan. Viimeisen viiden vuoden aikana pakettiautojen määrä on kasvanut noin 3500 autoa vuodessa. Pakettiautojen määrä kasvoi koronapandemian aikana n. 7000 autoa vuodessa. Sen jälkeen kasvu on rauhoittunut. Talviaikaan käytössä olevien pakettiautojen määrä on pysynyt 22-23 ja 23-24 talvien aikaan samana kuin se oli 21-22 talvella. 2023 kesäaikaan käytössä oli reilu 2000 autoa enemmän kuin edellisenä kesänä. Suurimmillaan liikennekäytössä olevien pakettiautojen määrä oli 2023 Q3 lopussa 356 449 kappaletta.

Pakettiautojen käyttövoimajakauma

Diesel on ollut pitkään pääasiallinen raskaan liikenteen käyttövoima. Joulukuun 2023 lopussa liikennekäytössä olevista pakettiautoista noin 96 % oli dieselkäyttöisiä. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien pakettiautojen määrä on kuitenkin kasvanut viime vuosina. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tarkoitetaan täyssähköautoja, ladattavia hybridejä ja kaasuautoja sekä etanoli- ja vetyautoja. Pelkästään sähköllä toimivien pakettiautojen määrä lisääntyi vuoden 2023 aikana yli 1 700:lla. Kasvu jatkuu oletettavasti vahvana, sillä tarjonta laajentuu jatkuvasti ja sähköpakettiautojen hintaero on maltillinen suosituimmassa keskikoisten pakettiautojen "tonniluokassa".  
Kaasupakettiautojen määrän kasvu pysähtyi vuonna 2020 noin tuhanteen autoon. Uusien kaasupakettiautojen tarjonta on pientä, eikä sen odoteta parantuvan. Kaasupakettiautojen määrän oletetaan kääntyvän laskuun, kun nyt liikenteessä olevat alkavat päätyä romutukseen.

Pakettiautojen päästöt

Uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjen seurannassa on siirrytty vanhasta NEDC (New European Driving Cycle) -menetelmästä uuteen WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) -menetelmään, sillä se kuvaa aiempaa paremmin autojen todellisia päästöjä. Mittaustavan muutos ei vaikuta jo olemassa olevaan autokantaan. Liikennekäytössä olevien pakettiautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt on esitetty tällä sivulla NEDC-mittaustavan mukaisesti, jotta pidemmän aikavälin päästötietoja voidaan esittää. Päästömittaustavan muutoksesta ja päästömittaustapojen eroista löytyy tarkempaa tietoa täältä (Ulkoinen linkki)

Pakettiautojen keski-ikä

Manner-Suomessa liikennekäytössä olevien pakettiautojen keski-ikä ilman museoajoneuvoja on noussut viime vuosina, ja oli vuoden 2023 lopussa 13,7 vuotta kun se oli 12,7 vuotta vuoden 2019 lopussa. Keski-iän nouseminen johtuu ajoneuvokannan hitaasta uusiutumisesta, mikä osaltaan vaikeuttaa fossiilittoman liikenteen tavoitteiden saavuttamista. Pakettiautojen keski-ikä on korkein Kainuussa (15,9 vuotta) ja Etelä-Pohjanmaalla (15,5 vuotta). Pakettiautojen keski-ikä on selvästi pienin Uudellamaalla (10,1 vuotta).